Sdružení rodičů

Sdružení rodičů při ZŠ Na Slovance, z.s.

Bedřichovská 1

182 00  Praha 8

IČ: 684 04 085

 

Předseda Sdružení rodičů: Alena Rybáková
E-mail: rybakova@zsnaslovance.cz

Zápis ze schůzky Sdružení rodičů dne 26.11.2018

Schůzka byla zahájena prohlídkou nově zrekonstruovaných prostor školy (cvičná kuchyňka, tělocvičny a školní jídelna)

Informace od paní ředitelky Pelantové:

 • Nově vybudované a zrekonstruované prostory (venkovní učebna, učebna matematiky a prostory, kde proběhla prohlídka)
 • Prostory pro ukládání kol a koloběžek – škola nedisponuje prostory, kde by se kola a koloběžky dala ukládat. MČ Praha 8, nevlastní žádný pozemek, kde by se případný přístřešek dal vybudovat, pozemky v okolí školy jsou v majetku Magistrátu. Až se ustálí situace (povolební) na MČ může apelovat i Sdružení. Předpokládalo se, že bude možno využít pomoci díky projektu Bezpečná cesta do škol, do kterého žel naše škola pro velký počet zájemců nebyl vybrána. Budeme zkoušet v příštím roce.
 • Školní jídelna – apel na rodiče, aby objednávali jídla s dětmi, dle jejich přání, děti opravdu hodně jídlem plýtvají, hodně vyhazují se slovy, že by raději druhé jídlo.
 • Případné podněty ke kvalitě jídla předávat paní hospodářce Vančurové, stravovací komisi či paní ředitelce – pokud nevíme, že jídlo nebylo dobré, nemůžeme reagovat – proto je potřeba KOMUNIKOVAT!
 • V jídelně je plánován salátový bar, čeká se na výrobu chladící vitriny – zeleninové saláty nebudou jako další možné jídlo, jen jako zeleninová obloha, která nebude na talíři, ale právě k dispozici zájemcům v plánované vitrině.

 

Informace paní zástupkyně Křížové:

 • Shrnutí loňských akcí pro rodiče a děti, poděkování za poskytnutý příspěvek
 • Letošní akce pro rodiče a děti – nově Adventní tvoření, na jaře Velikonoční tvoření a školní koncert pod širým nebem.
 • Letos není projekt Edison, místo něj jsou ve škole stážisté pedagogických fakult od agentury ADUCA v rámci ERASMUS PLUS, vystupují jako asistenti v hodinách angličtiny. Ve škole jsou od října do prosince. Škola by ráda, aby projekt na jaře pokračoval.
 • Žádost o příspěvek od Sdružení na akce pro rodiče a děti

 

Diskuze:

 • Výjezd do Anglie není plánován, škola se snaží akce střídat (s ohledem na naplněnost), letos žáci vyjíždí na lyžařský výcvik.
 • WEB školy, rodičům se zdá nepřehledný, neaktualizovaný, informace jsou na něm pozdě, chybí rozvrhy
 • Používání mobilních telefonů – rodiče by rádi úplný zákaz používání mobilních telefonů, děti spolu přestávají komunikovat. To však dětem zakázat nelze, děti telefony do školy nosit mohou a o přestávkách je mohou používat, při hodinách musí být vypnuté
 • Činnost žákovského parlamentu – jaká je jeho náplň, kde se rodiče s jeho činností mohou seznámit ? (paní učitelka, která má žákovský parlament na starost je v současné době nemocná, nebylo možné se k tématu vyjádřit)
 • V případě písemných prací má rodič právo na kopii.
 • Projekt ovoce do škol, mléko do škol – opět se setkáváme s plýtváním a vandalismem ve spojení s ovocem a mlékem. Děti mléko např. vylévají do květin, ovoce pohazují kde se dá. Prosba na rodiče, aby si s dětmi na toto téma promluvili
 • Žákovská knihovna druhého stupně – jaká je otvírací doba, jak knihovna funguje?

 

Schválení loňské uzávěrky hospodaření Sdružení a schválení nového rozpočtu pro letošní školní rok, s tím, že příspěvky zůstávají ve stejné výši 400/600 Kč a budou vybírány 3.12.2018 ne třídních schůzkách.

 

 

