Zaměstnanci školy

Ústředna: +420 286 589 478, 286 880 953 (číslo linky lze zadat po výzvě)

e-mail: prijmeni@zsnaslovance.cz
(vzor novak@zsnaslovance.cz)

Jméno

Pozice

Třídní učitel

Předmět

Telefon

Vedení
PaedDr. Alena Pelantová ředitelka školy

pelantova@zsnaslovance.cz

M 286 589 718
ústředna + linka 22
RNDr. Martina Soukalová zástupkyně ředitelky pro ZŠ

soukalova@zsnaslovance.cz

M 225 341 382
ústředna + linka 23
Mgr. Dagmar Tomanová zástupkyně ředitelky pro ZŠ

tomanovad@zsnaslovance.cz

Čj 225 341 381
ústředna + linka 68
Jana Rusová zástupkyně ředitelky pro MŠ

ms@zsnaslovance.cz

286 587 026
Další pedagogičtí pracovníci
školní psycholog
Mgr. Kateřina Falešníková, DiS. speciální pedagog PSPP, ped. intervence linka 50
Lenka Fleková čeština pro cizince Čjdj, Čciz, ped. intervence linka 15
I. stupeň
Mgr. Květa Braunová 2.A I. st., ped. intervence linka 25, 14
PaedDr. Milada Fleková Klub mladého čtenáře
žákovská knihovna I. st.
4.B I. st. linka 25, 15
Mgr. Tereza Klímová zdravotník I. st. 1.C I. st., Hv linka 25, 40
Mgr. Kateřina Kubišová 4.C I. st., ped. intervence linka 25, 40
Mgr. Eva Löblová koordinátor pro SVP a IVP v 1.-4. tř. 3.B I. st., ped. intervence linka 25, 44
Mgr. Jaroslava Martínková zdravotník na II. st. 5.C I. st., ZdTv linka 27
Mgr. Jiří Mráček žákovský parlament 1.A I. st. linka 25, 40
Mgr. Zuzana Nováková 3.A I. st. linka 25, 15
Mgr. Adéla Somogyiová 4.A I. st., ZdTv linka 25, 14
Mgr. Věra Srbová žákovský parlament 2.B I. st. linka 25, 14
Bc. Hana Svobodová zdravotník I. st.
žákovský parlament
1.B I. st., ped. intervence linka 25, 14
Renáta Šebková 3.C I. st. linka 25, 40
Mgr. Eliška Vlčková 2.C I. st. linka 25, 14
II. stupeň
Bc. Justýna Andršová D, Ov linka 61
Bc. David Bouberl Př, Ch linka 62
Mgr. Pavel Dvořák M, F, Ov linka 62
Mgr. Danuše Gajdůšková 5.B Z, Vl, Tv, Vv, Pč linka 27
Mgr. Jaroslava Charvátová 5.A M, Pří linka 38
Ing. Iva Jarová M linka 38
Mgr. Monika Jechová zdravotník II. st. 8.B Čj, Ov, ped. intervence linka 39
Bc. Pavla Kabátová Šj, Aj, Vl, Tv, ped. intervence linka 41
Mgr. Petra Kolářová žákovská knihovna II. st. 6.A  Čj, Rj, ped. intervence linka 46
Mgr. et Mgr. Monika Kubíčková Hüttlová Aj, Z linka 31
Veronika Leitnerová Čj, ped. intervence linka 41
Mgr. Anna Lukešová 9.B Čj, Fj, ped. intervence linka 64
Mgr. Hana Maivaldová 7.A Tv, ZdTv, Svpr-vař, Vv, Pč linka 28
Ing. Kateřina Mikulková 6.B Aj, Nj, Ov, Vv linka 32
Ing. Ivana Miličić M, F, pedagogická intervence linka 38
Mgr. Monika Obrová Tv, Inf linka 28
Mgr. Olga Pastuščaková Aj linka 26
Nikola Řezníčková Hv linka 26
PhDr. Jaroslava Spilková 8.C Nj, Aj, Hv, Vv, Svpr-vař linka 32
Mgr. Kristýna Svatková koordinátor pro SVP a IVP v 5.-9. tř. 6.C M, Př, PSPP, pedagogická intervence linka 46
Mgr. Marcela Šedivá vedení redakce školního časopisu 7.C Čj, Vv, ped. intervence linka 64
Mgr. Ivo Škrdlant výchovný poradce
metodik prevence
9.A M, Př, Vzdr, Svpr- Vpov,  Jm linka 36
Ing. Bc. Jitka Tomanová 7.B Aj, Fj, Ov linka 31
Mgr. Bc. Lucie Valentová Hv linka 26
Mgr. Jana Vavrečková 8.A Aj linka 31
Mgr. Petra Vejborová Aj linka 20
Mgr. Hana Zimmerhaklová, Ph.D. D, Ov linka 61
Mgr. Lenka Žemličková zdravotník II. st. 9.C Př, Pří, Ch, Vv, Vzdr, Inf linka 21
Mgr. Anna Žwaková Aj, Šj linka 20
Pedagogická asistence
Monika Drábková pedag. asist. v 7.A linka 12, 60
Zuzana Chudá pedag. asist. v 5.B, 8.B linka 60
Klára Kovářová pedag. asist. v 5.C linka 60
Hana Markvartová pedag. asist. v 8.C linka 60, 69
Iva Nováková pedag. asist.v 6.B linka 60
Gabriela Sasáková pedag. asist. v 5.B linka 43, 60
Dana Stránská pedag. asist.v 6.C linka 46, 60
Miroslava Trnková pedag. asist. v 5.B linka 30, 60
Hana Tyrnerová pedag. asist. v 1.B linka 25
Radka Vršková pedag. asist. v 2.A linka 25
Olga Zelníková zdravotník I. st. pedag. asist. v 2.B linka 25
Školní družina
Renata Sádecká vedoucí vychovatelka
zdravotník ŠD
ŠD : 3.AC 225 341 383
ústředna + linka 33
Monika Drábková ŠD : 4.AB linka 12
Soňa Krýchová ŠD : 2.AC linka 29
Hana Markvartová ŠD : 2.B, 4.C linka 69
Hana Prajerová ŠD : 3.B linka 48
Alena Rybáková koordinátor pro zájmové kroužky ŠD : 1.B, 5.C linka 47
Gabriela Sasáková ŠD : 1.C linka 43
Miroslava Trnková ŠD : 1.A, 5.AB linka 30
Provoz
Lenka Holbová hospodářka školy
(úrazy, pojištění)
286 589 478
286 880 953
Petr Vančura školník
Školní jídelna
Petr Čížek vedoucí školní jídelny 286 589 836

ústředna + linka 34

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 – Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

 

Datová schránka: yyaw776

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026