Akce školy

Dopravní hřiště

V pátek 14. 6. žáky pátých tříd čekaly zkoušky na dopravním hřišti u ZŠ Glowackého. Žáci nejprve museli splnit písemné testy, ve kterých nechyběly otázky k dopravním značkám, řešení dopravních situací na křižovatkách a také otázky týkající se cyklistů. Pak následovala praktická část v podobě jízd. Žáci, kteří uspěli v obou částech – v testu i v jízdách, dostali řidičské průkazy pro cyklisty.

Třída 5.C navštívila Krtkův svět

Děti si za cíl výletu zvolily zábavní a vzdělávací park v Horních Měcholupech s názvem Krtkův svět. Vyzkoušely si stezku „naboso“, kdy bez bot měly přejít přes různé povrchy, od písku počínaje, přes kameny, jehličí, až po šišky, které bylo velmi obtížné přejít. Děti lezly po dřevěných prolézačkách, zaskákaly si na obřích trampolínách, projely se na motokárách a v mini zoo nakrmily kozy. Nechyběla ani jízda vyhlídkovým vláčkem. Děti si den pěkně užily.

Třída 5.C na únikové hře

Děti v 5.C si odhlasovaly, že by si rády zahrály únikovou hru. A tak jsme 12. 6. vyrazili do Mind Maze v Praze 2. Děti se rozdělily do týmů a pustily se do hry s názvem Enigma a Alchymistova komnata, kdy bylo cílem získat Kámen mudrců. K tomu, aby ho objevily, musely rozluštit spoustu zašifrovaných úkolů. Děti pěkně spolupracovaly, rozdělily si úkoly a pustily se do luštění šifer a hlavolamů. Některé rozluštily rychle, jiné jim daly pořádně zabrat. Čas se krátil a nervozita stoupala, ale nakonec se všem podařilo rozluštit všechny tajné šifry a získat ukrytý poklad. Děti tak společně prožily netradiční dobrodružné dopoledne.

Věda, nebo příroda?

Kam na výlet? Co bychom chtěli navštívit? Žáci 6.A a 6.C v rámci občanské výchovy hledali, kam by mohli jet na výlet. Ve skupinkách zjišťovali nejen nabídky, ale také podmínky, ceny, možnosti dopravy aj. Několik hodin občanské výchovy a třídnických hodin se neslo v družném, ale konstruktivním hovoru, na síti internetu, ale i při telefonických hovorech. Vzniklo TOP 10 výletů, k nimž na hodině výtvarné výchovy vytvořili atraktivní plakáty. Následovalo hlasování. Vítězem byla návštěva parku IQlandia v Liberci a prohlídka ZOO Praha. A tento týden jsme oba výlety uskutečnili.  Brzy bylo jasné, proč přidává IQlandia k názvu „chytrá zábava“. A setkávání se zvířaty v ZOO také nezklamalo. Výlety jste vybrali skvěle, šesťáci!

Petra Kolářová a Kristýna Svatková

5. B - vycházka Prahou

Ve středu 12. června se žáci 5. B vydali opět do centra Prahy, aby navázali na podzimní vycházku a při té příležitosti si zopakovali učivo vlastivědy.

 

Taková byla naše trasa a jednotlivá zastavení: Lennonova zeď, Velkopřevorský mlýn, Werichova vila, Karlův most, Smetanovo nábřeží, ND, Tančící dům, krypta kostela sv. Cyrila a Metoděje, Karlovo náměstí, pasáž Lucerna, Václavské náměstí.

D. Gajdůšková

Nehlaď toho psa – 4.C

Před pár dny měla 4.C na návštěvě speciálního hosta. A i když nadpis říká, nehlaď toho psa, všichni si psího kamaráda pohladili. Společně jsme naučili, co vše pejsek potřebuje, jak se o něj starat, a naopak co nedělat a co pejsek nesmí jíst.

Návštěva španělských žáků na Slovance

Poslední květnový týden navštívili naši školu žáci ze Španělska se svými učiteli. V rámci evropského projektu Erasmus se zapojili do výuky na druhém i prvním stupni. Žáci obou zemí tak měli možnost rozvíjet své jazykové dovednosti nejen v angličtině, ale také ve španělštině, což přispělo k jejich sebevědomí a motivaci k dalšímu studiu cizích jazyků. Během společně stráveného týdne se čeští a španělští žáci vzájemně obohacovali nejen o jazykové znalosti, ale i kulturní zkušenosti. Náš společný program byl plný zajímavých aktivit, posuďte sami…

Co jsme si pro španělské hosty připravili:

 • Zacvičili si s páťáky na hodině tělocviku (naučili se hru „Rybičky, rybáři jedou“ a naše žáky seznámili se španělskou verzí vybíjené)
 • Zazpívali a zatančili si se sedmáky na hodině hudební výchovy
  (¡Viva la música!)
 • Osmáci je provedli po pražském Vyšehradě (¡Qué bonito!)
 • Zúčastnili se kroužku Kuchtík a spolu s našimi žáky se naučili dělat bramboráky (¡ñam ñam!)
 • Učili se s námi v hodinách angličtiny (Hello = Hola J)
 • a mnoho dalšího…

 

Co u nás Španěly překvapilo:

 • Zeleň ve městě. V Lorce, odkud přijeli, mají již nyní na jaře velké sucho.
 • Školní jídelna. U nich prý školní jídelnu nemají. Nadchlo je, že máme na výběr ze dvou jídel, k tomu polévku, a navíc vše za tak příznivou cenu. Obědy si moc pochvalovali.
 • Vysoká úroveň angličtiny. Španělští učitelé velice chválili úroveň angličtiny našich žáků. Byli příjemně překvapeni jejich schopnostmi a ochotou komunikovat v cizím jazyce.
 • Déšť….na jihu Španělska prostě tolik neprší J
 • Začátek školy v 8.00. U nich začíná vyučování v 9.00

Tato mezikulturní výměna byla přínosná nejen pro samotné žáky, ale i pro pedagogy. Shodli jsme se, že takové akce mají velký význam pro rozvoj mezinárodního porozumění a přátelství mezi mladými lidmi z různých koutů Evropy.

Těšíme se na další podobné příležitosti a věříme, že naše spolupráce se zahraničními školami bude pokračovat i v budoucnu.

Adiós amigos

Třída 5. B v Koněpruských jeskyních

Dalším výletem 5. B byla pěší túra z Koněprus do Berouna, která měla se všemi odbočkami a zákoutími skoro 15 km!

 

Naše cesta začala již v brzkých ranních hodinách. Vlakem jsme se dopravili do Berouna, busem do obce Koněprusy a odtud už jen pěšky. Hlavním cílem byla samozřejmě návštěva Koněpruských jeskyní. Ale krásných míst a památek a zážitků bylo za celý den velké množství. Mezi nejlepší patřily: bývalá vápenice, Dům přírody Českého krasu (dokument nejen o vzniku jeskyní), Houbův lom (hledání fosilií ve vápenci), Jelínkův můstek, Axamitova brána a studánka kněžny Ludmily.

 

Výlet jsme si náramně užili!!

D.Gajdůšková

Návštěva knihovny

Závěrem května navštívila třída 2.B pobočku městské knihovny na Ládví. Celá lekce v knihovně byla o poezii a tvoření knih. Děti si během návštěvy začaly tvořit knihu básní, kterou jsme pak společně dotvořili ve škole. Návštěva knihovny se všem velmi líbila a inspirovala děti k dalšímu prozkoumávání jiných než dětských knížek.

Za 2.B Věra Srbová

DEN NARUBY

Ve čtvrtek 30.5. 2024 jsme si zpestřili vyučování již tradičním DNEM NARUBY. V tento den se z našich osmáků a deváťáků stávají učitelé a naživo si tak vyzkouší, jaké to je učit své mladší spolužáky. V 1.B letos vyučovali osmáci matematiku a deváťáci český jazyk. Na matematiku si „noví učitelé“ připravili slovní úlohy a početní příklady, při jejichž počítání se prvňáčci pěkně zapotili. Na český jazyk pak přišly žákyně z 9.A. Všichni společně četli, luštili křížovky a vymýšleli věty dle zadání. Obě hodiny se prvňáčkům moc líbily a z nových „učitelů“ byli nadšeni.

Děti 1.A na hlavním nádraží

V úterý se děti z 1.A vydaly na akci na Hlavní nádraží. Společně jsme si prohlédli nově zrekonstruované prostory a pak jsme si s paní průvodkyní prohlédli i nástupiště vlaků. Zde jsme se dozvěděli, jak se bezpečně chovat na nádraží a teď už víme, že se nesmíme chytat vlaku, chodit za žlutou čáru, přecházet koleje mimo vyhrazený prostor a mnoho dalších věcí. Akce se nám všem velmi líbila.

Projekt ``Nehlaď toho psa.``

Ve čtvrtek a v pátek jsme měli ve škole zvířecí návštěvu. V rámci projektu „Nehlaď toho psa“ se k nám přišel podívat pejsek Bjorn. Bjorník je šestiletý pes šeltie, který se věnuje canisterapii. Spolu se svojí paničkou ukázali dětem, jak se máme ke psům správně chovat, jak bychom měli se psy správně zacházet a jak tím můžeme předejít zranění. Také jsme se dozvěděli, že pejsci nesmí čokoládu a hroznové víno, že mají 42 zubů a že je důležité vždy se zeptat majitele psa, jestli si můžeme pejska pohladit. Bjornova panička nám to dovolila, takže si ho všichni pohladili a na závěr mu každý dal pamlsek.

Jedu v medu

Jedním z nejpracovitějších a nejdůležitějších tvorů na zemi je včela a proto i včeličky mají svůj „Světový den včel“. Letos se tento den slavil v pondělí 20.května. a prvňáčci z 1.A a 1.B se proto ve čtvrtek vydali do Národního zemědělského muzea na akci “Jedu v medu”. Na interaktivních stanovištích se děti dozvěděly spoustu zajímavostí o včelách, zjistily, kde včely bydlí a jak to v úlu všechno funguje. Také jsme se seznámili s prací včelaře, ochutnali jsme med a vyrobili jsme si svíčku ze včelího vosku

Projekt SVATBA 8.B

Dne 23.5.2024 se v naší škole uskutečnil unikátní projekt třídy 8.B nazvaný Svatba, který se nesl v duchu italsko-české svatby. Akce spojila tradice obou kultur a přinesla mnoho zábavy a poučení.

 

Žáci pod vedením paní učitelky Jechové připravili nejen tradiční svatební obřad, ale i italské speciality a dekorace. Nevěsta a ženich, vybraní z řad žáků, byli oblečeni do barev červené, černé a bílé, v podobném duchu byla i nevěstina kytice. Ceremoniálu se zúčastnili i další pozvaní učitelé.

 

Akce byla zakončena taneční zábavou na české a italské hity a setkala se s velkým ohlasem. Také pohoštění bylo velice chutné.

