Zápis, budoucí prvňáčci

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků

úterý 13. 3. 2018 od 10,00 do 16,00 hodin

Program:

– prohlídka školy

– setkání s vedením školy ve sborovně (informace o škole):

ve 12 hod., ve 14 hod., v 15 hod.


Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/19

 

  • pro spádové děti:        středa 04. 04. 2018, 14,00 – 18,00 hodin  
  • pro nespádové děti:  středa 11. 04. 2018, 14,00 – 17,00 hodin

 

Doklady potřebné k zápisu:

  • rodný list dítěte
  • doklad o trvalém pobytu (OP matky nebo otce)
  • v případě cizinců pas a kartička pojištěnce

Zákonní zástupci dítěte dále přinesou:

  • vyplněnou žádost o přijetí

nebo

  • žádost o odklad povinné školní docházky včetně doporučení školského poradenského zařízení (pedag. -psych. poradna, Speciální pedag. centrum) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Počet tříd:

Ve školním roce 2018/19 budeme otevírat 3 první třídy (max. 75 dětí).

 

Upozornění:

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (dostanete u zápisu) bude zveřejněn 20. 04. 2018 na webových stránkách školy a ve vitríně u hlavního vchodu – Informace reditelky skoly

 

Oznameni rozhodnuti o prijeti

 

Ke stažení:

Dokumenty pro zápis pro školní rok 2018/19 :

Kriteria prijeti pro 2018-19

OZV_c._1_2018_Sb._HMP,_o_skolskych_obvodech_ZS_-1

skolsky obvod od 1.4.2018

zadost o prijeti zaka do 1.tridy (18-19)

zadost o odklad

Desatero pro rodiče

 


Úspěšný start do školy

 

– beseda pro rodiče budoucích prvňáčků s vyučujícími I.st.

 

23. 04. 2018 v 17,30 hodin

 


 

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

 

18. 06. 2018 v 18,00 hodin


Kroužek „Hrajeme si na školu“

 

Přihláška na kroužek „Hrajeme si na školu“ – zde

 

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 - Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026

Emaily