Přijímací řízení na SŠ

Termíny

Informace k přijímacímu řízení (aktualizováno k 24.11.2022)

 

 


Přihlášky na školy s talentovými zkouškami

 

 

Poslední den pro odevzdání přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou v ZŠ

14. 11. 2022

odevzdává se výchovnému poradci Mgr. I. Škrdlantovi

 

Poslední den pro podání přihlášky na SŠ do oborů s talentovou zkouškou

30. 11. 2022

přihlášku potvrzenou ZŠ podávají rodiče žáků na vybranou SŠ (doporučujeme osobně)

 

Talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou

02.01. – 15. 01. 2023

 

Talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou s talentovou zkouškou

02. 01. – 15. 02. 2023

 

Talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání v konzervatoři

15.01. – 31. 01. 2023


 

Informace k přihláškám na SŠ bez talentových zkoušek

Informace budou předány žákům v tištěné podobě a zveřejněny na webových stránkách školy.

 

Poslední den pro odevzdání přihlášky na SŠ  v ZŠ

odevzdává se výchovnému poradci Mgr. I. Škrdlantovi do 16.02.2023

 

Termín, do kterého se podávají přihlášky na SŠ do oborů bez talentové zkoušky

01. 03. 2023

přihlášku potvrzenou ZŠ podávají rodiče žáků na vybranou SŠ (doporučujeme osobně)

 

Jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

obory vzdělávání s maturitní zkouškou 1. řádný termín 2. řádný termín
čtyřleté studium 13.04.2023  14.04.2023
šestileté a osmileté gymnázium 17.04.2023  18.04.2023

 

Náhradní termín pro všechny obory vzdělání:

  1. termín – 10.05.2023
  2. termín – 11.05.2023

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělávání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užitné umění.

 

 

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 – Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

 

Datová schránka: yyaw776

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026