Zápis, budoucí prvňáčci

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků

úterý 13. 3. 2018, 10 – 16 h

Program :

– prohlídka školy

– setkání s vedením školy ve sborovně (informace o škole) : ve 12 h, ve 14 h, v 15 h


Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/19

  • pro spádové děti : středa 4. 4. 2018, 14 – 18 h 
  • pro nespádové děti : středa 11. 4. 2018, 14 – 17 h

Doklady potřebné k zápisu :

  • rodný list dítěte
  • doklad o trvalém pobytu (OP matky nebo otce)
  • v případě cizinců pas a kartička pojištěnce

Počet tříd :

Ve školním roce 2018/19 budeme otevírat x první třídy.

Upozornění:

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (dostanete u zápisu) bude zveřejněn xx.xx.2018 na webových stránkách školy a ve vitríně u hlavního vchodu.

Oznámení rozhodnutí o přijetí žáka do 1. třídy

Ke stažení:

Dokumenty pro zápis pro školní rok 2018/19 :

Kriteria přijetí

Vyhláška_č._17 o školských obvodech

Školský obvod ZŠ a MŠ Na Slovance

– Žádost o přijeti žáka do 1.tridy (17-18)

Žádost o odklad

Desatero pro rodiče

 

Úspěšný start do školy

. . 2018 v 17.30 h

beseda pro rodiče budoucích prvňáčků s vyučujícími I.st.


Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

25. 6. 2018 v 18.00 h


ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 - Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026

Emaily