Kronika

Něco málo ze školní kroniky


70. léta

Prvním školním rokem v této budově byl 1974/75. Rok po všech stránkách jistě zajímavý. V tu dobu zde působilo 10 učitelů a 4 vychovatelky ve školní družině. Ti všichni se starali o 250 žáků. První ředitelkou školy se stala paní Eugenie Jirasová. A pak se zde již jen učilo? Potom se zde vystřídalo mnoho návštěv a delegací, protože budova ZŠ Na Slovance je atypická. Namátkou z kroniky: návštěva z Maďarska, tehdejšího Sovětského svazu a dalších. Ale samozřejmě i další akce: pěvecké soutěže, školy v přírodě; akce místní organizace pionýra, … „Takže popojděme dál“


80. léta

Zpočátku to vypadalo na úplně obyčejné desetiletí. Snad jen zápisy v kronice byly zběžnější a stručnější. Po deseti letech, ve školním roce 1984/1985, byl již počet učitelů 35 a školu navštěvovalo 823 žáků. Tehdejší ředitelkou byla stále paní Eugenie Jirasová. Zlom nastal, jak jinak, na konci desetiletí.


90. léta

Plní nadějí a ideálů? V roce 1990 nastoupil do funkce ředitele školy  František Hlavatý, kterého v roce 1991 ve funkci vystřídal Mgr. Jiří Bartek. Byl to start „z jedné vody na čisto.“ Začalo se vše tvořit znova, lépe. Cesta to byla náročná, ne vždycky se vše dařilo, ale dnešní fungující škola je výsledkem této práce.


Jak vypadá škola dnes

Dnes na škole působí 40 učitelů, 12 pedagogických asistentek a 11 vychovatelek školní družiny. Ti se starají jak nejlépe umí o přibližně 600 žáků.
Školu vede paní ředitelka PaedDr. Alena Pelantová.

Škola má dvě budovy, společnou halu, dvě tělocvičny a školní jídelnu s kuchyní. V menší budově sídlí učebny pro nižší ročníky prvního stupně a některá oddělení školní družiny. Je zde i keramická dílna, která je využívána žáky při kroužcích a ve výuce výtvarné výchovy. V druhé budově jsou učebny pro 5. třídy a specializované pracovny druhého stupně, je zde počítačová učebna a další oddělení ŠD. Obě budovy jsou v zadní části propojeny šatnou pro část dětí z 1.st. a jsou zde i tři oddělení ŠD.

Mezi oběma budovami je atrium, které se využívá při příznivém počasí k odpočinku o přestávkách. Tělocvičnu využívá mnoho organizací, které si ji od školy pronajímají, např. Basket Slovanka a další. Ve společné hale jsou skříňky pro starší žáky. Zde se také občas pořádají některé akce a výstavy. Školní jídelna a kuchyně jsou nově rekonstruované. Prostory jídelny jsou využívány pro výchovné koncerty, divadelní představení a vystoupení pro rodiče.

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 – Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

 

Datová schránka: yyaw776

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026