Distanční výuka


Školní rok 2020/21


16. 5. 2021 : Rozvrh distanční výuky pro 7.B

 

Po 17. 5. : 1.h : Čj, 2.h : , 4.h : Ov

 

DV 7.B _ 17. – 21. 5. 2021

 


16. 5. 2021 : Výuka a provoz školy od 17. 5. 2021

 

Od pondělí 17. 5. 2021 se k prezenční výuce vrací žáci všech ročníků.

Dopis pro rodiče – výuka od 17. 5. 2021

Příchod do školy (místo, čas) od 17. 5. 2021

Rozvrhy tříd_PV od 17. 5. 2021

 


8. 5. 2021 : Výuka a provoz školy od 10. 5. 2021

 

Od pondělí 10. 5. 2021 mají prezenční výuku žáci 1., 2., 8., 9. roč., v distanční výuce pokračují žáci 3. – 7. tříd.

Vzhledem k souběhu distančního a prezenčního rozvrhu a nutnosti učit se po celých třídách, ne ve skupinách napříč ročníky jsou upraveny rozvrhy DV i PV.  Úpravy pro DV se týkají 3.C, 4.BC, 5.ABC, 6.BC, 7.A, bez úprav je distanční rozvrh 6.A, 7.BC. Rozvrhy 8., 9. tříd pro prezenční výuku jsou také upravené vzhledem k nutnosti učit po celých tříd a ne ve skupinách napříč ročníky.

Dopis pro rodiče – rotace od 3. 5. 2021

Příchod 1., 2., 8., 9. roč_od 10. 5. 2021

Rozvrhy tříd_PV 1,2,8,9, DV 3-7_od 10.5.2021


2. 5. 2021 : Výuka a provoz školy od 3. 5. 2021

 

Od pondělí 3. 5. 2021 mají prezenční výuku žáci 3. – 7. tříd, v distanční výuce pokračují žáci 1., 2., 8., 9. roč.

Dopis pro rodiče – rotace od 3. 5. 2021

Příchod 3. – 7. roč._od 3. 5. 2021

Rozvrhy tříd _PV 3-7, DV 1,2,8,9_od 3. 5. 2021

 


18. 4. 2021 : Výuka a provoz školy od 19. 4. 2021

 

Od pondělí 19. 4. 2021 mají prezenční výuku žáci 3. – 5. tříd, žáci 1., 2 tříd a 6. – 9. tříd pokračují v distanční výuce.

Dopis pro rodiče – 3., 4. tř 

Dopis pro rodiče – 5.tř

Příchod žáků 3.-5. tř. do školy_od 19.4.2021

Rozvrhy PV 3.,4. tř._rotace_od 19.4.21

Rozvrhy PV 5.tř._rotace_od 19.4.21

 

Některé ze tříd 6 – 9 mají drobné úpravy svého distančního rozvrhu pro tento týden.

Přehled tříd_PV 3-5, DV1,2,6-9_rotace_od 19.4.21

 


8. 4. 2021 : Výuka a provoz školy od 12. 4. 2021

 

Od pondělí 12. 4. 2021 mají prezenční výuku žáci 1. a 2. tříd, žáci 3. – 9. tříd pokračují v distanční výuce dle dosavadních rozvrhů.

Dopis pro rodiče – 1., 2. tř

Příchod žáků 1., 2. tř. do školy_od 12.4.2021

postup testování_rodiče

 


12. 2. 2021 : Výuka a provoz školy od 15. 2. 2021

 

Od pondělí 15. 2. 2021 pokračuje výuka i provoz školy v režimu předchozích týdnů.

