Zaměstnanci školy

Ústředna: +420 286 589 478, 286 880 953 (číslo linky lze zadat po výzvě)

e-mail: prijmeni@zsnaslovance.cz
(vzor novak@zsnaslovance.cz)

Jméno

Pozice

Třídní učitel

Předmět

Telefon

vedení
PaedDr. Alena Pelantová ředitelka školy M 286 589 718
ústředna + linka 22
Mgr. Petra Křížová zástupkyně ředitelky pro ZŠ Aj 286 589 718
ústředna + linka 68
RNDr. Martina Soukalová zástupkyně ředitelky pro ZŠ M, F 286 589 718
ústředna + linka 23
Jana Rusová zástupkyně ředitelky pro MŠ 286 587 026
I. stupeň
Mgr. Květa Braunová 3.A I. st., ped. intervence linka 25
PaedDr. Milada Fleková Klub mladého čtenáře
žákovská knihovna I. st.
1.B I. st. linka 25
Mgr. Andrea Lhotáková 3.C I. st. linka 25
Mgr. Eva Löblová koordinátor pro SVP a IVP v 1.-4. tř. 4.B I. st., ped. intervence linka 44, 25
Mgr. Jaroslava Martínková zdravotník I. st. 2.C I. st., ZdTv linka 25, 40
Mgr. Jiří Mráček 2.A I. st. linka 25, 40
Mgr. Zuzana Nováková 4.A I. st., ped. intervence linka 25
Mgr. Adéla Somogyiová
1.A I. st., ZdTv linka 25
Mgr. Věra Srbová
3.B I. st. linka 25
Bc. Hana Svobodová
2.B I. st. linka 25
PaedDr. Jindřiška Špičanová 4.C I. st., ped. intervence linka 25, 40
Svatava Štrofová
1.C I. st. linka 25, 40
II. stupeň
Mgr. Blanka Brožová 9.A Aj, Nj, Vl, Z, D linka 20
Bc. Andrea Čákorová Aj linka 27
Mgr. Pavel Dvořák M, F, Ov linka 38
Mgr. Danuše Gajdůšková 7.B Z, Vl, Tv, Vv, Vzdr linka 27
Mgr. Hana Gerlachová zdravotník II. st. 5.B Aj, Vv, Pč, Svpr – vař. linka 21
Mgr. Jaroslava Charvátová 7.C M, Př, Pří linka 38
Mgr. Monika Jechová zdravotník II. st. 7.A Čj, Ov, Vzdr linka 39
Mgr. Ludmila Kodadová Čj, Nj, CvČi linka 32
Mgr. Petra Kolářová
8.A  Čj, Rj, CvČi linka 46
Mgr. František Kolouch, Ph.D. 9.B D, Z, Vv linka 41
Mgr. Anna Lukešová 6.B Čj, Fj, Vv, CvČi linka 64
Mgr. Tamara Lyubka Aj linka 31
Mgr. Hana Maivaldová Tv, ZdTv, Svpr-vař linka 28
Ing. Ivana Miličić
M, F linka 38
Mgr. Tomáš Novotný
M, Tv linka 27
Mgr. Monika Obrová Tv, Inf linka 28
Bc. Jan Přitasil
M, Ch linka 38
Mgr. Kateřina Růžičková
M, Ov, CvČi, Čcin linka 38
Mgr. Karmen Sanchezová
Nj linka 26
PhDr. Jaroslava Spilková
5.C Nj, Aj, Vl, Hv, Pč linka 32
Mgr. Kristýna Svatková
koordinátor pro SVP a IVP v 5.-9. tř. 8.B M, Př, CvČi, CvMi, PSPP linka 46
Andrea Šebestová
vedení žákovského parlamentu 8.C Z, Vl, Ov, Hv, Vv linka 26
Mgr. Marcela Šedivá vedení redakce školního časopisu 9.C Čj, CvČi, Vv, Pč linka 64
Mgr. Ivo Škrdlant výchovný poradce
metodik prevence
6.A M, Př, Vzdr, Svpr- Vpov,  Jm linka 36
Ing. Bc. Jitka Tomanová
Aj linka 31
Mgr. Bc. Lucie Valentová
Hv linka 26
Mgr. Jana Vavrečková
5.A Aj, Vv linka 31
Mgr. Lenka Žemličková 6.C Př, Pří, Ch, Vv linka 38
Mgr. Anna Žwaková Aj, Rj linka 20
pedagogická asistence
Eva Galgonková pedag. asist. v 2.C linka 25
Iva Jelínková pedag. asist. v 6.B linka 27
Hana Markvartová pedag. asist. v 5.C linka 69
Iva Nováková pedag. asist. v 8.A linka 27
Mgr. Hana Peroutková pedag. asist. v 4.A linka 25, 47
Mgr. Zdeňka Robovská pedag. asist. v 6.C linka 27
Alena Rybáková pedag. asist. v 7.BC linka 47
Mgr. Karmen Sanchezová pedag. asist. v 9.B linka 26
Gabriela Sasáková pedag. asist. v 7.BC linka 43
Magdalena Seifová pedag. asist. v 5.B linka 25
Dana Stránská pedag. asist. v 8.B linka 27
Miroslava Trnková pedag. asist. v 7.BC linka 30
Hana Tyrnerová pedag. asist. v 2.B linka 25
Kateřina Valentová pedag. asist. v 6.A linka 25
Zlata Vítová
pedag. asist. v 5.A linka 27
Radka Vršková
pedag. asist. v 3.C linka 27
Olga Zelníková zdravotník I. st. pedag. asist. v 3.B linka 25
školní družina
Renata Sádecká vedoucí vychovatelka
zdravotník ŠD
ŠD : 4.AC linka 33
Bc. Andrea Čákorová ŠD : 1.B linka 27
Soňa Krýchová ŠD : 3.BC linka 29
Hana Markvartová ŠD : 4.B linka 69
Mgr. Hana Peroutková ŠD linka 47
Hana Prajerová ŠD : 2.AB linka 48
Alena Rybáková koordinátor pro zájmové kroužky ŠD : 1.AC linka 47
Gabriela Sasáková ŠD : 2.BC linka 43
Miroslava Trnková ŠD : 3.AB linka 30
provoz
Lenka Holbová hospodářka školy
(úrazy, pojištění)
286 589 478
286 880 953
Petr Vančura školník
školní jídelna
Helena Vančurová vedoucí školní jídelny 286 589 836

ústředna + linka 34

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 – Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

 

Datová schránka: yyaw776

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026