 

Projekt Svatba 8.B zůstane nezapomenutelným zážitkem, který prohloubil kulturní povědomí a ukázal sílu spolupráce mezi žáky této třídy.

Prales – Kbely

V květnu s dětmi v 2.B probíráme v prvouce zvířata, a tak jsme se za nimi vydali podívat do Kbelského PRALESA. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí a mohli jsme si pohladit a nakrmit všechna zvířátka. Děti si zahrály i několik her a nadojily maketu krávy. Výlet jsme si opravdu moc užili.

Za 2.B Věra Srbová

2.C v Zemědělském muzeu – program VODA

Ve čtvrtek 16.5. se 2.C vydala do Zemědělského muzea na program o vodě. Dozvěděli jsme se zde, kde voda pramení, jaké nejznámější řeky v České republice najdeme, kam až řeky tečou. Jaký je rozdíl mezi rybníkem a jezerem. Zahráli jsme si různé hry a vyzkoušeli si, jak roztočit mlýnské kolo. Na závěr nám paní lektorka jednoduše vysvětlila, jak fungují vodní elektrárny a k čemu u nich slouží vodní turbíny.   Po přednášce jsme se vydali na střechu muzea, odkud je krásný výhled na téměř celou Prahu. Našli jsme zde zasazené některé druhy obilovin a bylinek a prohlédli jsme si včelí úly, do kterých létalo velké množství včel.

Za 2.C Mgr. Eliška Vlčková

Hodina českého jazyka pro cizince trochu jinak

„Slavné osobnosti české a světové historie“ – práce žáků 7. -9. tříd.

Abychom mohli uskutečnit tento projekt, bylo třeba si zjistit více o různých slavných osobnostech. Žáci si tedy vybrali, nebo vylosovali jména osobností, o kterých se snažili dohledat informace.

 

Navzájem si pak všechny osobnosti představili. Nyní tyto medailonky používáme při hře, kdy je jednomu z žáků nalepeno na záda jméno některé osobnosti. Jeho úkolem je otázkami v minulém čase vypátrat kým byl. Projekt žákům pomůže při zdokonalování se v českém jazyce.

 

Lenka Fleková

5. B a 5. C v Terezíně

Učivem vlastivědy 5. ročníku jsou i události spjaté s druhou světovou válkou. Aby si žáci prohloubili vědomosti a „navnímali“ naše dějiny jinak než jen z učebnice a krátkých dokumentů, vypravili jsme se v pondělí 6. května do Terezína.

 

V Malé pevnosti jsme měli objednánu prohlídku s průvodcem, který dětem velmi citlivě převyprávěl historii Terezína, jeho úlohu během války a také osudy lidí, kteří Terezínem prošli. Po zhlédnutí filmu, jenž nám poskytl další informace, jsme se přemístili do Muzea ghetta. Poté jsme ještě navštívili Magdeburská kasárna.

 

Kromě našeho hlavního cíle se děti během pondělního cestování obohacovaly i jinými zážitky a dovednostmi – hledáním odjezdů vlaků na informačních tabulích, orientací na vlakových nádražích, dováděním v kupé, určováním správné turisticky značené trasy podél Ohře… A také dobrotami v cukrárně.

 

Myslím, že se školní akce vydařila a splnila tak svůj účel.

D. Gajdůšková

Erasmus pro učitele aneb z pedagoga znovu žákem

V měsíci dubnu jsme se zúčastnily intenzivního kurzu pro učitele probíhal po celou dobu v Benalmadena International College. Na tomto obohacujícím školení se sešli  vyučující z Finska, České republiky a Slovenska.

Školení bylo zaměřeno na metodu CLIL (Content and Language Integrated Learning). CLIL je metoda, ve které se anglický jazyk vyučuje vždy s propojením na obsah dalších vyučovacích hodin. Soft CLIL částečně dovoluje využívat i jiný jazyk než angličtinu. U metody Hard CLIL je povoleno vyučovat pouze v angličtině. Metody nás velmi zaujaly a věříme, že nově nabyté vědomosti a metody uplatníme při výuce našich žáků.

 

Mgr. Tereza Klímová a Ing. Bc. Jitka Tomanová

ČARODĚJNICE

V pondělí 29.4. 2024 pořádal Žákovský parlament první ročník Pálení čarodějnic. Všichni jsme se sešli v 16 hodin na zahradě školy, kde byly pro děti přichystány různé úkoly a čarodějnická stezka. Po celou dobu nám při opékání buřtů přálo počasí a na závěr jsme společně s radostí spálili čarodějnici, kterou vyrobila třída 3.A.

Na akci dorazilo mnoho dětí, kteří si společně s rodiči, sourozenci i učiteli celé odpoledne moc užili.

Doufáme, že Pálení čarodějnic se stane novou školní tradicí do dalších let.

VÝLET DO MUZEA MHD

V úterý se třídy 1.A a 1.B vydaly do muzea MHD. Na Ládví přijela starodávná tramvaj, která nás odvezla do Střešovické vozovny do muzea MHD. Tady jsme si prohlédli všechny staré typy tramvají a do některých jsme mohli i dovnitř. Také jsme si vyzkoušeli, jaké to je řídit autobus a starou tramvaj. Po zajímavé exkurzi nás „naše tramvaj“ odvezla vyhlídkovou trasou kolem Vltavy zpět ke škole.

NÁVŠTĚVA VELVYSLANECTVÍ MEXIKA

Chtěli byste někdy nahlédnout pod pokličku vysoké diplomacie a setkat se třeba s velvyslancem či velvyslankyní? Našim deváťákům se to povedlo, byli vlídně přijati, a dokonce pohoštěni, na ambasádě Mexika…a jedna z žákyň o tom napsala pár slov:

V pátek 19.4. žáci devátého ročníku, kteří se učí španělsky, navštívili mexickou ambasádu v Praze. Přivítala nás zde paní velvyslankyně, která nám pověděla spoustu zajímavých věcí o Mexiku. Česky nemluví, takže celá prezentace probíhala ve španělštině a následně ji přeložila i do angličtiny. Poté jsme se mohli ptát na věci, co nás zajímaly. Všichni jsme si tuto návštěvu skvěle užili.

Julie Přichystalová

Národní technické muzeum 4.C

4.C se vydala do NTM na interaktivní prohlídku „Kniha“. V rámci prohlídky knihtiskařských strojů, si děti vyrobily svou vlastní knihu, dozvěděly se kdy byla vydána první tištěná kniha, co je to kaligrafické písmo i jak dlouho vznikaly knihy psané ručně.

Mgr. Kateřina Kubišová

Pracovní vyučování ve 4.C

I když jsem moderní škola, která využívá mnoho moderních technologií ve výuce, občas zapojíme do práce i naše ruce. Svátek maminek se blíží, a tak dárek ušitý od srdce se jistě bude líbit.

Mgr. Kateřina Kubišová

Střípky z hodin AJ - 6.A a 6.C

Žáci 6. ročníku si v hodině angličtiny vyzkoušeli roli kriminalistů a ve skupinách, dle předmětů nalezených v tašce na místě činu, sestavovali a následně prezentovali profil osoby, která byla zapojená do zločinu. Jednalo se o tašku oběti, pachatele nebo jen náhodného svědka? Všechny domněnky byly správné a posouvaly vyšetřování dál, jediné, co bylo nutné – používat správně věty v past simple a sepsat, co daná osoba v uplynulých dnech dělala…

Střípky z hodin AJ - 4.B

V dubnu jsme se potěšili svými oblíbenými knížkami. Nejprve jsme odhalili, co všechno se o knížce můžeme dozvědět jen dle informací z front and back cover, poté jsme si připravili malou prezentaci své knihy pro ostatní a v kroužku si jednotlivé tituly vzájemně představili – samozřejmě vše v angličtině. Škoda, že hodina tak rychle uběhla, že jsme se nemohli do knížek začíst, ovšem to už by bylo spíše do hodin ČJ. 🙂

Barevný týden

Celý barevný týden jsme si moc užili, ve škole vládla každý den nějaká barva. Někteří učitelé zapojily barvy i do výuky a do barevného oblečení se obléklo i vedení školy. Doufáme, že barevným oblečením přilákáme zpět jaro J.

Barevný týden

A je zde další akce Žákovského parlamentu. V rámci akce Barevný týden je na každý den vyhlášena jiná barva. Postupně se budeme oblékat do barev, které jsou pro daný den zvoleny. Pondělí jsem začali černou barvou, zítra nás čeká barva modrá.

Divadlo K.Hackera

11.4. byly děti z 2.B v divadle Karla Hackera na představení Mořský svět. Pohádka pojednávala o neobvyklém přátelství mezi delfínem a krevetkou. Během tohoto představení děti poznaly blíže mořský svět a zvířata, která v něm žijí. Pohádka děti opravdu zaujala, protože si i odpoledne prozpěvovaly písně, které v ní zazněli.

Věra Srbová

Za časů našich babiček a dědů

Program žáky přenesl zpět v čase a ocitli se na české vesnici v 19. století. Viděli, jak lidé žili a bydleli, jak se oblékali a pracovali. Na jejich cestě museli plnit nejrůznější úkoly, jeden z nich byl také upéct si velikonoční jidáše. Celá 1.C si akci velmi užila.

Mgr. Tereza Klímová

2.C a 3.C na výstavě k výročí narození Heleny Zmatlíkové – Chvalský zámek

V pondělí 8.4. se třídy 2.C a 3.C vydaly na Chvalský zámek, kde se koná výstava k výročí 100 let od narození naší známé ilustrátorky Heleny Zmatlíkové. Děti si zde připomněly, co znamená pojem ilustrátor, jak se tato profese dělá, jaké jsou pracovní postupy, než se k nám knížka s krásnými obrázky dostane. Dozvěděli jsme se také jaký je rozdíl mezi originálem a reprodukcí. Kdo vůbec byla paní Zmatlíková, kdo má nyní její autorská práva a jak celá se celá výstava připravovala. Našli jsme zde spoustu známých knížek, které paní Zmatlíková ilustrovala a zjistili jsme, že se tyto knížky překládají po celém světě. Po prohlídce zámku a výstavy s paní průvodkyní na nás čekala úžasná hra s úkoly na motivy knížky Z deníku kocoura Modroočka, při které mohly děti běhat po celém zámku od sklepa až po půdu. Hledaly otázky a úkoly, které jim pomohly doplnit křížovku a zjistit tajenku. Na závěr jsme si pohráli ve sklepení zámku v domečcích z knížky Děti z Bullerbynu, zasadili jsme a sklidili celou úrodu zeleniny, pochytali pár ryb v rybníčku a kdo chtěl, mohl se podívat na krátkou pohádku, kterou paní Zmatlíková ilustrovala. Nakonec jsme se před zámkem proběhli a celý den si moc užili.

Za 2.C a 3.C

Mgr. Eliška Vlčková

Kartonové tvoření v 5. B

Téměř celý březen se žáci 5. B v hodinách Vv a Pč věnovali tvoření (nejen) středověkých hradů. K jejich „výstavbě“ využili především karton, který by zcela jistě skončil v odpadu.

 

Děti spolupracovaly ve čtyřčlenných skupinách a bylo naprosto na jejich rozhodnutí, jak se se zadaným úkolem popasují. Nešlo totiž jen o hrad samotný, ale bylo potřeba vymyslet i jeho název a krátkou historii. Tato několikahodinová činnost navíc skvěle rozvíjela trpělivost, jemnou motoriku, fantazii a komunikaci mezi spolužáky.

 

Svá díla nakonec jednotlivé skupiny představily třídě. Děti si ohodnotily svoji práci i zapojení jednotlivců v rámci skupiny.

1.C, 4.C Divadlo S+H – Král Blecha

Ať jsme malí nebo velcí, Spejbl a Hurvínek nás baví. Představení Král Blecha bylo tak zábavné, že nikdo ani nepomyslel na focení. A tak alespoň fotka na památku se Spejblem a Hurvínkem.
Mgr. Kateřina Kubišová,4.C

1.C, 4.C, 2.B,4.A ve studiu Ypsilon – Hudbajky

Kde se vzaly hudební nástroje? Jak se na ně hraje? Jsou nějaké moderní hudební nástroje?

A jak to zní, když se zvuk všech nástrojů spojí dohromady? To vše, a ještě víc se naše děti dozvěděly ve studiu Ypsilon při představení Hudbajky.

Mgr. Kateřina Kubišová,4.C

Den učitelů

Každý rok se dne 28.března 2024 slaví Den učitelů. Tento den si připomínáme narození Jana Amose Komenského, který je považován za zakladatele moderní pedagogiky a je nazýván „Učitelem národů“.

Protože letos tento den připadá na velikonoční prázdniny, rozhodli jsme se ho oslavit již ve středu 27. března. Žáci Žákovského parlamentu si pro pedagogy připravili překvapení. Při vstupu do školy všichni dostali květinu, výrobek z 3D tiskárny s vlastním jménem a občerstvení, které děti samy upekly. Ve školním rozhlase pak ještě děti poděkovaly učitelům za jejich práci.

Pražské poetické setkání

Minulý týden se konalo okresní kolo soutěžní recitační přehlídky Pražské poetické setkání. Naši školu výborně reprezentovala žákyně Adéla Miklášová (7.A). Porotu zaujala svou osobitou interpretací textu, a tak byla odměněna čestným uznáním a knihou. Porotci v závěru dopoledne diskutovali se všemi recitátory a předali jim řadu cenných rad.

Hudbánky

V březnu navštívily děti z 1.A, 2.B, 4.A a 4.C představení v divadle Ypsilon – Hudbánky. Jak je z názvu patrno, jednalo se o představení zaměřené na hudbu, a to zejména na hudební nástroje. Herci velmi vtipnou formou představili 3 základní skupiny hudebních nástrojů. Bicí, žesťové a strunné v průběhu historie až po současnost. Některé děti byly zapojeny do představení hrou na nástroje a odpovídáním na otázky z kvízu. Všichni se nesmírně bavili. Představení bylo velmi poučné a zábavné.

Věra Srbová

2.C v Národní galerii – „Z pohádky do pohádky“

Ve čtvrtek 7.3. se 2.C vydala do Schwarzenberského paláce na Pražském hradě, ve kterém sídlí Národní galerie s výstavou děl starých mistrů. Cestu nám trošku zkomplikovala demonstrace zemědělců, ale na druhou stranu jsme mohli naživo z blízka vidět spoustu traktorů, které bychom normálně neviděli. Poté, co jsme vyšli Nerudovou ulicí nahoru na Pražský hrad, čekala nás nádherná výstava děl starých mistrů, o kterých nám paní lektorka řekla samé zajímavé informace. Nejprve nám ukázala dílo významného malíře Rembrandta – Vědec v knihovně. Děti postupně samy přicházely na to, jak by se asi obraz podle nich mohl jmenovat. Poté jsme hledali dva podobné obrazy (sv. Jeroným), které ale namalovali dva různí malíři a pozorovali jsme rozdíly, kterými se od sebe liší. Poslední obraz, u kterého jsme se zastavili, byl od Karla Škréty a byl na něm vyobrazen sv. Martin jako mladý šlechtic, ale také jako starý biskup. Děti si vyzkoušely ztvárnit obraz svými těly a rozpohybovat vše, co na něm viděly. Nakonec jsme si v ateliéru na půdě Schwarzenberského paláce sami vyzkoušeli, jaké to je být malířem a každý si nakreslil uhlem svůj obraz na motivy některého z obrazů, který ho v galerii zaujal. Můžeme si tedy ve třídě udělat svou vlastní galerii.

Za 2.C Mgr. Eliška Vlčková

LVK

Poslední únorový týden odjeli prvňáčci a druháčci na lyžák. Sněhu moc nebylo, lyžovali jsem jen třikrát. I to ale stačilo, aby děti, které lyžovat neuměly, zvládly základy lyžování, sjely kopec a naučily se jezdit na vleku.

I přestože nám počasí nepřálo, lyžák jsme si všichni moc užili. Vyrobili jsme si suvenýry v keramické dílničce, navštívili Krakonošovo muzeum, hráli hry, koulovali jsme se na zbytcích sněhu a chodili na procházky do lesa. Jeden den jsme vyjeli lanovkou na Černou horu a po hřebenech sešli pěšky do Pece pod Sněžkou, odkud nás skibus dovezl zpátky do Janských lázní. Na závěr byla slíbená diskotéka 😊.

6.A a 6.C Střípky z hodin angličtiny

Při opakování a prohlubování látky Body parts jsme si užili legraci při „oblepování“ dobrovolníků lístečky. Probíhala skvělá spolupráce v týmech a následně i v celé skupině. Veselá atmosféra a aktivní zapojení pomohlo k osvěžení starých i zapamatování si nových slovíček. Pár aktivit k tomu a už je jasno, jak je to s fingers a toes či arms a hands.

4.B Střípky z hodin angličtiny

Žáci 4.B vyráběli vlastní města a formou skupinové práce se naučili, vytvořili a prezentovali různá místa ve městě. V dalších hodinách jsme pokračovali v tématu My town. Vyzkoušeli jsme si role-play s potřebnými dialogy při jízdě autobusem, a nakonec jsme se projeli auty po třídě a potrénovali orientaci v terénu, kdy jeden z dvojice řídil a druhý se stal navigací. Kdo si hraje, nezlobí a hodně se při tom naučí :).

2.C v divadle Jiskra – Masopustní pohádka

Ve čtvrtek 22.2. se 2.C vydala do divadla Jiskra na představení Masopustní pohádka. Celé představení jsme si moc užili, hodně jsme se zasmáli a něco málo se i dozvěděli. Například, že na Hromnice musí skřivánek vrznout i kdyby měl zmrznout. Dva herci nám krásně zahráli hned několik rolí, což děti moc bavilo a převlekům, které měly hodně připomínat masky z masopustního karnevalu, se pokaždé od srdce zasmály. Do příběhu jsme byli zatahováni a písničku o vláčku Chytráčku si děti zpívaly ještě druhý den.

Za 2.C Mgr. Eliška Vlčková

Návštěva divadla S + H

Naše 1.C se včera 21.2. vydala do divadla Spejbla a Hurvínka. Mánička Hurvínkovi předčítala z pohádkové knížky, a už to celé začalo. Ocitli se totiž v zemi plné žíznivých květin, kde vládla protivná princezna Gerbera. Ještě se ani nestačili rozkoukat, a už jim uvěznila Žeryčka! Jak si s tím oba poradili, to v pohádce o koloběhu vody v přírodě viděli žáci naší třídy.

 

1.C a Tereza Klímová

Ypsilonka učí vyjmenovaná slova

Opakování je matka moudrosti říkali. A tak se třídy 3.C, 4.A a 4.C rozhodly si zopakovat vyjmenovaná slova. Všichni jsme společně vyrazili do studia Ypsilon, kde jsem si pomocí písniček a soutěží všechna vyjmenovaná slova procvičili. A ještě to byla zábava. Příště nás čeká nauka o hudebních nástrojích.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Kubišová

Slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Kouzelné dny prázdnin:

8/2 2024, zámek Chvaly

Jakub Klicpera (9. B) získal 1. místo a Karolína Tomanová (9. B) 3. místo ve své kategorii.

Tělocvik na ledě

V průběhu ledna a února se celý první stupeň zapojil do pilotního projektu Městské části Prahy 8 nazvaného „Tělocvik na ledě“. Každá třída absolvovala dva hodinové programy na kluzišti Ládví. Zde se děti pod dohledem profesionálních trenérů naučily základy bruslení, naučily se jezdit dopředu, zatáčet a někteří už jezdí i pozadu. Při bruslení si všichni užili plno legrace.

4.C Bruslí

Bruslení je skutečně náročný sport. O tom se přesvědčili i žáci 4.C. Při první návštěvě mnozí potřebovali k bruslení oporu, ale při druhé návštěvě kluziště už to byli zdatní bruslaři.

Mgr. Kateřina Kubišová

Převody jednotek ve 4.C

Jak se nejlépe naučit jednotky délky a objemu? Změříme všechno kolem nás, pak si to zapíšeme, porovnáme, převedeme. Zkrátka a dobře, škola hrou.

Mgr. Kateřina Kubišová

5. B ve Smaltérii

V den pololetního vysvědčení se žáci 5. B vypravili do smaltovací dílny na Malé Straně, kde se dozvěděli o historii i technice malování na kovové předměty. Poté si každý žák namaloval svůj talířek, který si po vypálení odnesl domů.

Výtvory našich děti byly opravdu originální a nádherné. Ti, kteří si touží talířek domalovat nebo nějak opravit, se mohou do dílny vrátit s rodiči a tvořit dál..

Akce byla velmi zdařilá a nelze jinak, než ji doporučit i ostatním.

D. Gajdůšková

Otevírací dobu, kontakty a další informace naleznete na webových stránkách Smaltérie:

https://www.smalterie.eu/

Pohádkové nepohádky Josefa Čapka 1.C a 4.C

Návštěvu divadla zvládáme skvěle. Navíc většinou cestují společně 1.C a 4.C a je z nás skvělá parta. Prvňáčkové nadšeně diskutují se čtvrťáky a čtvrťáci hrdě mrňouskům pomáhají. Tentokrát jsme všichni vyrazili na Pohádky nepohádky Josefa Čapka. To jsou pohádky o neposlušných dětech, a tak jsme si kromě bolavého břicha ze smíchu odnesli ještě mnoho ponaučení.

Těšíme se na další společné akce. Paní učitelka Kubišová a Klímová.

