Zaměstnanci školy

Ústředna: +420 286 589 478, 286 880 953 (číslo linky lze zadat po výzvě)

e-mail: prijmeni@zsnaslovance.cz
(vzor novak@zsnaslovance.cz)

Jméno

Pozice

Třídní učitel

Předmět

Telefon

vedení
PaedDr. Alena Pelantová ředitelka školy M 286 589 718
ústředna + linka 22
Mgr. Petra Křížová zástupkyně ředitelky pro ZŠ Aj 286 589 718
ústředna + linka 68
RNDr. Martina Soukalová zástupkyně ředitelky pro ZŠ M, F 286 589 718
ústředna + linka 23
Jana Rusová zástupkyně ředitelky pro MŠ 286 587 026
I. stupeň
Mgr. Květa Braunová 2.A I. st., ped. intervence linka 25
PaedDr. Milada Fleková Klub mladého čtenáře
žákovská knihovna I. st.
4.B I. st. linka 25
Bc. Aleš Křenek
4.C I. st., Aj linka 25
Mgr. Andrea Lhotáková 2.C I. st. linka 25
Mgr. Eva Löblová koordinátor pro SVP a IVP v 1.-4. tř. 3.B I. st., ped. intervence linka 44, 25
Mgr. Jaroslava Martínková zdravotník I. st. 1.C I. st., ZdTv linka 25
Mgr. Jiří Mráček 1.A I. st. linka 25
Mgr. Zuzana Nováková 3.A I. st. linka 25
Mgr. Adéla Somogyiová
4.A I. st. linka 25
Mgr. Věra Srbová
2.B I. st. linka 25
Bc. Hana Svobodová
1.B I. st. linka 25
PaedDr. Jindřiška Špičanová 3.C I. st. linka 25
II. stupeň
Mgr. Blanka Brožová 8.A Aj, Nj, Vl, Z, D, CvJi linka 20
Bc. Andrea Čákorová Aj linka
Mgr. Pavel Dvořák M, F, Ov, Inf linka 38
Mgr. Danuše Gajdůšková 6.B Z, Vl, Tv, Vv, ZdTv linka 27
Mgr. Hana Gerlachová zdravotník II. st. 9.A Aj, Rj, Svpr – vař. linka 21
Bc. Alice Giles Aj linka 31
Mgr. Jaroslava Charvátová 6.C M, Př, Hv linka 38
Mgr. Monika Jechová zdravotník II. st. 6.A Čj, Ov, CvČi linka 39
Bc. Ludmila Kodadová Čj, Nj, CvČi linka 32
Mgr. Petra Kolářová
7.A  Čj, Rj, CvČi linka 46
Mgr. František Kolouch, Ph.D. 8.B D, Z, Vv linka 41
Mgr. Anna Lukešová 9.B Čj, Fj, Vv, CvČi linka 64
Mgr. Tamara Lyubka Aj linka 31
Mgr. Hana Maivaldová Tv, Vl, ZdTv, Svpr-vař linka 28
Mgr. Ivana Miličić
M, F linka 38
Mgr. Tomáš Novotný
M, Tv linka 27
Mgr. Monika Obrová Tv, Inf linka 28
PhDr. Jaroslava Spilková
žákovský parlament Nj, Aj linka 32
Mgr. Kristýna Svatková
koordinátor pro SVP a IVP v 5.-9. tř. 7.B M, Př, CvČi, CvMi, PSPP linka 46
Andrea Šebestová
7.C Z, Ov, Hv, Vv linka 31
Mgr. Marcela Šedivá vedení redakce školního časopisu 8.C Čj, CvČi, Vv linka 64
Mgr. Ivo Škrdlant výchovný poradce
metodik prevence
5.A M, Vzdr, Svpr-Vpov, Jm linka 36
Mgr. Rebeka Vadasová 5.B M, Pří, Př, Vzdr, Vv, Pč linka 38
Mgr. Lenka Žemličková 8.A Př, Pří, Ch, Vv, Pč linka 38
Mgr. Anna Žwaková Aj, Rj linka 20
pedagogická asistence
Jiřina Balcarová Kislingerová pedag. asist. v 3.A linka 25
Eva Galgonková pedag. asist. v 5.A linka
Iva Jelínková pedag. asist. v 5.B linka
Bc. Monika Kassemová pedag. asist. v 5.C linka 66
Renata Kubešová pedag. asist. v 4.A linka
Hana Markvartová pedag. asist. v 4.C linka 69
Iva Nováková pedag. asist. v 7.A linka 27
Mgr. Hana Peroutková pedag. asist. v 2.C linka
Hana Prajerová ml. pedag. asist. v 8.B linka 65
Mgr. Zdeňka Robovská pedag. asist. v 5.C linka 25
Alena Rybáková pedag. asist. v 6.C linka 47
Magdalena Seifová pedag. asist. v 4.B linka 25
Dana Stránská pedag. asist. v 7.B linka 27
Miroslava Trnková pedag. asist. v 6.B linka 30
Olga Zelníková pedag. asist. v 2.B linka 27
školní družina
Renata Sádecká vedoucí vychovatelka
zdravotník ŠD
ŠD : 4.C, 5.tř. linka 33
Bc. Andrea Čákorová ŠD : 3.AB linka 63
Bc. Monika Kassemová ŠD : 1.BC linka 66
Soňa Krýchová ŠD : 4.A linka 42
Hana Markvartová ŠD : 4.B, 5.tř. linka 69
Mgr. Hana Peroutková ŠD : 1.AB linka 29
Hana Prajerová ml. ŠD : linka
Hana Prajerová st. ŠD : 2.A linka 48
Alena Rybáková koordinátor pro zájmové kroužky ŠD : 2.C linka 47
Gabriela Sasáková ŠD : 2.B linka 43
 
Miroslava Trnková ŠD : 3.AC linka 30
provoz
Lenka Holbová hospodářka školy
(úrazy, pojištění)
286 589 478
286 880 953
Petr Vančura školník
školní jídelna
Helena Vančurová vedoucí školní jídelny 286 589 836

ústředna + linka 34

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 - Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026

Emaily

Projekt: