Přijímací řízení na SŠ

Termíny

Informace k přijímacímu řízení (aktualizováno k 11.03.2021)

MŠMT – informace k přijímacímu řízení 2021

MŠMT – INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY


Info o přihláškách pro rodiče (5.+7. + 9.roč.)

 

Schůzka s rodiči žáků, kteří podávají přihlášky na školy s talentovými zkouškami

05. 10. 2020 v 17.00 – ZRUŠENO

 

Poslední den pro odevzdání přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou v ZŠ

13. 11. 2020

odevzdává se výchovnému poradci Mgr. I. Škrdlantovi

 

Poslední den pro podání přihlášky na SŠ do oborů s talentovou zkouškou

30. 11. 2020

přihlášku potvrzenou ZŠ podávají rodiče žáků na vybranou SŠ (doporučujeme osobně)

 

Schůzka pro rodiče žáků 5., 7., 9. roč. / ZRUŠENO

Informace budou předány žákům v tištěné podobě a zveřejněny na webových stránkách školy.

 

Talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou

02. – 15. 01. 2021 – ZMĚNA: 4.1. – 31.1.2021

 

Talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou s talentovou zkouškou

02. 01. – 15. 02. 2021 – ZMĚNA: 4.1. – 31.3.2021

 

Talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání v konzervatoři

15. – 31. 01. 2021 – ZMĚNA: 4.1. – 31.1.2021

 

Poslední den pro odevzdání přihlášky na SŠ  v ZŠ

odevzdává se výchovnému poradci Mgr. I. Škrdlantovi do 12.2.2021

 

Termín, do kterého se podávají přihlášky na SŠ do oborů bez talentové zkoušky

01. 03. 2021

přihlášku potvrzenou ZŠ podávají rodiče žáků na vybranou SŠ (doporučujeme osobně)

 

Jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

Do 8.3.2021 může ředitel střední školy rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušky, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Ředitelé středních školy zveřejní kritéria do 31.1.2021. MŠMT předpokládá pro uchazeče víceletých gymnázií standardní průběh přijímacího řízení (konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky).

obory vzdělávání s maturitní zkouškou 1. řádný termín 2. řádný termín
čtyřleté studium 12. 04. 2021 

3.5.2021

 13. 04. 2021

4.5.2021

šestileté a osmileté gymnázium 14. 04. 2021

5.5.2021

 15. 04. 2021

6.5.2021

 

Náhradní termín pro všechny obory vzdělání:

  1. termín –  12. 05. 2021 2.6.2021
  2. termín  – 13. 05. 2021 3.62021

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělávání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užitné umění.

 

 

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 – Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

 

Datová schránka: yyaw776

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026