Den pokrývek hlavy

Máme za sebou další akci Žákovského parlamentu. Tentokrát šlo o „DEN POKRÝVEK HLAVY“. Přestože se tento den se na celém světě slaví 15. ledna, my jsme si ho ve škole zorganizovali v úterý 23. ledna.

Kdo chtěl, zalovil ve skříních nebo si svou hlavu ozdobil něčím vyrobeným, zajímavým – fantazii ani originalitě se meze nekladly. Ani někteří dospělí se nenechali zahanbit a na našich hlavách jste mohli vidět různé klobouky, slamáky, koupací čepice, helmy, cedníky, misky, polštáře, košíky, korunky a další vlastnoručně vyrobené pokrývky hlavy.

Na to, jak to všem slušelo, se můžete podívat do fotogalerie.

EKOCENTRUM PRALES KBELY – ROK V PŘÍRODĚ

Ve středu 17.1. se 2.C vydala do Ekocentra Prales ve Kbelích na program „Rok v přírodě“. Zopakovali jsme si zde vše důležité, co jsme se již o přírodě naučili v hodinách prvouky. Rozdělili jsme si rok na 4 roční období, každé dítě přiřazovalo konkrétní věci do různých ročních období. Dozvěděli jsme se na modelu zeměkoule, čím to je, že se u nás roční období střídají a proč třeba na pólu ne. Mohli jsme si sáhnout na shozené paroží od jelena i srnce. Z tepla dřevníku jsme pozorovali všechny možné ptáky, které u nás můžeme na krmítku a v přírodě vidět. Asi nejúspěšnější část byla, když si děti metodou frotáže obkreslovali stopy lesních zvířat. A na závěr jsme si prohlédli mini farmu, na které jsme poznávali mini prasátka, různé druhy slepic, kozy, ovce, husy a holuby. I když byla velká zima, celé dopoledne jsme si moc užili.

Za 2.C Mgr. Eliška Vlčková

Návštěva ze Španělska

V pátek 5. 1. naši školu navštívili dva učitelé ze Španělska. Na Slovance nebyli Miquel a Arnau poprvé, před dvěma roky u nás vykonávali svoji zahraniční praxi, kterou museli v rámci svých pedagogických studií absolvovat. Tehdy jejich přítomnost příjemně zpestřila hodiny angličtiny a španělštiny. Pro žáky si připravili prezentaci o své zemi a různé zajímavé aktivity.

Od té doby se však mnohé změnilo – naši stážisté úspěšně dokončili studium učitelství a začali ve Španělsku pracovat jako učitelé angličtiny. Během vánočního volna se rozhodli navštívit Prahu, kterou si před dvěma lety tak oblíbili, a samozřejmě nemohli zapomenout ani na „své“ žáky Na Slovance.

Žáci osmých a devátých tříd tak měli možnost procvičit si konverzaci ve španělštině a angličtině. Setkání s Miquelem a Arnauem bylo nejen přínosné z hlediska výuky, ale jednoduše také fajn a milé, zkrátka jako setkání se starými přáteli.

Hasta luego, amigos 😊

Vánoční dílna „Zvířata v zimě – návštěva ZOO Praha“

V rámci vánočních dílen jsme se společně vypravili do ZOO Praha. Tam už na nás čekala paní průvodkyně, která nás seznámila se zajímavostmi ze světa „zimních“ zvířat.

Věděli jste např., že tučňáci mají cca 12 pírek na cm2 kůže? Nebo že u tučňáků jsou běžné homosexuální páry? A tušili jste, že lední medvědi se ve volné přírodě živí lovem tuleňů? A jak vzniklo jméno pandy červené? „Panda“ prý v nepálštině znamená „pojídač bambusu“.

Po společné procházce jsme si dali na chvíli rozchod, každý si tak mohl zajít na teplý čaj, nebo si prohlédnout zvířata, ke kterým jsme se s paní průvodkyní nedostali.

Do školy jsme se vrátili v dobré náladě a příjemně unaveni.

Veselé Vánoce všem lidem i zvířátkům 😊

Vánoční dílny - svítící stromečky a věnečky

Do polystyrenových korpusů jsme vyřezali otvory na baterie, připevnili na ně světýlka a obmotali přízí připomínající jehličí. Pak si stromeček každý podle svého vkusu ozdobil. Kdo byl rychlý, stihl si ozdobit i věneček.

Tělocvik na ledu v 5.B

Ve čtvrtek 14. 12. se třída 5. C vypravila na kluziště do Ládví, kde jí čekala speciální vyučovací hodina s názvem „Tělocvik na ledu“. Kdo neměl vlastní brusle a helmu, mohl si v půjčovně zdarma vypůjčit. Pak už na ledu na děti čekali trenéři, kteří si je rozdělili do dvou skupin. Děti plnily různé úkoly a zdokonalovaly svou techniku bruslení. Všechny děti se moc snažily a podávaly skvělé výkony. Trenéři byli fajn a děti si to moc užily.

J. Martínková

Šáreckým údolím

Jednou z vánočních dílen byla vycházka Šáreckým údolím. Byla to vlastně „dílna“, kde se nic nevyrábělo. Naopak cílem bylo poznat přírodní zákoutí Prahy. A to se podařilo!

Okruh nebyl nijak náročný, jeho délka nepřesáhla 6 km a povrch tvořil převážně asfalt. Cestou se prověřovaly znalosti a pozornost dětí. Odměnou v ne příliš dobrém počasí bylo posezení a občerstvení v McDonald´s na Evropské.

Všem účastníkům děkujeme za dobrou náladu, pohodu a společné zážitky.

J. Martínková a D. Gajdůšková

Grafická dílna

Děti si technikou linorytu vyráběly novoročenky a některé si potom otisky přenesly na krásná trička.

Sladký výlet

Dvacet šest žáků pátých až sedmých tříd se v rámci dílniček vydalo na sladký výlet do Šestajovic.

Nejdříve jsme si prohlédli místní minizoo. Zvířátka nebyla jen v ohradách, ale běhala i mezi námi! A tak jsme hladili a hladili a hladili. Nejsladší byla čerstvě narozená kůzlátka.

Pak už nás mlsné jazýčky lákaly k návštěvě čokoládovny. Vyrobili jsme si vlastní čokolády a sladkou dobrotu dolízali až do poslední kapičky. Kdo vydržel nemlsat, bude mít originální dárek!

Výlet se podařil a my přejeme všem: Sladké Vánoce!

„Být spolu nás baví“ aneb nocleh 5. B ve škole

Z úterý 19. na středu 20. prosince si žáci 5. B vyzkoušeli, jaké to je přespat ve škole.:-) Akci jsme nazvali „Být spolu nás baví“. A je to opravdu tak!

Program, do něhož děti vnášely vlastní nápady, vypadal následovně:

V 18 hodin byl sraz u školy. Hned prvním překvapením bylo, že přišli úplně všichni! Po veselém přivítání se šly děti „ubytovat“ do své učebny v 5. patře. Převlékly se do „jako doma“, vzaly s sebou deskové hry a přesunuly se do cvičné kuchyňky. Tam se věnovaly svým hrám a sobě vzájemně. Mezitím se pedagogický dozor staral o přípravu večeře.

Po večeři se v kmenové učebně konala vánoční besídka s rozdáváním dárečků. Následovala hygiena a film na přání (Sám doma). A pak už spánek…

Nový den začal budíčkem v 6:30 v podobě vánoční písně. Většině dětí se z vyhřátého spacáku vůbec nechtělo. Proběhla společná snídaně, balení a úklid. Se zvoněním už byly děti připraveny na vyučování.

Všichni si tuto akci parádně užili!

Ráda bych poděkovala všem rodičům za důvěru a skvělou spolupráci!

Speciální dík patří paní Daně Stránské, která se podílela nejen na pdg. dozoru.

D. Gajdůšková

Adventní zastavení

Ve čtvrtek dopoledne jsme se celý první stupeň sešli ve školní jídelně na „Adventním zastavení“. Děti si připravily různá vystoupení – viděli jsme kouzelníka, tanečníky, akrobaty, divadelní představení, hru na kytaru a flétnu, různé zpěváky a mnoho dalšího. Společně jsme si všichni zazpívali vánoční koledy a užili si příjemně strávený předvánoční čas.

Krmení pro zvířátka

Poslední předvánoční den šly třídy 1.A a 1.B na procházku do okolí Ďáblického lesa. Na procházce jsme si vybrali stromeček, který jsme ozdobili krmením pro zvířátka na zimu. Děti pro zvířátka přinesly lojové koule, semínka, ovoce a zeleninu. Po návratu do školy jsme si při vánoční besídce rozbalili dárky, snědli cukroví a nyní už se těšíme na Ježíška.

Vánoční jrmark

Ve středu 13.12. pořádal žákovský parlament již druhý ročník “Vánočního jarmarku”. Tak jako loni, i letos byl vánoční jarmark místem příjemného předvánočního setkání a zastavení v adventním shonu. Účast na akci byla velmi hojná. Do školy přišli rodiče i prarodiče žáků, další příbuzní a také bývalí žáci.

Ve školní jídelně byly rozmístěny stánky, ve kterých zástupci tříd nabízeli ke koupi vlastnoručně vyrobené ozdoby, andílky, svíčky, přáníčka, cukroví a mnoho dalších výrobků našich žáků.

Maminky žáků ze 6.B si v jídelně otevřely “kavárnu”, ve které nabízely kávu, čaj, vaječný koňak, bábovku, dezerty a další cukroví.

Během jarmarku hrály koledy a nyní už jsme všichni vánočně naladěni a těšíme na blížící se Vánoce.

Pečení perníčků ve 4.C

Vánoční JARMARK už máme úspěšně za sebou, ale nejdříve bylo třeba se na něj připravit. 4.C se pustila do pečení sladkých a voňavých perníčků. Pečení jim šlo skvěle a perníčky slavily úspěch.

Cesta do Betléma 1.C a 4.C

Kde se narodil Ježíšek? To ví přece každý, v Betlémě. Divadelní představení o cestě Marie a Josefa do Betléma byl plný známých koled. A tak jsme se nejen dívali a smáli, ale i zpívali.

Návštěva divadla Minaret

V předvánočním čase se děti z prvních tříd vypravily do divadla Minaret na představení „Putování do Betléma“. Viděli jsme divadelní zpracování tradičního vánočního příběhu o putování Marie a Josefa do Betléma, o narození Ježíška i příchodu pastýřů. Vše bylo doprovázeno zpěvem vánočních koled.

Vánoční výzdoba před školou

Žákovský parlament se dohodl, že by to letos chtělo vyzdobit  okolí školy více adventně. Z tohoto popudu některé třídy vyrobily ozdoby a ozdobily větve, které nám zdobí plot u vchodu do školy.

