O škole

Fakultní základní škola PedF UK Na Slovance vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Otevřená škola pro všechny“. Je zde uplatňována diferencovaná výuka v matematice na 2.st..
Ve škole je osm oddělení školní družiny s bohatou činností (karneval, návštěvy divadel a kin, soutěžní odpoledne, vycházky po historických částech Prahy, atd.), školní jídelna s výbornou kuchyní.

Součástí základní školy je mateřská škola se sídlem Drahorádova 2, Praha 8.

 


Výuka cizích jazyků – anglický, francouzský, španělský, německý, ruský
 • anglický jazyk
  • v 1. a 2. třídě – formou zájmových kroužků
  • od 3. třídy – povinný předmět (3-4 hodiny týdně)
 • druhý cizí jazyk – Nj, Fj, Rj, Šp
  • v 7., 8., 9. ročníku povinný předmět (2 hodiny týdně)
  • formou zájmových kroužků dle nabídky pro daný školní rok

Informatika a práce s počítači
 • předmět Informatika (4. – 9.tř.)
 • zájmové kroužky (dle nabídky pro daný školní rok)

Nepovinné předměty
 • Zdravotní tělesná výchova (1. – 5. ročník)

Zájmové kroužky
 • Cizí jazyk
 • Keramika – škola vlastní vypalovací pec
 • Dovedné ruce
 • Mažoretky
 • Pohybové hry
 • Florbal
 • Funny dance
 • Kuchtík
 • Deskohraní
 • Floristika
 • Počítače

Kroužky jsou otevřeny podle zájmu žáků.


Tradiční školní akce a aktivity
 • Adaptační výjezd pro žáky 6. ročníků
 • Školy v přírodě
 • Lyžařský výcvikový kurz
 • Výjezdy žáků do zahraničí (zdokonalování v Aj)
 • Plavání (2. a 3. ročník)
 • Dny otevřených dveří (pro budoucí prvňáky, v družině, v kroužcích)
 • Projekty (Achillova přilba v 6.ročníku, Svatba v 8.ročníku, Vánoční dílny pro 5. – 9. ročník)
 • Dopravní výchova (dopravní hřiště pro 4. a 5. třídy)
 • Preventivní programy (Policie ČR, sdružení „Život bez závisloti“)
 • Závěrečná práce a jejich obhajoba v 9.ročníku
 • Výstavy a představení v období Vánoc a Velikonoc
 • Organizace školních soutěží, účast ve výtvarných a sportovních soutěžích
 • Závěrečný slavnostní oběd pro žáky 9. tříd
 • Klub mladého diváka
 • Klub mladého čtenáře
 • Žákovský parlament
 • Charitativní akce (Květinový den, sbírky „Šance“, „Srdíčkové dny“,…)
 • Zůstaňte s námi po škole (vánoční a velikonoční dílny pro žáky a jejich rodiče)

Mimoškolní činnosti v areálu školy
 • Basket Slovanka
 • Judo
 • Šachy

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 – Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

 

Datová schránka: yyaw776

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026