V rozvrzích online hodin došlo k drobným úpravám v některých třídách.  Rozvrhy PV 1,2, DV 3-9_od 8.2.2021

I v 2. pololetí platí pravidla pro online hodiny a pravidla pro omlouvání, která byla stanovena při podzimním zahájení DV, nyní došlo k jejich upřesnění na základě zkušeností z předchozíhoprůběhu DV.  Informace k DV v 2. pololetí 202021

 


28. 1. 2021 : Výuka a provoz školy od 1. 2. 2021

 

Od pondělí 1. 2. 2021, kdy začíná 2. pololetí tohoto zvláštního školního roku, pokračujeme ve stejném režimu jako v lednu.

Prezenčně se učí pouze žáci 1., 2. tříd a pro ně zůstává vše beze změn – ranní družina od 6.30, časy ranních příchodů a vpouštění do školy i odpolední družina do 17 hodin.

Žáci 3. – 9. tříd pokračují v distanční výuce, a to podle rozvrhů, které byly od 2. 11. 2020 a v průběhu ledna, zůstávají zachované změny od 18. 1. 2021 (přidaná hodina Aj ve 4. roč., přesun Inf 5.B na 3. vyuč. h ve čtvrtek, přesun Aj 6.B na 4. vyuč. h v úterý).

Pro žáky 9. roč. pokračují CvM a CvČ také online ve stejných časech (středa, čtvrtek 13.00 – 14.00 h).

Obědy v ŠJ jsou pouze pro žáky v prezenční výuce. Žáci, kteří mají distanční výuku, si obědy mohou vyzvedávat do přinesených nádob, časy se také nemění.

 


25. 1. 2021 : Výuka a třídnické hodiny v týdnu 25. – 29. 1. 2021

 

V tomto týdnu probíhá výuka od pondělí 25. 1. do čtvrtka 28. 1. 2021, v pátek 29. 1. 2021 jsou Pololetní prázdniny.

Ve čtvrtek proběhnou ve všech třídách třídnické hodiny (většina tříd je má v distančním rozvrhu zařazené na pátek), a proto jsou na tento týden upravené rozvrhy.  Rozvrhy DV 3.- 9. tř._25.-29.1.2021 (konec 1. pol)

 


7. 1. 2021 : Provoz školy od 11. 1. do 22. 1. 2021

 

Provoz školy (výuka, ŠD, ŠJ) bude od 11.1. do 22.1.2021 ve stejném režimu jako do 8.1.2021.

1.+ 2. ročník – prezenční výuka

3. – 9. ročník – distanční výuka

ŠD: od 6:30 do 17:00 h.

ŠJ: výdej obědů pro žáky z distanční výuky od 11:00 do 13:00 h. (obědy je nutné přihlásit) do vlastních nádob

 


30. 12. 2020 : Výuka a obědy od 4. 1. 2021

 

Od pondělí 4. 1. 2021 bude probíhat prezenční výuka pouze pro žáky 1. a 2. ročníku.

Žáci 3. – 9. ročníku budou mít distanční výuku podle rozvrhů, které platily od 2.11.2020. V 7.  ročníku již nebude informatika (v případě potřeby žáci mohou napsat p. uč. Obrové) a Hv pokračuje ve stejném režimu (dobrovolně).  Přípravka pro 9.tř. pokračuje také v „listopadovém“ režimu, tj. ve 2 skupinách ve středu a ve čtvrtek.

Obědy pro žáky 1., 2. roč. budou vždy po vyučování, časy psát nebudeme, počítejte tak se 45 minutami času po skončeném vyučování pro vyzvednutí dítěte, u nedružinových dětí minimálně s 30 minutami. Pro žáky na DV je obědová pauza v rozvrzích v 12 – 13 h, ale v případě, že žáci nemají výuku, si mohou oběd vyzvedávat již od 11 h, jak bylo v informaci z jídelny.

 


13. 12. 2020 : Obědy 14. – 18. 12.

