Spolupracujeme

S kým spolupracujeme

 • Pedagogická fakulta UK Praha
 • Speciální pedagogické centrum, Štíbrova 1691, Praha 8
  – integrace
 • Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 8, Šiškova 2/1223, Praha 8
  Tel.: 286 585 191, 286 882 368
 • Speciální pedagogické centrum Na Zlíchově 6, Praha 5 – programy primární prevence

Granty a projekty

 • občanské sdružení Život bez závislostí, Lupáčova 14, Praha 3
  – program primární prevence sociálně-patologických jevů
 • Magistrát hlavního města Prahy
  – grant Zdravé město
 • Městská část Praha 8
  – grant Minimální preventivní program sociálně-patologických jevů pro ZŠ a MŠ Na Slovance
  – projekt „První pomoci – zdravotníci“
 • Erasmus+
  – projekt EU

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 – Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

 

Datová schránka: yyaw776

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026