Informace pro rodiče

Jídelna ZŠ

PODMÍNKY  STRAVOVÁNÍ  VE  ŠKOLNÍ  JÍDELNĚ

                           

 

  1.  Provozní doba ŠJ:                                                         11. 15  –  14. 15 hod. (výdej do 14. 00 hod.)

       Vedoucí ŠJ :  Helena Vančurová

Administr. pracovnice: PhDr. Jaroslava Spilková     

 

  1. Stravné je hrazeno:

      sporožirem: lze pouze u ČS – je nutné dát souhlas s inkasem na sběrný účet ŠJ-

SBÚ: 100254331 / 0800 společně s variabilním symbolem, který dostanete v  ŠJ.

 

platbou z jiného běžného účtu: je nutné zadat trvalý příkaz na částku dle věkové kategorie

      dítěte na č.ú ŠJ: 2551332 / 0300 vždy k 20. dni předcházejícího měsíce.

Nezapomeňte uvést variabilní symbol, který vám byl v ŠJ přidělen.

        v hotovosti v kanceláři ŠJ: jen ve výjimečných případech! Žák musí přinést ŽK pro zapsání platby. 

     

      Stravné na následující měsíc musí být na účtu ŠJ nejpozději 1. den v měsíci.  

      Měsíční výše záloh na stravné:

          – žáci ve věku      6-10 let                                    616, – Kč              á/oběd  28, 00 Kč    

          – žáci ve věku    11-14 let                                  660, – Kč            á/oběd  30, 00 Kč

– žáci ve věku    15 a více let                             682, – Kč            á/oběd  31, 00 Kč

 

Do věkových skupin jsou v souladu s vyhláškou 107/2005 SB.,o školním stravování,

v platném znění, strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše

uvedeného věku (1.září 2016 – 31.srpen 2017).

 

  1. Objednávání ze dvou druhů jídel je možné v boxu nejméně 2 dny předem nebo prostřednictvím

objednávek po internetu.

       Strávníkům je automaticky přihlašována strava na celý měsíc (oběd č. 1),

a to i v novém školním roce.

 

  1. Odhlašování obědů je možné osobně v kanceláři ŠJ, telefonem či faxem na

      tel. č.: 286 58 98 36, nejpozději den předem, (záznamník je v provozu nonstop),

nebo prostřednictvím e-mailu: jidelna@zsnaslovance.cz, popř. pomocí objednávání po

internetu.

První den nemoci je možné oběd vydat v době od 11.15 – 12.30h do vlastních jídlonosičů.

Následující dny nemoci je třeba obědy odhlásit, v těchto dnech dítě nemá na dotovaný

oběd  nárok.

      Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu

      neodebrané stravy.        

Hromadné odhlášky (školní výlety, ŠvP, apod.) odhlašuje škola.

Z důvodu neplacení nebo nevhodného chování bude žák ze stravování vyloučen.

 

  1. Čipy slouží k objednávání a vydávání stravy. Cena čipu 115,- Kč (v hotovosti v kanceláři ŠJ).

Při ukončení stravování bude za nepoškozený čip částka vrácena. Při ztrátě nebo poškození

je strávník povinen koupit si čip nový.

 

  1. Při ukončení stravování je žák povinen se ze stravování odhlásit a vyrovnat všechny případné

nedoplatky.

 

 

Platí od 1. 9. 2016                                                          Vedoucí školní jídelny

Helena Vančurová

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 - Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026

Emaily

Projekt: