Nabídka

Družina ZŠ

Nabídka školní družiny

Školní družina je výchovné zařízení, které plní významnou roli na prvním stupni základní školy. Je součástí výchovně vzdělávacího systému a zabezpečuje žákům náplň volného času v době před školním vyučováním a odpoledne před odchodem domů nebo do jiných aktivit. Školní družina není pokračováním školního vyučování.
Školní družina je určena pro žáky 1. – 5. ročníku. V letošním školním roce má 8 oddělení, každé v samostatné místnosti. Oddělení jsou zařízena atypickým vybavením vhodným pro mimoškolní činnost. Místnosti jsou vybaveny koberci na hraní, sestavitelnými stolky, radiomagnetofony, televizory, videem. Děti mají k dispozici školní hřiště, školní zahradu, hřiště s prolézačkami, lanové hřiště a atrium V případě nepříznivého počasí je možno využít tělocvičnu.
Zkušené vychovatelky zajišťují dětem bohatý a zajímavý program složený z her i spousty sportovních, výtvarných, dramatických a mnoha jiných aktivit, např. návštěva divadel, kin, karneval, soutěžní sportovní odpoledne, vycházky Prahou, nocování ve škole s programem, výtvarné soutěže, Superstar ŠD, diskotéky, zimní olympiáda, vědomostní odpoledne…
Spolupráce vychovatelek, třídních učitelek a rodičů je samozřejmou součástí péče a výchovy dětí.

Provoz

 • Provozní doba
  ráno: 6.30 – 7.40
  odpoledne: 11.45 – 17.30
 • Odchody dětí – průběžně do 13.45 a od 15.00 hodin
  Aby nebyla narušována činnost jednotlivých oddělení, nemohou děti z ŠD odcházet v době 13.45 – 15.00! Žáky, kteří se účastní kroužků pořádaných školou, si vedoucí kroužku vyzvedává v  jednotlivých odděleních a po skončení kroužku je přivádí zpět do oddělení.
  Děti odcházejí ze ŠD dle údajů, které rodiče vyplní v přihlášce (samostatně, v doprovodu vyjmenovaných osob, v určený čas). V případě změny je toto potřeba ohlásit vychovatelkám písemně, v žádném případě nemohou být děti propuštěny ze ŠD pouze na základě telefonického rozhovoru!!!
 • Pro činnosti mimo budovu školy (vycházky, sportovní hry) je vhodné, aby děti měly tepláky a sportovní obuv.

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 – Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

 

Datová schránka: yyaw776

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026