Přijímací řízení na SŠ

Termíny

Schůzka s rodiči žáků, kteří podávají přihlášky na školy s talentovými zkouškami

7. 10. 2019 v 17.00

 

Poslední den pro odevzdání přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou v ZŠ

14. 11. 2019

odevzdává se výchovnému poradci Mgr. I. Škrdlantovi

 

Poslední den pro podání přihlášky na SŠ do oborů s talentovou zkouškou

30. 11. 2019, resp. do 2. 12. 2019

přihlášku potvrzenou ZŠ podávají rodiče žáků na vybranou SŠ (doporučujeme osobně)

 

Schůzka pro rodiče žáků 5., 7., 9. roč.

13. 1. 2020

informace k přijímacímu řízení na VG a SŠ

* 17.00 – rodiče žáků 5. a 7. roč.

* 18.00 – rodiče žáků 9. roč.

 

Talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou

2. – 15. 1. 2020

 

Talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou s talentovou zkouškou

2. 1. – 15. 2. 2020

 

Talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání v konzervatoři

15. – 31. 1. 2020

 

Poslední den pro odevzdání přihlášky na SŠ  v ZŠ

12. 2. 2020

odevzdává se výchovnému poradci Mgr. I. Škrdlantovi

 

Termín, do kterého se podávají přihlášky na SŠ do oborů bez talentové zkoušky

1. 3. 2020, resp. do 2. 3. 2020

přihlášku potvrzenou ZŠ podávají rodiče žáků na vybranou SŠ (doporučujeme osobně)

 

Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

 

obory vzdělávání s maturitní zkouškou 1. řádný termín 2. řádný termín
čtyřleté studium 14. 4. 2020 15. 4. 2020
šestileté a osmileté gymnázium 16. 4. 2020 17. 4. 2020

 

Náhradní termín pro všechny obory vzdělání: 1. termín 13. 5. 2020, 2. termín 14. 5. 2020

 

Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů s výučním listem a závěrečnou zkouškou

22. – 30. 4. 2020

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 - Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026

Emaily

Projekt:

Modernizace zařízení a vybavení tříd - EU