Zaměstnanci školy

Ústředna: +420 286 589 478, 286 880 953 (číslo linky lze zadat po výzvě)

e-mail: prijmeni@zsnaslovance.cz
(vzor novak@zsnaslovance.cz)

Jméno

Pozice

Třídní učitel

Předmět

Telefon

vedení
PaedDr. Alena Pelantová ředitelka školy M 286 589 718
ústředna + linka 22
Mgr. Petra Křížová zástupkyně ředitelky pro ZŠ Aj 225 341 381
ústředna + linka 68
RNDr. Martina Soukalová zástupkyně ředitelky pro ZŠ M 225 341 382
ústředna + linka 23
Jana Rusová zástupkyně ředitelky pro MŠ 286 587 026
školní psycholog
PhDr. Marie Středová školní psycholog 225 341 380
ústředna + linka 50
I. stupeň
Mgr. Květa Braunová 4.A I. st., ped. intervence linka 25
Mgr. Andrea Buršová (Lhotáková)
4.C I. st. linka 25
PaedDr. Milada Fleková Klub mladého čtenáře
žákovská knihovna I. st.
2.B I. st. linka 25
Mgr. Dagmar Janatová 1.C I. st. linka 25, 40
Mgr. Eva Löblová koordinátor pro SVP a IVP v 1.-4. tř. 1.B I. st., ped. intervence linka 44, 25
Mgr. Jaroslava Martínková zdravotník I. st. 3.C I. st., ZdTv linka 25, 40
Mgr. Jiří Mráček 3.A I. st. linka 25, 40
Mgr. Zuzana Nováková 1.A I. st. linka 25
Mgr. Adéla Somogyiová
2.A I. st., ZdTv linka 25
Mgr. Věra Srbová
4.B I. st. linka 25
Bc. Hana Svobodová
3.B I. st. linka 25
Svatava Štrofová
2.C I. st. linka 25, 40
II. stupeň
Mgr. Blanka Brožová Aj, Nj, Vl, D linka 20
Mgr. Pavel Dvořák M, F linka 62
Mgr. Danuše Gajdůšková 8.B Z, Tv, Vv linka 27
Mgr. Hana Gerlachová zdravotník II. st. 6.B Aj, Rj, Vv, Svpr – vař. linka 21
Mgr. Jana Grmelová
Čj, CvČi linka 61
Mgr. Jaroslava Charvátová 8.C M, Př, Pří linka 38
Mgr. Monika Jechová zdravotník II. st. 8.A Čj, Ov linka 39
Mgr. Petra Kolářová
9.A  Čj, Rj, CvČi linka 46
Mgr. František Kolouch, Ph.D. D linka 41
Bc. Andrea Liptáková (Čákorová) Aj, Vv, Pč, Hv linka 32
Mgr. Anna Lukešová 7.B Čj, Fj, Vv, CvČi linka 64
Mgr. Tamara Lyubka Aj linka 31
Mgr. Hana Maivaldová 5.A Tv, ZdTv, Svpr-vař, Vl, Pč linka 28
Ing. Ivana Miličić
M, F linka 38
Mgr. Tomáš Novotný
M, Tv linka 27
Mgr. Monika Obrová Tv, Inf linka 28
Bc. Jan Přitasil
M, Ch linka 62
Mgr. Kateřina Růžičková
Čj, Ov, CvČi, Čcin linka 61
Mgr. Karmen Sanchez
Nj, Šj linka 26
PhDr. Jaroslava Spilková
6.C Nj, Aj, Vv, Hv linka 32
Mgr. Kristýna Svatková
koordinátor pro SVP a IVP v 5.-9. tř. 9.B M, Př, CvMi, PSPP linka 46
Mgr. Marcela Šedivá vedení redakce školního časopisu 5.C Čj, CvČi, Vv, Pč linka 64
Mgr. Ivo Škrdlant výchovný poradce
metodik prevence
7.A M, Př, Vzdr, Svpr- Vpov,  Jm linka 36
Ing. Bc. Jitka Tomanová
5.B Aj, Vv linka 31
Mgr. Bc. Lucie Valentová
Hv linka 26
Mgr. Jana Vavrečková
6.A Aj, Vv linka 31
Andrea Výborná (Šebestová)
vedení žákovského parlamentu 9.C Z, Ov, Hv, Vv linka 26
Mgr. Lenka Žemličková 7.C Př, Pří, Ch, Vv, Vzdr linka 38
Mgr. Anna Žwaková Aj, Rj, Šj linka 20
pedagogická asistence
Monika Drábková
pedag. asist. v 5.A linka 60
Lenka Fleková dvojjazyčná pedag. asist. linka 15
Zuzana Chudá
pedag. asist. v 6.B linka 60
Iva Jelínková pedag. asist. v 7.B linka 60
Klára Kovářová
pedag. asist. v 3.C linka 25
Hana Markvartová pedag. asist. v 6.C linka 69
Iva Nováková pedag. asist. v 9.A linka 60
Alena Rybáková pedag. asist. v 8.C linka 47
Mgr. Karmen Sanchez pedag. asist. v 6.B, 7.C linka 26
Gabriela Sasáková pedag. asist. v 8.C linka 43
Dana Stránská pedag. asist. v 9.B linka 60
Miroslava Trnková pedag. asist. v 8.C linka 30
Hana Tyrnerová pedag. asist. v 3.B linka 25
Kateřina Valentová pedag. asist. v 7.A linka 25
Zlata Vítová
dvojjazyčná pedag. asist. linka 60
Radka Vršková
pedag. asist. v 4.C linka 60
Olga Zelníková zdravotník I. st. pedag. asist. v 4.B linka 25
školní družina
Renata Sádecká vedoucí vychovatelka
zdravotník ŠD
ŠD: 1.AC 225 341 383

ústředna + linka 33

Monika Drábková ŠD: 4.A, 5.ABC linka 13
Soňa Krýchová ŠD: 3.AC linka 29
Hana Markvartová ŠD: 4.BC linka 69
Hana Prajerová ŠD: 2.B linka 48
Alena Rybáková koordinátor pro zájmové kroužky ŠD: 2.AC linka 47
Gabriela Sasáková ŠD: 3.B linka 43
Miroslava Trnková ŠD: 1.B linka 30
provoz
Lenka Holbová hospodářka školy
(úrazy, pojištění)
286 589 478
286 880 953
Petr Vančura školník
školní jídelna
Helena Vančurová vedoucí školní jídelny 286 589 836

ústředna + linka 34

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 – Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

 

Datová schránka: yyaw776

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026