Přijímací řízení na SŠ

Termíny

Schůzka s rodiči žáků, kteří podávají přihlášky na školy s talentovými zkouškami
16. 10. 2017 v 17.30
Poslední den pro odevzdání přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou v ZŠ
15. 11. 2017
odevzdává se výchovnému poradci Mgr. I. Škrdlantovi
 

Poslední den pro podání přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou

30. 11. 2017
přihlášku potvrzenou ZŠ podávají rodiče žáků na vybranou SŠ (doporučujeme osobně)

 

Schůzka pro rodiče žáků 5., 7., 9. roč.
8. 1. 2018
informace k přijímacímu řízení na VG a SŠ

* 17.00 – rodiče žáků 5. a 7. roč.

* 18.00 – rodiče žáků 9. roč.

 

Talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

2. – 15. 1. 2018
 

Talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů konzervatoří

15. – 31. 1. 2018

 

Poslední den pro odevzdání přihlášky na SŠ  v ZŠ

19. 2. 2018
odevzdává se výchovnému poradci Mgr. I. Škrdlantovi

 

Termín, do kterého se podávají přihlášky na SŠ
1. 3. 2018

přihlášku potvrzenou ZŠ podávají rodiče žáků na vybranou SŠ (doporučujeme osobně)

 

Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou
12. – 28. 4. 2018Jednotné testy z Čj a M v rámci přijímacího řízení na SŠ
12. 4. – 12. 5. 2018
* 12. 4. 2018 – čtyřleté studium, 1. řádný termín

* 13. 4. 2018 – šestileté a osmileté gymnázium, 1. řádný termín

* 16. 4. 2018 – čtyřleté studium, 2. řádný termín

* 17. 4. 2018 – šestileté a osmileté gymnázium, 2. řádný termín

* 10. 5. 2018 – 1. náhradní  termín – všechny obory vzdělání

* 11. 5. 2018 – 2. náhradní termín – všechny obory vzdělání

 

Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů s výučním listem a závěrečnou zkouškou

22. – 30. 4. 2018

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 - Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026

Emaily