 

Obědy – pondělí 14. 12. 2020

Obědy – úterý 15. 12. 2020

Obědy – středa 16. 12. 2020

Obědy – čtvrtek 17. 12. 2020

Obědy – pátek 18. 12. 2020

 


13. 12. 2020 : Informace k prezenční i distanční výuce od 14. 12. 2020

 

1. – 4. tř. :

Dopis pro rodiče 1. – 4. tř. (od 14. 12. 2020)

 

5. tř. :

Dopis pro rodiče 5. tř. (od 14. 12. 2020)

Rozvrhy PV 5. tř. od 14. 12. 2020

 

6. tř., 7.AB :

Dopis pro rodiče 6. tř., 7.AB (od 14. 12. 2020)

Rozvrhy PV 6. tř., 7.AB od 14. 12. 2020

 

7.C, 8. tř. :

Dopis pro rodiče 7.C, 8. tř. (od 14. 12. 2020)

Rozvrhy DV 7.C, 8. tř. od 14. 12. 2020

 

9. tř. :

Dopis pro rodiče 9. tř. (od 14. 12. 2020)

Rozvrhy PV 9. tř. od 14. 12. 2020

 


7. 12. 2020 : Obědy 7. – 11. 12.

 

Obědy – pondělí 7. 12. 2020

Obědy – úterý 8. 12. 2020

Obědy – středa 9. 12. 2020

Obědy – čtvrtek 10. 12. 2020

Obědy – pátek 11. 12. 2020

 


7. 12. 2020 : Informace k prezenční i distanční výuce od 7. 12. 2020

 

Přechodem do 3. stupně PES se pro ZŠ nic nemění, pokračuje prezenční a rotační (distanční) výuka.

 

Pro 1. – 4. tř.

Dopis pro rodiče 1. – 4. tř. (od 7. 12. 2020)

Rozvrhy PV 1.-4.tř. od 7.12

 

Pro 5. tř.

Dopis pro rodiče 5. tř. (od 7. 12. 2020)

Rozvrhy PV 5. tř. od 7. 12. 2020

 

Pro 6. tř., 7.AB

Dopis pro rodiče 6. tř., 7.AB (od 7. 12. 2020)

Rozvrhy DV 6.ABC, 7.AB od 7. 12. 2020

 

Pro 7.C, 8. tř.

Dopis pro rodiče 7.C a 8.tř. (od 7. 12. 2020)

Rozvrhy PV 7.C, 8.ABC od 7. 12. 2020

 

Pro 9. tř.

Dopis pro rodiče 9. tř. (od 7. 12. 2020)

Rozvrhy PV 9. tř. od 7. 12. 2020

 

Vstup hlavním vchodem (5. – 9. tř.)

Příchod 5. – 9. tříd od 7. 12. 2020

 


1. 12. 2020 : Obědy 1. – 4. 12.

 

Časy obědů ve ŠJ pro jednotlivé třídy :

Obědy – úterý 1. 12.

Obědy – středa 2. 12.

Obědy – čtvrtek 3. 12.

Obědy – pátek 4. 12.

 


27. 11. 2020 : Informace k prezenční i distanční výuce od 30. 11. 2020

 

Vážení rodiče, milí žáci,

seznamte se s informacemi k pokračování výuky (distanční i prezenční) od 30. 11. 2020 a s organizačními a režimovými opatřeními na základě pokynů MŠMT k provozu škol od 30. 11. 2020.

 

Pro 1. – 4. třídy :

Dopis pro rodiče 1. – 4. tř. (od 30. 11. 2020)

Příchod 1.-4. tř. (zadní vchod) od 30. 11. 2020

Rozvrhy PV 1. – 4. tř. – od 30. 11. 2020

 

Pro  5. , 6., 9. třídy a 7.AB :

Dopis pro rodiče 5., 6., 9. tř. a 7.AB (od 30. 11. 2020)

Příchod 5. – 9. tříd od 30. 11. 2020

Rozvrhy PV 5.,6.,7.AB,9.tř. – od 30. 11. 2020

 

Pro 7.C, 8. třídy :

