Informace pro cizí strávníky

Jídelna ZŠ

 

 

PODMÍNKY  STRAVOVÁNÍ  VE  ŠKOLNÍ  JÍDELNĚ

                           

pro    CIZÍ   STRÁVNÍKY

 

 

  1.  Provozní doba ŠJ:                                                         11. 15  –  11. 45 hod. (výdej do 11..35 hod.)

       

       Vedoucí ŠJ :  Helena Vančurová

      

Administr. pracovnice: PhDr. Jaroslava Spilková     

 

  1. Stravné je hrazeno:

      a/ sporožirem: v České spořitelně je nutné dát souhlas s inkasem na sporožirový účet ŠJ-

SBÚ: 100254331 / 0800 společně s variabilním symbolem, který vám bude v ŠJ přidělen.

 

b/ platbou z jiného běžného účtu: je nutné zadat trvalý příkaz na č.ú ŠJ: 2551332 / 0300

          vždy k 20. dni předcházejícího měsíce.

Nezapomeňte uvést variabilní symbol, který vám byl v ŠJ přidělen!

 

       c/ v hotovosti v kanceláři ŠJ

 

         Stravné na následující měsíc musí být na účtu ŠJ nejpozději 1. den v měsíci.

 

Měsíční výše záloh na stravné:                   1.386, – Kč            á/oběd  63, 00 Kč

 

        Z důvodu neplacení nebo nevhodného chování může být strávník ze stravování vyloučen.

 

  1. Objednávání ze dvou druhů jídel je možné v boxu nejméně 2 dny předem nebo prostřednictvím

objednávek po internetu.

       Strávníkům je automaticky přihlašována strava na celý měsíc (oběd č. 1).

V době prázdnin, státních svátků a v době ředitelského volna je ŠJ uzavřena.

 

  1. Odhlašování obědů je možné:

a/  osobně v kanceláři ŠJ

b/  telefonem či faxem na  tel.: 286 58 98 36,  nejpozději den předem,

      (záznamník je v provozu nonstop)

c/  prostřednictvím e-mailu: jidelna@zsnaslovance.cz,

            popř. pomocí objednávání po internetu

Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu

        neodebrané stravy.        

 

  1. Čipy slouží k objednávání a vydávání stravy. Cena čipu 115,- Kč (v hotovosti v kanceláři ŠJ).

Při ukončení stravování bude za nepoškozený čip částka vrácena. Při ztrátě nebo poškození

je strávník povinen koupit si čip nový.

 

  1. Při ukončení stravování je strávník povinen se ze stravování odhlásit a vyrovnat všechny

případné nedoplatky.

 

 

 

 

Platí od 1. 9. 2016                                                          Vedoucí školní jídelny

Helena Vančurová

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 - Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026

Emaily

Projekt: