Informace pro rodiče

Jídelna ZŠ

PODMÍNKY  STRAVOVÁNÍ  VE  ŠKOLNÍ  JÍDELNĚ

 

1) Provozní doba ŠJ:                                                         11. 15  –  14. 15 hod. (výdej do 14. 00 hod.)

V době zhoršené epidemiologické situace budou obědy do vlastních nádob (pro cizí   strávníky a nemocné děti – první den v nemoci) vydávány v čase od 11.00 do 11.30 hod.

 

2) Stravné je hrazeno:

trvalým příkazem z účtu – je nutné zadat trvalý příkaz na částku dle věkové kategorie dítěte na účet školní jídelny: 2551332/0300 vždy k 20. dni předcházejícího měsíce.

Nezapomeňte uvést variabilní symbol, který vám byl v ŠJ přidělen.

v hotovosti v kanceláři ŠJ: jen ve výjimečných případech! Žák musí přinést ŽK pro zapsání platby.

Stravné na následující měsíc musí být na účtu ŠJ nejpozději 1. den v měsíci.  

Měsíční výše záloh na stravné:

– žáci ve věku      6-10 let                                  651, – Kč            á/oběd  31, – Kč    

– žáci ve věku    11-14 let                                  693, – Kč            á/oběd  33, – Kč

– žáci ve věku    15 a více let                             714, – Kč            á/oběd  34, – Kč

 Do věkových skupin jsou v souladu s vyhláškou 107/2005 SB.,o školním stravování,

v platném znění, strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše

uvedeného věku (školní rok září – srpen).

 

3) Objednávání ze dvou druhů jídel je možné v boxu nejméně 2 dny předem nebo prostřednictvím

objednávek po internetu.

Strávníkům je automaticky přihlašována strava na celý měsíc (oběd č. 1), a to i v novém školním roce.

 

4) Odhlašování obědů je možné osobně v kanceláři ŠJ, telefonem na tel. č.: 286 58 98 36, nejpozději den předem, (záznamník je v provozu nonstop), mobilem (SMS) na tel. číslo 734 570 321, nebo prostřednictvím e-mailu: jidelna@zsnaslovance.cz, popř. pomocí objednávání po internetu.

První den nemoci je možné oběd vydat v době od 11.15 – 12.30 h do vlastních jídlonosičů (platí v běžném provozu).

Následující dny nemoci je třeba obědy odhlásit, v těchto dnech dítě nemá na dotovaný oběd  nárok.

Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.        

Hromadné odhlášky (školní výlety, ŠvP, apod.) odhlašuje škola.

Z důvodu neplacení nebo nevhodného chování bude žák ze stravování vyloučen.

 

5) Čipy slouží k objednávání a vydávání stravy. Cena čipu 115,- Kč (v hotovosti v kanceláři ŠJ).

Při ukončení stravování bude za nepoškozený čip částka vrácena. Při ztrátě nebo poškození je strávník povinen koupit si čip nový.

 

6) Při ukončení stravování je žák povinen se ze stravování odhlásit a vyrovnat všechny případné

nedoplatky.

 

Platí od 1. 9. 2021

 

Helena Vančurová v.r.

vedoucí školní jídelny

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 – Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

 

Datová schránka: yyaw776

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026