Dopis pro rodiče 7.C a 8. tříd (od 30. 11. 2020)

Rozvrh DV_7.C, 8.ABC_od 30. 11. 2020

 


2. 11. 2020 : Informace k rozvrhům online hodin a k pokračujícímu  DV

 

Vážení rodiče, milí žáci,

seznamte se s informacemi k rozvrhům, s pravidly pro online hodiny, s pravidly k omlouvání při DV a dalšími informacemi k období od 2. 11. 2020 : Informace k DV od 2. 11. 2020

 


31. 10. 2020 : Rozvrhy on-line hodin pro DV od 2. 11. 2020

 

Vážení rodiče, milí žáci,

v pokynech k DV z 15. 10. (zde na webu) a 16. 10. (mailem přes TU) jste byli informováni, že rozvrhy synchronních online hodin jsou pouze na týden 19. – 23. 10. 2020 a že pokud od 2. 11. bude DV pokračovat, budou rozvrhy upraveny, a to tak, že je rozšířený počet hodin Čj, M, Aj a v rozvrzích jsou všehny naukové předměty.

Pro žáky 1. – 4. tříd rozvrhy vytváří jejich TU dle daných pravidel a zde v rozvrzích jsou pouze hodiny Aj (3., 4. tř.) a Inf 4. tř. – rozvrhy těchto předmětů jsou zde ke stažení : DV od 2. 11. 2020_ Aj, Inf 3., 4. tř. (rozvrhy)

Pro žáky 5.-9. tříd jsou všechny synchronní on-line hodiny v těchto rozvrzích : DV od 2. 11. 2020_ 5.-9. tř. (rozvrhy)

 


26. – 30. 10. 2020 : Týden bez distančního vzdělávání

 

V týdnu 26. – 30. 10. distanční vzdělávání neprobíhá, protože opatřením MŠMT jsou na 26. a 27. 10. vyhlášeny volné dny (bez vzdělávání), pak následuje státní svátek a 2 dny podzimních prázdnin.

 


21. 10. 2020 : Informace pro 5.C a 8.C, úprava rozvrhu on-line hodin

 

V pátek 23. 10. 2020 proběhne online hodina Nj 8.C – skupina p. uč. Spilkové, a to 1. vyuč. hodinu (8.00 – 8.45).

V pátek 23. 10. 2020 proběhne online hodina Aj v 5.C s p. uč. Spilkovou, a to 2. vyuč. h (8.55 – 9.40) s 2. skupinou a 3. vyuč. h (10.00 – 10.45) s 1. skupinou.

 


19. 10. 2020 : Informace pro 9ABC, úprava rozvrhu on-line hodin

 

Ve středu 21. 10. mají 9.AC přidanou hodinu online Čj s p. uč. Šedivou – 9.A od 8.00 do 8.45, 9.C od 10.00 do 10.45 h.

Ve středu je 5. vyuč. hodinu (11.55 – 12.40) pedagogická intervence pro žáky 9.ABC.

 


16. 10. 2020 : Informace pro 5.C, úprava rozvrhu on-line hodin

 

Upravený rozvrh je ke stažení : Rozvrh od 19. 10. 2020_5.C rozvrh změna

 


15. 10. 2020 : Další informace k distanční výuce, rozvrhy on-line hodin

 

V týdnu 19. – 23. 10. bude on-line výuka probíhat dle připravených rozvrhů. Většina hodin Aj 3. – 4. tříd a stanovených předmětů v 5. – 9. třídách  koresponduje se stálým rozvrhem jednotlivých tříd, pouze v některých třídách je změna, a to především vzhledem k možnosti oběda v ŠJ. Hodiny jsou tedy naplánovány do 1. – 3. vyuč. hodiny, ve 4. vyuč. h je tedy oběd v ŠJ pro přihlášené žáky a pak výuka pokračuje od 5. vyučovací hodiny. Časy hodin odpovídají časům hodin ve škole (8.00 – 8.45, 8.55 – 9.40, 10.00 – 10.45, …).