Ježíškova dílna

Tak se jmenuje program pro děti v ekocentru Prales ve Kbelích, který jsme navštívili s 2.B v rámci těšení se na Vánoce. Děti si vyrobily 2 mýdla a na ně krásné zdobené krabičky. Celou dílnu provoněli nejrůznější vůně, které děti do mýdel dávaly. Práce děti natolik bavila, že ani nechtěly odejít. Do Pralesa se tedy jistě někdy opět vrátíme.

Za 2.B Věra Srbová

Mikuláš a čerti ve škole

Tak jako každý rok, i letos se žáci devátých tříd převlékli do krásných kostýmů. Žáky nižších ročníků při vyučování vyrušilo dupání, řinčení řetězů a bouchání na dveře. Do třídy vešli čerti, andělé a Mikuláš, který četl z Knihy hříchů. Někteří “hříšníci” se vykoupili básničkou nebo písničkou a slíbili, že se polepší.

Děti dostaly od andělů sladkost a při odchodu čertů jsme si všichni oddychli :).

Věncování

Jsme rádi, že Věncování je již tradiční akcí pro rodiče a děti. Tentokrát se konalo ve středu 29.11.2023, jako vždy v jídelně školy. Ta provoněná vůní skořice a chvojí přivítala více jak padesát rodin. Vznikaly úžasné věnce a vánoční přáníčka. Potěšující bylo, že na tuto akci chodí nejen nové tváře, ale i naši věrní ze šestých tříd, kteří chodí pravidelně již od první třídy. Největší odměnou je příslib, že se již těší na Věncování příští rok.

Muzeum hudby – program „Ty jsi živel“

V pondělí 27.11. se žáci 2.C vydali do Muzea hudby v pražské Hellichově ulici, kde pro ně byl připraven úžasný hudebně-pohybový program s názvem „Ty jsi živel“. Děti si mohly vyzkoušet jaké to je přeměnit se v oheň, vítr či vodu. V úvodu si zazpívali indiánskou píseň, která se po budově muzea krásně rozléhala. Po výběhu po schodech do druhého patra jsme se dostali do tajné místnosti, kde jsme se měnili v různé přírodní živly. Pomocí různých nástrojů a pomůcek (zvonkohra, mořský buben, šátky z různých materiálů), jsme se stávali vodou, větrem či lávou. Děti si celou akci moc užily a příště se těší na to, že si stihneme prohlédnout i celou expozici hudebních nástrojů.

Za 2.C Mgr. Eliška Vlčková

Den bez aktovek

Na úterý 21.11. 2023 vyhlásil žákovský parlament Den bez batohů – “No bag day”. Je to akce, do které se v posledních letech zapojuje řada škol po celém světě. Cílem tohoto dne je připomenout si, že miliony dětí musí chodit do školy velké vzdálenosti pěšky a své knihy a školní pomůcky nosí v rukou nebo improvizovaných zavazadlech, protože nemají peníze na školní tašky.

 

Do akce se zapojila většina žáků i někteří učitelé. Naši žáci přišli do školy s krabicemi, proutěnými košíky, nákupními košíky, s cestovními kufry, s kufříkem na nářadí, s nůší na zádech, klecí pro ptáky a mnoha dalšími “zavazadly”.

 

Celou akci jsme zdokumentovali, takže se můžete podívat, v čem všem se dají školní pomůcky přinést.

 

Poděkování patří všem, kteří se akce zúčastnili.

Návštěva hasičů Letňany

Ve středu 22.11. navštívila 2.A a 2.B stanici dobrovolných hasičů z Letňan. Děti si prohlédly hasičské auto a jeho plnou výbavu. Dozvěděly se zajímavé informace nejen o vybavení hasičů, ale i o způsobu jejich práce. Teď už všichni vědí, že hasiči nehasí jen požáry, ale i pomáhají při různých výškových pracích nebo záplavách. Návštěvu si všichni patřičně užili a možná, že někteří získali inspiraci pro své budoucí povolání.

Za 2.A a 2.B  Věra Srbová

Prvňáčci u hasičů

Od začátku školního roku ve školu probíhají preventivní akce. Nejprve se děti pod vedením záchranářů seznámily se základy první pomoci, poté nás navštívila Městská policie a na závěr se děti z 1.A a 1.B ve čtvrtek 23.11. vypravily na exkurzi k hasičům do Letňan.

V hasičské zbrojnici nás přivítali dobrovolní hasiči. Zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla a dozvěděli jsme se, co všechno hasiči při své práci dělají. Nyní už víme, že „pouze nehasí požáry“, ale pomáhají i při záplavách, autonehodách, bouřkách apod.

Děti si mohly prohlédnout hasičskou výstroj a celé vybavení hasičského vozu. Na závěr si každý mohl do hasičského vozu vlézt a prohlédnout si ho i zevnitř.

I přes velkou zimu se všem exkurze moc líbila.

5. B a 5. C na vlastivědné vycházce Prahou

V pondělí 13. listopadu se část 5. ročníku vypravila na podzimní vycházku Prahou. Akce byla zaměřena na probírané učivo vlastivědy „Praha – naše hlavní město“.

 

Začali jsme v turisticky méně známé části Hradčan, a to v Novém Světě. Tam jsme si mezi malebnými domky prohlédli i ten, v němž pobýval Tycho de Brahe. Nejen o něm, ale i o dalších významných osobnostech a místech (památkách), kolem nichž jsme procházeli, měli žáci připravena krátká povídání. Mezi naše další zastavení patřily: Loreta, Černínský palác, pomník Edvarda Beneše, Schwarzenberský palác, socha TGM, Pražský hrad, chrám sv. Víta, Jan Neruda a dům U Dvou slunců, Pražské Jezulátko, Lennonova zeď, Čertovka, Kampa a Karlův most.

 

Vzhledem k časovým možnostem jsme původní trasu, která měla končit u Národního divadla, zkrátili a naše putování jsme zakončili již na Malostranském náměstí. I tak doufáme, že vycházka s poznáváním pražských památek a českých osobností byla pro naše žáky přínosná.

 

 1. Gajdůšková

Halloween

Poslední říjnový den byl věnován Halloweenu. Téměř celá škola včetně několika učitelů se převlékla do strašidelných masek. Podívaná to byla veliká. V tělocvičně pak proběhl společný tanec a velké focení. Byla to další velmi povedená akce pořádaná žákovským parlamentem.

Za ŽP Věra Srbová

Návštěva páťáků v první třídě

Před podzimními prázdninami se „velcí páťáci“ přišli podívat za svými novými spolužáky z prvních tříd. Páťáci se přišli podívat do třídy, kde strávili uplynulé 4 roky, představili se prvňáčkům a zodpověděli jejich otázky (co se jim ve škole nejvíc líbilo, jak rychle jim čtyři roky na prvním stupni utekly, co jim nejvíc chutná ve školní jídelně, jestli už dostaly pětku a mnoho dalších 😊). Zazpívali jsme si společně dvě písničky a před odchodem páťáci prvňáčkům rozdali záložky, které jim v pracovních činnostech vyrobili. Všem se společně strávená hodina moc líbila a určitě si ji zase někdy zopakujeme.

Za 1.B Mgr. Hana Svobodová

VÝSTAVA DÝNÍ V BOTANICKÉ ZAHRADĚ

Ve středu 25. 10. se před podzimními prázdninami vydaly třídy 2.A, 2.C a 3.C na výstavu dýní v pražské Botanické zahradě. Jako každý rok i letos se výstava velmi vydařila. V tomto roce byla celá výstava dýní směřována do japonského stylu. Děti mohly vidět, kromě všech možných dýní, také krásné japonské figury – např. rolníka, který se stará o rýžová pole, geishy, samuraje, ale také spoustu lampionů a obrovského draka. Počasí nám přálo a děti si celé dopoledne moc užily.

Za 2.A, 2.C a 3.C

Mgr. Eliška Vlčková

Exkurze do Terezína

 1. 10. 2023 žáci devátých tříd navštívili Památník Terezín. Měli možnost prohlédnout si Malou pevnost Terezín, nechvalně známou věznici pražského gestapa. Dále zavítali do města, kde se v období Protektorátu Čechy a Morava nacházelo židovské ghetto. Tuto etapu dnes připomíná několik míst a objektů, které si žáci prohlédli a prostřednictvím expozic a výkladu se seznámili s touto kapitolou našich dějin.

Dýňování s KUCHTÍKEM

Kuchtík a dýňová polévka
I tento týden měl kroužek Kuchtíka zajímavou činnost – vyřezali jsme si ve dvojicích dýni na Halloween a ještě stihli uvařit dýňovou polévku, protože nám jedna dýně zbyla.
Jak se nám povedlo vyřezání strašidelného obličeje, se můžete podívat před školou na trávník. Práce nás opravdu bavila, ale tentokrát jsme měli opravdu času. Stihli jsme vše dokonale a už se těšíme na příští „kuchtění“.
Za Kuchtíka Renáta Šebková

Dýňování ve 3.C

Dýňování ve 3. C
V letošním školním roce se naše třída rozhodla, že si zpestří přípravy na svátek Halloweenu vlastní výrobou strašidelných dýní. Každý si přinesl z domova vlastní dýni a práce mohla začít. Nejdříve jsme si obličej nakreslili fixou a pak začala ta důležitá práce s vyřezáváním a vybíráním semínek. Průběh práce a výsledek našeho snažení si můžete prohlédnout na fotkách. My si myslíme, že se nám dýně opravdu povedly a doma nám i krásně svítí.
Renáta Šebková, tř.uč. 3.C

Kolíčkový den

„Kolíčkový den“ – sbírka pro Jedličkův ústav

V minulém týdnu ve škole probíhala sbírka pro Jedličkův ústav. Přispět bylo možné koupí zeleného kolíčku, který jsme si v hojném počtu zakoupili. Ale abychom pomohli ještě více, vyrazili jsme nabízet kolíčky kolemjdoucím na Ládví a byli jsme poměrně úspěšní. Pak nás navštívil asistenční pes a na konec jsme si prošli cestu s úkoly k tématu.

Mgr. Kateřina Kubišová 4.C

Stezka jinakosti

Stezka jinakosti je jednoduchá trasa s 10 zastávkami, startem a cílem. Je ideální pro poznávací výlet do města, parku i přírody, pro malé i větší skupiny. V naší škole ji připravila paní učitelka Zuzana Nováková a naše třída 3. C si ji prošla a sama na sobě vyzkoušela v pátek 20. 10. 2023. Stezka má za úkol na své trase seznámit své účastníky s „jinakostí“ – nemocemi, postižením a handicapy, kterými mohou trpět jejich dětští kamarádi, ale také dospěláci.

Zapsala Renáta Šebková tř. uč. 3. C

Taneční lekce pro I. stupeň

Ve dnech 18. a 19.10. se žáci 1.stupně účastnili v rámci hodin Tv taneční lekce vedené zkušenou lektorkou Lucií Rozner z taneční školy InDance. Naučili se, jak se správně protáhnout, různá průpravná taneční cvičení i část choreografie.

 1. stupeň a Tereza Klímová

Myslivecký den

V říjnu vyrazila 2.B do Národního zemědělského muzea na přednášku k mysliveckému dni. Děti se dozvěděly, co je povinností myslivce, jak se rozlišují jednotlivá lesní zvířata, jaký je rozdíl mezi rohem a parohem a vyzkoušely si i jak je těžké vyloudit nějaký zvuk na různé vábničky. Po přednášce jsme ještě prošli expozici muzea a užili si spoustu interaktivních prvků.

Za 2.B Věra Srbová

Den ve sportovním oblečení

Ve středu 18.10.2023 proběhla první letošní akce žákovského parlamentu. Úkolem bylo přijít do školy ve sportovním oblečení. Někteří žáci tento úkol pojali opravdu velkolepě a nechybělo jim ani sportovní vybavení a pomůcky. Ve škole se objevilo několik cyklistů, běžců, florbalistů, boxerů, fotbalistů i gymnastek. Do akce se zapojili i pedagogové, kteří sklidili velký úspěch nejen u svých tříd. Každý účastník dostal malou sladkou odměnu a užil si společné focení v tělocvičně. Všichni se již těší na další blížící se akci žákovského parlamentu, kterou bude Halloween.

Za ŽP Věra Srbová

Hvězdárna Ďáblice

V naší škole se stalo již podzimní tradicí, že šesťáci navštěvují planetárium v pražské Stromovce. Planetárium Praha je však na celý rok uzavřeno pro velkou rekonstrukci.

 

A tak jsme zvolili náhradní variantu – Hvězdárnu Ďáblice, kam se v úterý 10. října vypravili žáci 6. ročníku, aby si upevnili vědomosti, které nabyly v hodinách zeměpisu – o vesmíru, sluneční soustavě, planetě Zemi a jejích pohybech.

 

I když nám zatažená obloha nedopřála daleké výhledy, akce byla velmi zdařilá.

D.Gajdůšková

Turnaj ve vybíjené

Žáci 5. ročníku se zúčastnili 19. 10. na ZŠ Mazurská turnaje ve vybíjené. Obsadili druhé místo v základní skupině. Předvedli skvělý týmový výkon v duchu fair play. V nejtěžším zápase, který těsně prohráli, byl Honza Milec vybitý, ale rozhodčí to nepostřehl. Honzík zvedl ruku a opustil hřiště. Trenérka soupeře jeho přístup ocenila slovy: „Tak ten je fakt dobrej.“

J. Martínková

Prvňáčci v divadle

Ve čtvrtek 19.10. 2023 první třídy navštívily divadlo Karla Hackera. Loutková pohádka „o Sněhurce“ byla doprovázena písničkami a hraním na kytaru a zobcovou flétnu. Děti si společně s panem králem zazpívaly a slíbily, že brzy přijdou na další představení.

Dny pro záchranu života

V minulém týdnu 9. -13. října proběhl na naší škole program „Dny pro záchranu života“. Záchranáři pro nás připravili program, který byl uzpůsoben věku dětí. Děti se moderní, zábavnou a interaktivní formou naučily rozpoznat život ohrožující stavy, ošetřit drobná poranění nebo zlomeniny, zastavit krvácení, resuscitovat a zajistit (přivolat) lékařskou pomoc. Byly vedeni k týmové spolupráci a především motivováni k poskytnutí první pomoci. 

K dispozici byl plně vybavený sanitní vůz. Děti tak měly jedinečnou možnosti si vše prakticky vyzkoušet, což je nezbytná podmínka pro výuku první pomoci. Záchranáři pro ně přiopravili modelové situace a reálně namaskované figuríny. Žáci si procvičili simulovanou komunikaci s dispečinkem zdravotnické záchranné služby a neodkladnou resuscitaci na resuscitačních modelech.

Na konci programu každý žák obdržel diplom „Mladý záchranář“.

U dětí se program setkal s velkým ohlasem a věříme, že nabyté vědomosti případně v budoucnu zúročí.

D. Tomanová

5. ročník na dopravním hřišti

Ve dnech 26. a 27. září se žáci 5. ročníku v rámci dopravní výchovy zúčastnili dvouhodinových vzdělávacích bloků na Dětském dopravním hřišti Glowackého.

První hodina byla věnována teorii – opakování dopravních značek a pravidlům silničního provozu. Druhá hodina již byla praktická – děti si na jízdních kolech a koloběžkách vyzkoušely různé situace, s nimiž se mohou v silničním provozu setkat.

Akce byla velmi podařená, a to nejen kvůli příjemnému podzimnímu počasí, ale zejména díky policistům, kteří se trpělivě a ochotně našim žákům věnovali.

D. Gajdůšková

Kroužek Kuchtík

Naši malí kuchtíci ve středu na prvním společném vaření připravili jedlou dekoraci na dětský stůl. Žemličkové autíčko s vajíčkovou pomazánkou, párečky a ředkvičkami.

Všem moc chutnalo a už se těšíme na další středu. Co budeme vařit? To je překvapení.

Za vedení kroužku Renáta Šebková

Adaptační výjezd šestých tříd

Každoročně vyjíždí šesté třídy začátkem září na adaptační výjezd. Mezi 8. – 10. zářím to letos byla 6.A. Co se dětem podle jejich slov líbilo? Lezení na lanech, pád důvěry, pohybové aktivity, příroda… Ale samozřejmě důležitější byla místní zvířena (divoká prasata, sršni a spol.), také dobré jídlo, palandy, večerky a polední „neklid“. Bojovkou se stala cesta vlakem s ČD. A co napsaly o adaptačním kurzu děti ještě? Že skvělé bylo SBLÍŽENÍ SE.

Petra Kolářová

Video zde

Kouzelný les prvních a druhých tříd

Druhý zářijový týden se prvňáčci a druháčci vypravili do Kouzelného lesa. Při cestě lesem museli splnit 10 pohádkových úkolů a na závěr dostali sladkou odměnu.

Policejní muzeum 1. A, 1.B

V úterý 19.9. děti z 1.A a 1.B navštivily Policejní muzeum. Nejprve jsme se všichni podívali na divadýlko a poté děti plnily úkoly na nádvoří muzea, kde probíhala akce “Dopravní výchova pro chodce a cyklisty”. Všichni si vyzkoušeli jízdu na kole (nebo koloběžce) a na dopravním hřišti si zahráli na chodce a cyklisty. Akce se nám všem moc líbila.

Dopravní hřiště 5.C

Ve středu 27. 9. 2023 navštívila třída 5.C dopravní hřiště. Nejprve si děti zopakovaly teoretické znalosti, jako dopravní značky, přednosti v jízdě atd. Pak si pod odborným dohledem nasadily a správně seřídily helmy a následně si jely vyzkoušet své znalosti v praktické části při jízdách na kolech. Dětem se celkem dařilo a už se těší na další pokračování na jaře.

Za 5.C

Klára Kovářová

Přespolní běh

Ve čtvrtek 14. září se v Čimickém háji uskutečnilo obvodní kolo v přespolním běhu. Družstva našich mladých reprezentantů se umístila následovně:

místo – mladší děvčata (Terka Milcová, Adéla Miklášová, Terka Králová, Markétka Šmejkalová, Eliška Pomahačová a Ema Jiřičková)

místo – mladší chlapci (Kristóf Szabó, Patrik Vaculík, Rosťa Hnatko, Matyáš Hošek, Aron Fejzullahi a Jakub Manhart)

místo – starší chlapci (Jakub Holakovský, Jan Pohan, Denis Lembak, Jakub Klicpera, Hugo Friedrich a Daniel Danch)

místo – starší děvčata (Verča Korecká, Laura Šimonová, Nicolet Javorová, Ema Hašková, Julka Přichystalová a Verča Králová)

Všem našim žákům blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

školní rok 2022/23

Čtvrťáci v pizzerii

Předposlední den školního roku děti ze 4.A a 4.B navštívily pizzerii v Centru Krakov. Úžasný pan šéfkuchař nás nejprve naučil, jak se musí pizza správně vyválet a pak si ji každý z nás “ozdobil“ podle své chuti. Všem nám moc chutnalo a nyní si již užíváme prázdniny 🙂.

navštěva studia Flamenkeria

V úterý 27.6. jsme s žáky, kteří se učí prvním rokem španělsky, navštívili studio Flamenkeria. Zde se žáci dozvěděli více o španělské kultuře, o tanci flamenco a jeho původu a mohli si také vyzkoušet základní kroky.

Program jsme zakončili společnou zmrzlinou a procházkou po Stromovce.

¡Olé!

Slavnost slabikáře

Na závěr roku se v 1.B konala Slavnost slabikáře. Pro děti to byla velká událost. Vstoupily totiž do řádu čtenářského. Pan král z písmenkového království a rodiče si přišli poslechnout, jak děti krásně čtou. Na úvod děti zazpívaly píseň o písmenkách a poté každý přečetl jednu sloku básně. Po slavnostním pasování a podepsání čtenářského slibu si všichni užili zahradní slavnost s občerstvením.

Děkujeme panu králi, rodičům i paní ředitelce za účast a milou atmosféru.

Věra Srbová

Sportovní den 3. a 4. tříd

V úterý 27.6. pokračovalo sportovní dopoledne, které bylo tentokrát připraveno pro děti 3. a 4. tříd. Na stanovištích si všichni vyzkoušeli skákaní v pytli, běh na 50 metrů, opičí dráhu a lukostřelbu. Také skákali do dálky, lovili kachny a snažili se přejít horkou lávu. Na závěr na všechny čekala sladká odměna.

Exkurze Národní památník heydrichiády

23. 6. 2023 jsme s žáky tříd 9.B a 9.C navštívili Národní památník hrdinů Heydrichiády. Seznámili jsme se s místem, kde strávili poslední chvíle Josef Gabčík, Jan Kubiš a další parašutisté podílející se na odbojových aktivitách během 2. světové války. Na žáky nejvíc zapůsobila krypta chrámu sv. Cyrila a Metoděje, kde se parašutisté skrývali. V předsálí krypty jsme se dočetli všechny podrobnosti o operaci Antropoid a dalších odbojových činnostech. Měli jsme také možnost zhlédnout filmový dokument o R. Heydrichovi a průběhu atentátu.

Sportovní den 1. a 2. tříd

V pondělí 26.6. bylo pro děti z prvních a druhých tříd, připraveno sportovní dopoledne. Děti si vyzkoušely skákaní v pytlík, skok do dálky, běh na 50 m, opičí dráhu, lukostřelbu, hod kroužky, lov kachen a přenášení vody. Nakonec si děti užily volnou hru a všichni se zapojili do různých sportů. Počasí bylo opravdu nádherné a sporování bylo dost.

