Zaměstnanci školy

Ústředna: +420 286 589 478, 286 880 953 (číslo linky lze zadat po výzvě)

e-mail: prijmeni@zsnaslovance.cz
(vzor novak@zsnaslovance.cz)

Jméno

Pozice

Třídní Učitel

Předmět

Telefon

vedení
PaedDr. Alena Pelantová ředitelka školy M 286 589 718
ústředna + linka 22
Mgr. Petra Křížová zástupkyně ředitelky pro ZŠ Aj 286 589 718
ústředna + linka 68
RNDr. Martina Soukalová zástupkyně ředitelky pro ZŠ M, F 286 589 718
ústředna + linka 23
Jana Rusová zástupkyně ředitelky pro MŠ 286 587 026
I. stupeň
Mgr. Květa Braunová  4.A I. st., Čjd  linka 25
Andrea Čákorová Aj
PaedDr. Milada Fleková Klub mladého čtenáře
žákovská knihovna I. st.
2.B I. st. linka 25
Mgr. Petra Királyová
3.B I. st. linka 25
Mgr. Andrea Lhotáková 4.C I. st. linka 25
Mgr. Eva Löblová koordinátor pro SVP a IVP 1.B I. st., Čjd linka 44, 25
Libuše Lukšanová 3.C I. st. linka 25
Mgr. Jaroslava Martínková zdravotník I. st. 1.C I. st., ZdTv linka 25
Mgr. Jiří Mráček 3.A I. st. linka 25
Mgr. Zuzana Nováková 1.A I. st. linka 25
Mgr. Milada Pravdová 2.C I. st. linka 25
Mgr. Nicole Przybylová 2.A I. st., Aj linka 25
Adéla Somogyiová 4.B I. st., Čjd linka 25
II. stupeň
Mgr. Blanka Brožová 6.A Aj, Nj, Vl, Z, D linka 20
Mgr. Pavel Dvořák M, F, Ov linka 38
Mgr. Hana Gerlachová zdravotník II. st. 7.A Aj, Rj, Vv, Svpr – vař. linka 21
Mgr. Jaroslava Charvátová 9.B M, Př, Pří linka 38
Mgr. Monika Jechová zdravotník II. st. 9.A Čj, Vzdr linka 39
Mgr. Michaela Karešová
5.C Nj, Aj, Ov, Z, Vl, Vv, Pč linka 32
Mgr. Petra Kolářová
5.A  Čj, Rj linka 46
Mgr. František Kolouch, Ph.D. 6.B D, Z, Ov, Vv linka 41
Mgr. Anna Lukešová 7.B Čj, Fj, Vv linka 64
Mgr. Tamara Lyubka Aj linka 31
Mgr. Hana Maivaldová Tv, ZdTv, Svpr-vař linka 28
Mgr. Markéta Mátlová
M linka 38
Jiří Řehák M linka 27
Mgr. Monika Obrová Tv, Inf linka 28
PhDr. Jaroslava Spilková
žákovský parlament Nj, Aj, Hv linka 32
Mgr. Kristýna Svatková
M, Pří, Př, Inf, Čjd, Mdk linka 46
Andrea Šebestová
Vl, Z, Inf, Hv, Vv, Pč, Tv linka 31
Mgr. Marcela Šedivá vedení redakce školního časopisu 6.C Čj, CvČd, Vv linka 64
Mgr. Ivo Škrdlant výchovný poradce
metodik prevence
8.B M, Vzdr, Svpr-Vpov, Jm linka 36
Mgr. Lenka Veselá 5.B Čj, Aj linka 20
Mgr. Lenka Žemličková 8.A Př, Pří, Ch linka 38
pedagogická asistence
Mgr. Hana Ambrožová pedag. asist. v 3.A linka 65
Kristýna Bertoldi pedag. asist. linka 25
Věra Srbová pedag. asist. v 4.C linka 25
Jiřina Balcarová Kislingerová pedag. asist. v 1.A linka 25
Bc. Monika Kassemová pedag. asist. linka 66
Hana Markvartová pedag. asist. v 2.C linka 69
Mgr. Ivana Miličić pedag. asist. v 8.B  linka 27
Hana Prajerová ml. pedag. asist. v 6.B linka 65
Mgr. Zdeňka Robovská pedag. asist. v 3.C linka 25
Magdalena Seifová pedag. asist. v 2.B linka 25
Dana Stránská pedag. asist. v 5.D linka 27
Olga Zelníková pedag. asist. v 5.A linka 27
školní družina
Renata Sádecká vedoucí vychovatelka
zdravotník ŠD
ŠD : 2.C linka 33
Mgr. Hana Ambrožová ŠD : 1.B linka 29
Andrea Čákorová ŠD : 4.B linka 42
Bc. Monika Kassemová ŠD : 4.C linka 66
Soňa Krýchová ŠD : 4.A linka 63
Hana Markvartová ŠD : 2.A linka 69
Hana Prajerová ml. ŠD : 3.B linka 65
Hana Prajerová st. ŠD : 3.C linka 40
Alena Rybáková koordinátor pro zájmové kroužky ŠD : 1.A linka 47
Gabriela Sasáková ŠD : 1.C linka 43
Bc. Hana Svobodová ŠD : 2.B linka 48
Miroslava Trnková ŠD : 3.A linka 30
provoz
Lenka Holbová hospodářka školy
(úrazy, pojištění)
286 589 478
286 880 953
Petr Vančura školník
školní jídelna
Helena Vančurová vedoucí školní jídelny 286 589 836

ústředna + linka 34

 

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 - Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026

Emaily