Zápis ze schůzky Sdružení rodičů dne 30.10.2017

INFORMACE PANÍ ŘEDITELKY PELANTOVÉ

 • Provedení plánované rekonstrukce tří učeben přes letní prázdniny (1. etapa)
 • V současné chvíli se plánuje 2. etapa – tzn. rekonstrukce mediální učebny (PC učebna), učebny matematiky, cvičné kuchyňky a keramické dílny.
 • S ohledem na devastaci vypínačů na toaletách jsou zde nyní umístěny senzor. čidla.
 • Opět je záměr MČ zrekonstruovat školní jídelnu a kuchyň (v případě realizace bude více informací podáno rodičům na tř. schůzkách v květnu).
 • V listopadu bude zahájena výměna podlahových krytin ve třídách prvního stupně (měla by probíhat za provozu, převážně o víkendech). Výměna by měla být hotova do konce kalendářního roku.
 • „VIZE“ vybudování školních dílen – nový pavilon, který by navazoval na současnou budovu školy.
 • Po třech letech volba nové ŠKOLSKÉ RADY, nutná spolupráce rodičů. Do 3.11.2017 zaslat tipy na kandidáty za rodiče na mail paní ředitelce (rada je tříčlenná, člen za rodiče, za školu a za MČ). Volba proběhne 4.12.2017 na třídních schůzkách, kdy má každá rodina jeden volební hlas a hlasovat se bude u nejmladšího dítěte). Jména jednotlivých kandidátů budou vyvěšena na škole a na webu školy.
 • Dopravní situace v okolí školy. Výsledkem podnětů je vodorovné značení „pozor děti“ před přechody, což není dostačující (rodiče se dohodli, že budou zasílat podnětné maily na MČ a městskou policii. Otázku bezpečnosti dětí ještě proberou na třídních schůzkách a zváží další kroky… např. zřízení pracovní skupiny).
 • Výjezd na školy v přírodě – vyjedou všichni mimo 8. ročníky
 • Výjezd do Anglie s podporou MČ (14denní pobyt v Anglii, kam by mělo vycestovat cca 200 dětí z celé Prahy 8, pro žáky 8. ročníků)

 

INFORMACE PANÍ ZÁSTUPKYNĚ KŘÍŽOVÉ

 • Plánované či proběhlé akce v letošním školním roce (Edison, Halloween, Jarní dílničky, Jarní koncert vážné hudby – prosba na rodiče o pomoc s propagací), žádost o zahrnutí příspěvku na tyto akce do rozpočtu Sdružení.
 • Poděkování za příspěvek, který škola na tyto akce obdržela v loňském roce.
 • Nově plánovanou akcí je BEZPEČNÁ CESTA ZE ŠKOLY.

 

INFORMACE O ČINNOSTI SDRUŽENÍ A O ČERPÁNÍ  ROZPOČTU SDRUŽENÍ V ROCE 2016/17

NÁVRH A SCHVÁLENÍ ROZPOČTU PRO LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK 2017/18

Na třídních schůzkách 4.12.2017 se budou vybírat příspěvky Sdružení, které zůstávají ve stejné výši, tzn. 400,-/600,-Kč

 

 

 

 

 

Zápis ze schůzky Sdružení rodičů dne 10.5.2017

INFORMACE PANÍ ZÁSTUPKYNĚ KŘÍŽOVÉ

 • Proběhlá akce Velikonoční tvoření v jídelně školy (akce pro rodiče a děti), nebylo potřeba čerpat finanční hotovost z rozpočtu Sdružení.
 • 6.2017se uskuteční hudební koncert v atriu školy, rodiče obdrželi letáček, který je k dispozici rodičům na třídních schůzkách. Nejen na tuto akci byl zakoupen nůžkový altán a stojan na mikrofon .
 • V měsíci září opět proběhne akce EDISON, kdy v naší škole budou týden „vyučovat“ zahraniční studenti. Pokud by někdo mohl ubytovat zahraniční studenty (hostitelská rodina), budeme moc rádi. Byl schválen příspěvek ve výši 15 000,-Kč na tuto akce z rozpočtu Sdružení.
 • Trička vytvořená dle návrhu dětí z loňské akce „Žijeme hudbou“ – schválen příspěvek z rozpočtu Sdružení ve výši 5 000,-Kč, tato trika budou použita jako prezent školy (na prezentaci a dárky). Pan Pospíchal nabízí možnost potisku triček na případné další akce (např. i školy v přírodě) za zvýhodněnou cenu.

INFORMACE PANÍ ŘEDITELKY PELANTOVÉ

 • Plánovaný projekt rekonstrukce a rozšíření školní jídelny nebyl MČ schválen.
 • Dopravní situace v okolí školy spojená se zkracováním si cesty, aby se řidiči vyhnuli křižovatce před Davídkovou ulicí. Impuls k podání podnětu by měl vzejít od rodičů – probrat na třídních schůzkách s rodiči. V této souvislosti rodiče navrhli od září projekt „bezpečná cesta do škol“.
 • Cena Eduarda Štorcha – anketa o „nej“ pedagog. pracovníka (učitel, asistent, vychovatel). Anketní lístky budou rozdávány na tř. schůzkách, je nutno napsat i odůvodnění a anket. lístky odevzdat do 19.5.2017.
 • Rozsáhlá devastace školy, zejména na toaletách prvního stupně.
 • Přes prázdniny je naplánována rekonstrukce učeben fyziky, přírodopisu/chemie a zeměpisu. Dále pak učebna na ekovýchovu v MŠ.

 

 • V letošním roce vznikla stravovací komise, odkaz na e-mailovou adresu je na webu školy v záložce spolupracujeme/sdružení rodičů/stravovací komise.

stravovacikomise@zsnaslovance.cz

Členové sdružení se dohodli, že jim nevadí podstoupení e-mailových adres členkám stravovací komise.

 

 • Vznesen požadavek zápisy ze schůzí Sdružení a další důležité aktuality dávat na web školy.

 

 • Paní Kvapilová upozornila na možnost hlasovat o důležitých věcech (modré zóny) a  sdělovat, co nás trápí v našem bydlišti, na webu Prahy 8, odkaz bude rozeslán všem zástupcům Sdružení.

 

https://www.praha8.cz/Jak-se-vam-zije-v-Praze-8.html

https://vote.d21.me/vote/4knj0OlTG

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 - Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026

Emaily

Projekt: