Zaměstnanci školy

Ústředna: +420 286 589 478, 286 880 953 (číslo linky lze zadat po výzvě)

e-mail: prijmeni@zsnaslovance.cz
(vzor novak@zsnaslovance.cz)

Jméno

Pozice

Třídní učitel

Předmět

Telefon

vedení
PaedDr. Alena Pelantová ředitelka školy M 286 589 718
ústředna + linka 22
RNDr. Martina Soukalová zástupkyně ředitelky pro ZŠ M 225 341 382
ústředna + linka 23
Mgr. Dagmar Tomanová zástupkyně ředitelky pro ZŠ Čj 225 341 381
ústředna + linka 68
Jana Rusová zástupkyně ředitelky pro MŠ 286 587 026
školní psycholog
PhDr. Marie Středová školní psycholog 225 341 380
ústředna + linka 50
I. stupeň
Mgr. Květa Braunová 1.A I. st., ped. intervence linka 25, 14
PaedDr. Milada Fleková Klub mladého čtenáře
žákovská knihovna I. st.
3.B I. st. linka 25, 15
Mgr. Eva Löblová koordinátor pro SVP a IVP v 1.-4. tř. 2.B I. st., ped. intervence linka 25, 44
Mgr. Jaroslava Martínková zdravotník I. st. 4.C I. st., ZdTv linka 25, 40
Mgr. Jiří Mráček 4.A I. st. linka 25, 40
Mgr. Zuzana Nováková 2.A I. st. linka 25, 15
Mgr. Adéla Somogyiová
3.A I. st., ZdTv linka 25, 14
Mgr. Věra Srbová
1.B I. st. linka 25, 14
Bc. Hana Svobodová
4.B I. st., ped. intervence linka 25, 14
Renáta Šebková 2.C I. st. linka 25, 40
Svatava Štrofová
3.C I. st. linka 25, 40
Mgr. Eliška Vlčková
1.C I. st. linka 25, 14
II. stupeň
Bc. Justýna Andršová D, Ov linka 61
Mgr. Pavel Dvořák M, F linka 62
Mgr. Danuše Gajdůšková 9.B Z, Tv, Vv linka 27
Mgr. Hana Gerlachová zdravotník II. st. 7.B Aj, Rj, Vv, Svpr – vař. linka 21
Mgr. Jaroslava Charvátová 9.C M, Př linka 38
Mgr. Monika Jechová zdravotník II. st. 9.A Čj linka 39
Mgr. et Mgr. Monika Kubíčková Hüttlová
Aj linka 31
Mgr. Petra Kolářová
žákovská knihovna II. st. 5.A  Čj linka 46
Mgr. Anna Lukešová 8.B Čj, Fj, Vv, CvČi linka 64
Mgr. Hana Maivaldová 6.A Tv, ZdTv, Svpr-vař, Vv linka 28
Ing. Kateřina Mikulková Aj, Nj linka 32
Ing. Ivana Miličić
M, F, Pč linka 38
Mgr. Tomáš Novotný
M, Tv, F linka 27
Mgr. Monika Obrová Tv, Inf linka 28
Mgr. Olga Pastuščaková Aj linka 41
Bc. Jan Přitasil
M, Ch linka 62
Mgr. Kateřina Růžičková
Aj, Ov, CvČi, Čcin linka 41
Mgr. Karmen Sanchez
Aj, Nj, Šj linka 26
PhDr. Jaroslava Spilková
7.C Nj, Aj, Hv, Svpr-vař linka 32
Mgr. Kristýna Svatková
koordinátor pro SVP a IVP v 5.-9. tř. 5.C M, Př, Pří, CvMi, PSPP linka 46
Mgr. Marcela Šedivá vedení redakce školního časopisu 6.C Čj, CvČi, Vv linka 64
Mgr. Ivo Škrdlant výchovný poradce
metodik prevence
8.A M, Př, Vzdr, Svpr- Vpov,  Jm linka 36
Ing. Bc. Jitka Tomanová
6.B Aj, Vv linka 31
Mgr. Bc. Lucie Valentová
Hv linka 26
Mgr. Jana Vavrečková
7.A Aj, Vv linka 31
Mgr. Petra Vejborová Aj, Hv linka 20
Andrea Výborná
vedení žákovského parlamentu 5.B Vl, Ov, Hv, Vv, Pč linka 26
Mgr. Hana Zimmerhaklová, Ph.D. D linka 61
Mgr. Lenka Žemličková 8.C Př, Ch, Vv, Vzdr linka 38
Mgr. Anna Žwaková Aj, Rj, Šj linka 20
pedagogická asistence
Monika Drábková
pedag. asist. v 6.A linka 12
Bc. Kateřina Falešníková, DiS. pedag. asist. linka 50
Lenka Fleková dvojjazyčná pedag. asist. linka 15
Zuzana Chudá
pedag. asist. v 7.B linka 60
Iva Jelínková pedag. asist. v 8.B linka 60
Klára Kovářová
pedag. asist. v 4.C linka 25
Hana Markvartová pedag. asist. v 7.C linka 69
Iva Nováková pedag. asist. v 5.B linka 60
Alena Rybáková pedag. asist. v 7.B, 9.C linka 47
Mgr. Karmen Sanchez pedag. asist. v 8.C linka 26
Gabriela Sasáková pedag. asist. v 7.B, 9.C linka 43
Dana Stránská pedag. asist. v 5.C linka 60
Miroslava Trnková pedag. asist. v 7.B, 9.C linka 30
Hana Tyrnerová pedag. asist. v 4.B linka 25
Zlata Vítová
pedag. asist. v 3.C linka 25
Radka Vršková
pedag. asist. v 1.A linka 25
Olga Zelníková zdravotník I. st. pedag. asist. v 4.A linka 25
školní družina
Renata Sádecká vedoucí vychovatelka
zdravotník ŠD
ŠD : 2.AC 225 341 383

ústředna + linka 33

Monika Drábková ŠD : 3.A linka 12
Soňa Krýchová ŠD : 4.AC linka 29
Hana Markvartová ŠD : 4.B, 5.tř. linka 69
Hana Prajerová ŠD : 2.B linka 48
Alena Rybáková koordinátor pro zájmové kroužky ŠD : 1.AC linka 47
Gabriela Sasáková ŠD : 1.B linka 43
Miroslava Trnková ŠD : 3.BC linka 30
provoz
Lenka Holbová hospodářka školy
(úrazy, pojištění)
286 589 478
286 880 953
Petr Vančura školník
školní jídelna
Petr Čížek vedoucí školní jídelny 286 589 836

ústředna + linka 34

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 – Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

 

Datová schránka: yyaw776

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026