Školská rada

Členové školské rady:

PaedDr. Milada Fleková – členka ŠR za pedagogické pracovníky

JUDr. Boris Vaca – člen ŠR za zákonné zástupce

pan Jan Štorek – člen ŠR za zřizovatele

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

 

školské radě, která byla ustanovena po volbách v roce 2017, skončil mandát začátkem července 2021. Školská rada v naší škole je tvořena zvoleným zástupcem rodičů (zákonných zástupců), zvoleným zástupcem pedagogů a jmenovaným zástupcem zřizovatele školy.

Podle volebního řádu pro volby členů školské rady jsem jako ředitelka školy zmocněna zorganizovat volby pro novou školskou radu pro další volební období.

  • Přípravný výbor pro volbu zástupce rodičů

Zřizuji přípravný výbor, který organizačně zajistí volby do naší školské rady, v tomto složení:

 

Petra Křížová

Věra Srbová

Hana Markvartová

  • Nominace kandidátů do školské rady z řad zákonných zástupců

Dovolte, abych touto cestou vyzvala zákonné zástupce, aby navrhli přípravnému výboru kandidáty na členství ve školské radě.

Do školské rady může být za rodiče nominován každý zákonný zástupce našich žáků.

Nominaci lze zasílat písemně (e-mailem) na adresu skolskarada@zsnaslovance.cz nebo vhozením dopisu v zalepené obálce do schránky u hlavního vchodu do 13.8.2021.

Písemně uveďte  jméno, příjmení nominovaného,  jméno dítěte a třídu, do které bude chodit

od 1.9.2021.

 

Dne 16.8.2021 bude zveřejněn seznam kandidátů do školské rady (vitrína u hlavního vchodu, webové stránky školy).

 

 

Kandidáti – rodiče

 

 

  • Konání voleb

Ve dnech 20. 9. a 21. 9. 2021 se v budově Základní školy, Na Slovance 1/1960, Praha 8  uskuteční  na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu pro volby členů školské rady (příloha usnesení č. usn. RMC 634/2008 Rady Městské části Praha 8 ze dne 1. října 2008) volby do školské rady této školy.

 

 

PaedDr. Alena Pelantová, v.r.                                                                       V Praze, 14. 7. 2021

ředitelka školy

 

 

CO JE ŠKOLSKÁ RADA

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 – Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

 

Datová schránka: yyaw776

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026