Rozvrh Aj pro 3. – 4. tř. je ke stažení :  Rozvrh od 19. 10. 2020_Aj 3.-4.tř.

Rozvrh pro 5. – 9. tř. je ke stažení : Rozvrh od 19. 10. 2020_5.-9.tř.

Rozvrhy jednotlivých tříd (3. – 9. roč.) ke stažení : Rozvrh od 19. 10. 2020_3.-9.tř rozvrhy tříd

Rozvrhy v 1. – 4. třídách si stanovují jednotliví TU, kteří vás o časech výuky i případném rozdělení dětí do skupin pro výuku informují.

 

V průběhu distanční výuky budou poskytována i podpůrná opatření  – s některými žáky budou kromě vyučujících individuálně pracovat paní asistentky a bude probíhat i pedagogická intervence a předmět speciálně pedagogické péče pro zařazené žáky. V těchto případech se s vámi nebo přímo se staršími žáky spojí jednotliví vyučující a domluví termín těchto individuálních hodin a konzultací či předají procvičovací zadání. V rozvrzích tříd je uveden pouze PSPP v 8.AB a individuální Aj v 9.B. Zároveň bude pokračovat pro některé žáky i Čeština pro cizince, termíny opět po individuální domluvě vyučujícího/asistentky s rodiči daného žáka.

 

Pro žáky 1. – 4. tříd připravily paní vychovatelky z ŠD k vyzvednutí různé materiály na odpolední činnost dětí. Jdete-li do školy vyzvednout učební materiály nebo oběd a máte-li zájem o nápady, inspiraci (různé křížovky, omalovánky, návody k vyrábění, …) pro zabavení svých děti v době, kdy už nepracují na úkolech od vyučujících, tak si můžete ze stolku ŠD připravené materiály vzít.

 


Informace k distančnímu vzdělávání od 14. 10. 2020

 

Vážení rodiče,

podle krizového opatření vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 se omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole a zároveň se omezuje provoz školních klubů a školních družin.

Od středy 14. 10. 2020 probíhá vzdělávání všech žáků školy distanční formou, a to prostřednictvím

  • synchronní on-line výuky, tzv. vysílání, kdy učitel je propojen s žáky prostřednictvím komunikační platformy ve stejném čase
  • asynchronní on-line výuky,  kdy žáci pomocí internetu a různých digitálních technologií pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na zadaných úkolech
  • off-line výuky, která neprobíhá přes internet, většinou jde o samostudium a plnění úkolů z učebnic, pracovních sešitů a pracovních listů

Zadání práce dostávají žáci a jejich rodiče prostřednictvím třídních učitelů nebo přímo od konkrétních vyučujících (pro starší žáky většinou v Google Classroom).

V 6. – 7. třídách byla část zadání poskytnuta již na konci předcházejícího týdne, kdy se počítalo, že v rámci střídavé výuky žáci přijdou od 19. 10. 2020 do školy. Zadání na další týden žáci obdrží průběžně v těchto dnech. Pro tyto třídy zároveň platí do konce tohoto týdne naplánované on-line hodiny.

V 1. – 5. třídách a v 8.-9. třídách žáci dostali některé pracovní materiály a zadání přímo ve škole v úterý 13. 10. 2020 a další jim jsou postupně předávány on-line nebo jsou k vyzvednutí ve škole.

Dostávají-li žáci on-line (mailem, v classroomu,…) pracovní listy a nemohou-li si je vytisknout, tak všechny tyto materiály jsou připraveny ve škole a k vyzvednutí jsou každý pracovní den v době 8.00 – 15.00 hodin.

 

Nezapomeňte, prosím, že účast na distanční výuce je pro žáky dle školského zákona povinná, a proto nemůže-li se žák vzdělávání účastnit, je nutné jej třídnímu učiteli omluvit. V případě předem známé absence na on-line hodině můžete omluvenku zaslat přímo konkrétnímu vyučujícímu.

 

Další informace a rozvrhy online výuky od 19. 10. 2020 již sledujte v této záložce Distanční vzdělávání. Rozvrhy pro 1. – 4. třídy si stanovují TU, kteří s vámi komunikují, a v rozvrzích školy budou uvedeny pouze hodiny Aj, pro žáky 5. – 9. tříd budou dle připravených rozvrhů probíhat on-line hodiny od pondělí 19. 10. 2020. Rozvrhy na následující týden (19. – 23. 10.) budou na webu zveřejněny v průběhu čtvrtka 15. 10. a zároveň informace obdržíte prostřednictvím TU.

 

V týdnu 26. – 30. 10. distanční vzdělávání neprobíhá, protože opatřením MŠMT jsou na 26. a 27. 10. vyhlášeny volné dny (bez vzdělávání), pak následuje státní svátek a 2 dny podzimních prázdnin.

 

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoliv problémů v průběhu distančního vzdělávání kontaktujte jednotlivé vyučující nebo třídní učitele, příp. vedení školy,  aby bylo možné vzniklou situaci řešit a všichni žáci se distančního vzdělávání účastnili. Věříme, že vzájemnou spoluprací a maximálním zapojením všech žáků toto nelehké období zvládneme a že se žáci zase brzo vrátí k prezenční výuce.

 

Děkujeme za spolupráci a všem přejeme pevné zdraví.

Martina Soukalová, zást. řed. ZŠ

 


12. 10. 2020 : Informace k online hodinám pro 6. a 7. tř. od úterý 13. 10. 2020 do pátku 16. 10. 2020

Hodiny probíhají v časech vyučovacích hodin : 1. hodina od 8.00 do 8.45, 2. hodina od 8.55 do 9.40, 6. hodina od 12.50 do 13.35, 7. hodina od 13.45 do 14.30, 8. hodina od 14.40 do 15.25. Z důvodu možnosti stravování v ŠJ jsou vynechané 3. – 5. hodina, aby žáci, kteří jdou na oběd do ŠJ, se mohli vypsaných hodin zúčastnit.

 

Rozvrh online hodin

  • 6.A : středa 1. vyuč. h – Čj p. uč. Kodadová, čtvrtek 1. vyuč. h – Aj p. uč. Lyubka, 2. vyuč. h – Aj p. uč. Tomanová
  • 6.B : úterý 2. vyuč. h – Čj p. uč. Lukešová, čtvrtek 1. vyuč. h – Aj p. uč. Lyubka, pátek 2. vyuč. h – Čj p. uč. Lukešová
  • 6.C : úterý  1. a 7. vyuč. h – Aj p. uč. Žwaková, středa – 2. vyuč. h – Čj p. uč. Kodadová, čtvrtek 1. vyuč. h – Aj p. uč. Tomanová
  • 7.A : úterý 2. vyuč. h – Aj p. uč. Žwaková,  pátek 2. vyuč. h – Aj p. uč. Žwaková
  • 7.B : čtvrtek 2. vyuč. h – Čj p. uč. Kodadová, 6. vyuč. h – Aj obě skupiny (p. uč. Tomanová, p. uč. Lyubka)
  • 7.C : úterý  8. vyuč. h – Aj p. uč. Žwaková, pátek 1. vyuč. h – Aj p. uč. Lyubka, 2. vyuč. h – Čj p. uč. Kolářová
  • 7.ABC : středa – 1. vyuč. h – M 1. sk. p. uč. Charvátová, čtvrtek 1. vyuč. h – další cizí jazyk (Rj obě skupiny – p. uč. Kolářová, p. uč. Žwaková, Fj – p. uč. Lukešová, Nj – p. uč. Sanchezová)

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 – Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

 

Datová schránka: yyaw776

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026