Za 1. a 2. třídy Věra Srbová

ZOOPARK RADONICE

Ve čtvrtek 15.6. jsme se vydali za zvířátky do Zooparku Radonice. Děti viděly na vlastní oči různá hospodářská i lesní zvířata. Největším zážitkem bylo krmení koz a krav a možnost prohlédnout si čerstvě narozená mláďata divokých prasat, lišek a vlaštovek. Poznávali jsme různé stromy podle listí i kůry. Závěrem si všichni pohráli na hřišti. Počasí nám také vyšlo a už teď se těšíme na další výlet.

Za 1.BC Mgr. Eliška Vlčková a Mgr. Věra Srbová

Telka slaví 70

Prvňáčci se opět vydali na výlet. Tentokrát jsme navštívili interaktivní výstavu v České televizi k 70.výročí jejího založení. Děti si výlet moc užily. Po výstavě, která měla dvě části, se všichni mohli volně pohybovat. Vyzkoušeli jsme si spoustu různých interaktivních prvků. Mohli jsme dabovat kreslenou pohádku, hlásit do rozhlasového mikrofonu. Házeli jsme míčky do klobouku (starší z nás si jistě pamatují pořad Pět ran do klobouku) či pytlíčky s rýží na terč plný pohádkových postaviček. Poznávali jsme spoustu různých pohádkových a večerníčkových bytostí. Vyfotili jsme se nejen s Krakonošem, ale i s Arabelou. V druhé části výstavy si děti oblékly kostým princezen, princů a draků. Především holčičky si mohly zahrát na vizážistky a kadeřnice. Kluky zase zaujalo tvoření různých zvukových efektů, tedy role zvukaře. Všichni jsme si výlet užili a už teď se těšíme na další.

Za 1.A, 1.B a 1.C

Mgr. Eliška Vlčková

Výlet na hrad Karlštejn

Ve středu se žáci 4.A a 4.B vydali na výlet na hrad Karlštejn. Po cestě vlakem jsme vystoupali kopec k hradu, kde na nás čekal úžasný pan průvodce. Provedl nás Císařskou rezidencí a řekl nám spoustu zajímavých věcí o hradu i o panovnících, kteří na Karlštejně vládli. Při zpáteční cestě na nádraží jsme si nakoupili suvenýry na památku. Výlet jsme si užili a již nyní se těšíme na další.

MUZEUM HUDBY

1.B navštívila Muzeum hudby s báječným doprovodným programem. Děti paní průvodkyně doprovodila na kytaru, při zpěvu lidových písní. Samy děti si zahrály na různé hudební nástroje, poslouchaly zvuky ptáků, tančily jako labutě a vyzkoušely si netradiční hudební nástroje. Bylo to velmi poučné a hravé dopoledne, které jsme si s dětmi opravdu užili.

Za 1.B Věra Srbová

Pohár rozhlasu

Naše škola se zúčastnila atletických závodů zvaných Pohár rozhlasu. Soutěží se v klasických disciplínách – běh 60m a 800m, vrh koulí, skok do výšky a dálky, štafeta 4x60m. Dívky v kategorii Starších žákyň dosáhly v rámci Prahy 8 na krásné 3.místo. Gratulujeme k bronzové medaili!

Neviditelná výstava

V dubnu navštívili žáci 4.A a 4.B Neviditelnou výstavu na Novoměstské radnici. Děti si vyzkoušely, jak je těžké zorientovat se v naprosté tmě v běžném denním provozu. V interaktivní části si mohly vyzkoušet pomůcky pro nevidomé a dozvěděly se zajímavosti ze světa nevidomých lidí.

Příběhy kocoura Modroočka

Třída 1.C vyrazila na další akci, tentokrát do divadla. Navštívili jsme divadlo Gong, kde jsme shlédli představení s názvem Dobrodružství kocourka Modroočka. Celým příběhem nás provázel malý kocourek, který nám postupně představil všechny své zvířecí kamarády. Poslechli jsme si mnoho krásných písniček a užili si spoustu zábavy.

Za 1.C

Mgr. Eliška Vlčková

Návštěva divadla GONG

1.B vyrazila opět do divadla. Tentokrát jsme navštívili divadlo Gong. Shlédli jsme pohádku Kubula a Kuba Kubikula. Vůbec nám nevadilo, že celá pohádka se odehrává v zimě a už máme jaro. Dětem se velmi líbilo, že v pohádce se zpívá. Herci podaly výborné výkony a děti byly opravdu zaujaté.

Za 1. B

Mgr. Věra Srbová

Prvňáčci v Zemědělském muzeu

Prvňáci se opět vydali na výlet. Tentokrát jsme navštívili Zemědělské muzeum. Děti měly opravdu velkou radost, protože mohly po muzeu běhat volně a zkoušet všechny interaktivní prvky. Velmi je bavilo, v části rybníkářství, lovit ryby, zkoumat mikroskopem šupiny, nebo si nasednout do rybářské loďky. V části věnované lesu se děti seznámily se zvuky a stopami lesních zvířat a ve virtuální hře zkoušely vypouštět dravce na lovenou zvěř. Děti si odnesly mnoho zážitků a ani 3 hodiny jim nestačily k podrobnému prozkoumání všech aktivit, které Zemědělské muzeum nabízí. Moc se tedy těšíme, až se tam opět vrátíme.

Za 1.B a 1.C

Mgr. Věra Srbová

Návštěva Muzea Policie ČR

Na konci dubna děti z 1.B a 1.C navštívily policejní muzeum, kde je čekalo divadelní představení zaměřené na dopravní výchovu. Děti si zopakovaly dopravní značky, bezpečné chování při přecházení silnice a jiných dopravních situacích.

Podívaly se i na současnou výstavu policejního muzea, kde mohly vidět historické zbraně, uniformy i vybavení policistů. Nejvíce děti zaujaly novodobé policejní motocykly a výstava k výcviku policejních psů.

Za 1.B a 1.C

Mgr. Věra Srbová

Výuka španělštiny

Ve středu 8. 3. a čtvrtek 9. 3. navštívily školu v rámci tzv. „stínování“ učitelky ze Španělska. Sledovaly pracovní postupy a metody práce na naší škole, dále je hodně zajímala i integrace ukrajinských dětí.

A protože byly všechny 3 Španělky, řekly jsme si s kolegyněmi, že takovou příležitost musíme využít, a zapojily jsme je i do výuky španělštiny. Žáci tedy měli jedinečnou příležitost vyzkoušet si svoje znalosti přímo s rodilými mluvčími. Ve skupinkách dostali za úkol zjistit co možná nejvíce informací o stážistkách a představit je ostatním.

Jelikož byly paní učitelky opravdu milé a snažily se pomáhat, žáky jsme ke komunikaci ani nemuseli pobízet. Otázek vymysleli opravdu hodně, a tak jsme se dozvěděli skoro všechno včetně nejoblíbenějšího čísla, barvy, jmen dětí nebo počtu domácích mazlíčků 😊

Kolegyně ze Španělska s námi pracovaly i v hodinách angličtiny – naučili jsme se, co to je paella, nebo kde leží Murcia. Na oplátku jsme jim prozradili zajímavosti o Česku, třeba o našem věhlasném dabingu.

Všichni jsme se shodli na tom, že jejich návštěva byla obohacujícím zážitkem.

Lyžařský výcvikový kurz 2023

Ve dnech 6. – 10. března 2023 se po třech letech uskutečnil lyžařský výcvikový kurz (LVK).

Primárně byl určen pro žáky 8. a 9. ročníku, abychom je kvůli „covidovému období“ nepřipravili o tuto oblíbenou školní akci. Zájem však nebyl příliš velký, a tak jsme oslovili rovněž žáky 7. ročníku. Kapacita se naplnila, a tak jsme v počtu 45 dětí, 3 pedagogů a paní zdravotnice v pondělí ráno odjeli do Krkonoš.

Ubytováni jsme byli v námi vyzkoušeném a oblíbeném hotelu Alfonska (Benecko). Jeho velkou předností je zejména vzdálenost od nástupní stanice čtyřsedačkové lanovky (asi 50 m). Vydatná a chutná strava byla dalším bonusem.

Děti měly možnost vzít s sebou lyže nebo snowboard. Někteří měly dokonce obojí, takže sportovní aktivitu průběžně na sjezdovce střídaly.

Na svahu jsme trénovali a zdokonalovali se celkem šest půldnů. Každý večer jsme dětem připravili naučně zábavný program – hry, soutěže, vědomostní kvíz, přednášky (bezpečnost na horách, Bílý kodex, první pomoc, historie a moderní trendy v lyžování) a hru na kytaru se zpěvem.

Jsme rádi, že se „lyžák“ povedl a že jsme všechny děti přivezli domů zdravé. A vůbec nám nevadilo, že jsme zažili všechny rozmary počasí kromě slunce.:-)

Tomáš Novotný – vedoucí LVK

Hana Maivaldová

Danuše Gajdůšková

Čtvrťáci a Karlův most

Žáci 4.A a 4.B minulý týden navštívili Muzeum Karlova mostu a po prohlídce muzea se projeli lodí po Vltavě. Po návratu do školy svoje zážitky hromadně sepsali.

Neviditelná výstava

Žáci 2. B navštívili Neviditelnou výstavu a zažili různorodé aktivity ze života nevidomých lidí. V neviditelné části se žáci seznámili se světem z pohledu nevidomých lidí, prověřili si zdatnost ostatních smyslů a prožili ve tmě běžné životní situace.

Ve viditelné části byly na vyzkoušení různé pomůcky, které nevidomým lidem pomáhají.

Neviditelná výstava byla silným interaktivním zážitkem, který všem doporučujeme.

Němčina s rodilými mluvčími v 9. třídách

V pátek 24. 2. vedly rodilé mluvčí hodinu i v 9. třídách. Společně jsme vybrali praktické téma “Reisen/Cestování“. Žáci ho už probírali, a tak měli konečně možnost jej aktivně použít. S kolegyněmi jsme byly zvědavé, jak si povedou, co si pamatují, a jak se jim bude s rodilými mluvčími komunikovat. Přeci jen se učí německy už 3. rok a základní interakci v cizím jazyce by měli zvládat dobře.

A opravdu, žáci se aktivně zapojovali a používali většinu procvičované slovní zásoby. Porozumění            i samotnému mluvení hodně pomáhalo, že dané úkoly byly po celou dobu promítány na tabuli a doprovázely je návodné obrázky. Pokud byla daná aktivita nad jejich síly, dokázali zaimprovizovat a zadání si zjednodušit na svou úroveň.

Takto zhodnotili hodinu samotní žáci:

Program se studentkami se nám moc líbil. Holky byly příjemné a nemluvily tak rychle. Připravené aktivity byly zábavné a zajímavé. Rádi bychom ho měli častěji, protože je to příjemné zpestření výuky. A slovo „Urlaub“ už nikdy nezapomeneme 😊

Lyžařský výcvik 3. -5. tříd

Třetí únorový týden se žáci ze třetích, čtvrtých a pátých tříd zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu v Janských Lázních. Všichni jsme si to moc užili. Počasí nám přálo –  občas svítilo sluníčko a sníh vydržel až do našeho odjezdu. Kromě lyžování jsme si vyrobili věci na památku ve výtvarné dílně, prošli se po kolonádě v Janských Lázních a pobyt jsme zakončili večerní diskotékou.

Hana Svobodová a Jiří Mráček

Zeměpisná olympiáda

Po třech letech se opět konala zeměpisná olympiáda. Ta má svá pravidla a postupy a termíny…

Ve čtvrtek 19. ledna se uskutečnilo školní kolo. Žáci všech tří kategorií (A – 6. ročník, B – 7. ročník, C – 8. a 9. ročník) měli jednu vyučovací hodinu na část s atlasem a poté stejně dlouhou dobu na teoretickou část (bez atlasu).

Ze školního kola postoupili do okresního jen tři žáci každé kategorie s největším součtem bodů, a to:

Kat. A – Adam Tomek, Rosťa Pulkrab a Kryštof Flaškár

Kat. B – Sabča Žambůrková, Verča Fuchsová a Jáchym Buľka

Kat. C – Eda Doubek, Martin Rezner a Lukáš Bartoš

Okresní kolo proběhlo ve středu 22. 2. v ZŠ Hovorčovická. Z výsledkové listiny jsme všichni mile překvapeni – zejména v kategorii nejmladších žáků, neboť všichni tři chlapci se umístili do 5. místa! Navíc Adam Tomek se stal vítězem, čímž si vybojoval postup do kola krajského.

Všem žákům letošní zeměpisné olympiády děkujeme za účast, blahopřejeme k výsledkům a Adame – Tobě držíme pěsti v krajském finále!

D. Gajdůšková

Němčina s rodilými mluvčími v sedmém ročníku? Bylo to jako s tím gulášem!

Už jste se někdy zkoušeli naučit cizí jazyk, aniž byste ho kdy doopravdy použili? Zní to stejně podivně jako se třeba učit nazpaměť recept na guláš, ale přitom nikdy nezkusit ani nakrájet cibuli. V hodinách němčiny jsme se proto minulý týden pustili do krájení cibule a někteří z žáků rovnou zkusili i uvařit celý guláš!

Díky spolupráci se sdružením Ackermann Gemeinde a jejich česko-německou mládežnickou organizací Spirála jsme ve dvou hodinách němčiny 21. a 24. února přivítali tři rodilé mluvčí z Německa – Carlu, Alinu a Helenu. Dobrovolnice nás v sedmých třídách provedly tématy “Moje rodina” a “Můj volný čas”.

Žáci tak poprvé vše, co se od září naučili, použili v praxi. Obrazně řečeno se pustili do vaření guláše a že jim to šlo skvěle! Dokázali nejen prezentovat své vlastní připravené věty, ale odpovídali i na otázky a konverzovali ve skupinkách. Většina účastníků se shodla, že mluvit s rodilými mluvčími je důležité hlavně kvůli výslovnosti. Daniel ze 7.C to shrnuje takto: „Mohl jsem slyšet, jak se správně vyslovují nejrůznější slova.” Lukáš ze 7.A k tomu zase dodává: „Mluvit s rodilým mluvčím je důležité, abych chytnul správnou výslovnost.”

Co konkrétně žákům v hodinách s Carlou, Alinou a Helenou pomohlo? Dominika ze 7.A je ráda, že se s německými dobrovolnicemi nebála mluvit. Matyáš ze 7.C zase ocenil, že při aktivitách na tabuli byla zobrazena nápověda a tipy na slovíčka a fráze. Díky tomu se nám podařilo hned na poprvé uvařit z naší němčiny docela dobrý guláš. „Při příští příležitosti bych si s nimi chtěl ještě víc povídat,” uzavírá Honza ze 7.A své plány pro další společné hodiny s dobrovolníky z organizace Spirála.

Karneval v 1.B

K masopustnímu období patří karneval, a tak jsme si jeden také udělali. Děti přišly v krásných a zajímavých maskách. Celý den se nesl v duchu karnevalových úkolů a na konec proběhla i tradiční židličková taneční soutěž.

Za 1.B  Věra Srbová

Planetárium Praha

Na konci února navštívili naši prvňáčci pražské Planetárium a shlédli pohádku Polaris I. Někdo viděl Planetárium vůbec poprvé.

Děti si vyzkoušely všechny interaktivní prvky, které zde jsou a blíže se seznámily s planetami i vesmírnými raketami. Byl to velký zážitek.

Přebor Prahy 8 v házené

Naše škola se zúčastnila okresního turnaje v házené uspořádaném DDM Prahy 8 na ZŠ Burešova. Obě družstva (starší žáci i starší žákyně) se umístila shodně a vyhrála tzv. bramborovou medaili. Získali jsme  krásné 4. místo.

Návštěva městské knihovny

V lednu navštívila 1.B a 1.C pobočku městské knihovny. Děti se dozvěděly, jak se ke knihám máme chovat, co vše se dá v knihovně půjčit a měly možnost si prohlédnout prostory knihovny i spoustu knih.

Některé děti si rovnou odnesly i novou kartičku do knihovny a ostatní se naučily, jak se knihy půjčují.

Za 1. třídy Věra Srbová

Betlémská kaple

V adventním čase navštívilo několik tříd naší školy výstavu betlémů v Betlémské kapli. Mezi nimi i 1.B a 1.C. Děti se seznámily s různými řemesly, jako je například drátkování, paličkování nebo knihtisk. Cestou z výstavy se třídy zastavily na Staroměstském náměstí a podívaly se na orloj. Všichni si to nesmírně užili.

21.12.2022 Adventní zastavení

21.12. se uskutečnilo ve školní jídelně společné předvánoční setkání celého 1.stupně s názvem „Adventní zastavení“. Cílem bylo zpříjemnit sobě navzájem čekání na Ježíška a poznat, co děti umí. Zpěv střídal tanec, hra na hudební nástroj , vtipná scénka i závěrečná společně zazpívaná koleda. Setkání mělo úspěch u dětí i dospělých, a tak si ho příští rok zopakujeme.

Vánoční dílny

K tradičnímu prosincovému projektu Vánoční dílny pro žáky 5. – 9. ročníků jsme se vrátili po 3 letech a žáci si letos mohli vybírat z nabízených 18 dílen.

Některé dílny probíhaly ve škole a byly to, jak dílny úspěšné v předchozích letech, např. Grafická dílna, kde žáci vyráběli novoročenky, Vánoční pečení, Háčkování a pletení, Příběh vánoční hvězdičky, kde se tvořilo leporelo, tak i dílny nové, a to Deskové hry a vánoční dračí doupě a také dílna Adventní písně, v které žáci s vyučujícími připravili předvánoční vystoupení na společné setkání v poslední školní den kalendářního roku 2022. Další novinkou byla dílna Vánoce napříč stoletími – zábavně historií Vánoc. Ve škole se konalo i několik dílen, kde se vyrábělo, někteří šili Vánoční pytlík, jiní tvořili Vánoční průsvit na okno, jinde se drhalo a v dílně Stromeček na zeď se vyráběla závěsná adventní dekorace.

Další dílny probíhaly mimo školu a žáci vybírali z dílen Pražské jezulátko, Muzeum Karla Zemana a plavba lodí po Vltavě, Procházka vánoční Prahou s návštěvou muzea pražských pověstí, strašidel a alchymistů, Bruslení, Vánoce v ZOO, Bojovka na Vyšehradě a Putování vánoční (ztichlou) krajinou. Všichni účastníci projektu byli ve svých dílnách spokojeni a ten den si se spolužáky z různých tříd užili.

Radost pro Ivušku

Malá Iva je usměvavá čtyřletá holčička upoutaná na invalidní vozík. V Pestré společnosti cvičí pro Ivušku asistenční fenku Bonnie, která bude pro Ivu nejen velkou parťačkou, ale i důležitým pomocníkem v běžném životě malé slečny. Výcvik takového psa je velmi finančně náročný. Aby mohla být Ivuška alespoň o kousek blíže svému snu o úžasné „psí asistentce“, spojilo se 8 tříd z prvního stupně a uspořádalo sbírku „Radost pro Ivušku“. Děti vyráběly, prodávaly, dražily, hrály divadlo … Na závěr celé akce jsme byli všichni  nadšení. Osmi třídám se dohromady povedlo vybrat neuvěřitelných 20 200 Kč.

Velké poděkování všem zúčastněným třídám.

Skanzen Přerov nad Labem

V předvánočním čase třídy 4.A a 4.B navštívily skanzen v Přerově nad Labem. Ve skanzenu nám paní průvodkyně vyprávěla o starých vánočních zvycích i o tom, jak se dříve Vánoce slavily. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i přes velkou zimu jsme si výlet užili.

16. 12. 2022 Romeo a Julie v Divadle ABC

V pátek 16. prosince 2022 jsme se šli s Klubem mladého diváka podívat do divadla ABC, kde jsme zhlédli velice krásnou a také slavnou divadelní hru Romeo a Julie Williama Shakespeara, ovšem ve velmi netradičním moderním pojetí. Společně jsme prožívali jak dramatické a napjaté scény, tak jsme se smáli uvolněným a vtipným částem divadelní hry. V hlavních rolích hráli Zdeněk Piškula a Tereza Marečková. Velice jsem obdivovala výkony herců. Díky vynikajícímu překladu Martina Hilského i díky hudbě, která projížděla celým mým tělem, mi při představení běhal mráz po zádech. Věřím, že nás všechny tento příběh, i v jiném pojetí, než většina z nás čekala, zaujal a mohli jsme se díky němu ponořit do jiného světa.

Anna Arnerová, 9. C

6. 12. 2022 Adventní Vídeň

6. prosince se žáci šestých a sedmých tříd vydali do Vídně. Navštívili jsme nejen proslulé adventní trhy, ale prošli jsme si historické centum města a zavítali jsme i do Albertiny na výstavu J. M. Basquiata. Domů jsme se vrátili se spoustou zážitků a správně adventně naladěni.

Lenka Žemličková

1.11.2022 Halloween a výuka Aj

Začátkem listopadu překvapili své mladší spolužáky z prvního stupně žáci 6. B. a 6. C. programem plným her a aktivit v angličtině! Jak jinak, tématem byl Halloween. Šesťáci vytvořili jednotlivá stanoviště s aktivitami na procvičení angličtiny, vysvětlili třeťáčkům a čtvrťáčkům, jak postupovat a po celou dobu jim byli trpělivými průvodci. Žáci z prvního stupně pracovali s neuvěřitelným zápalem a nadšením. Šesťáky mile překvapilo, kolik toho jejich mladí kolegové už umí! Nakonec jsme si spolu všichni sedli a povídali si o tom, co nás bavilo, co méně, co jsme se naučili a vzájemně jsme se ocenili.

Kateřina Mikulková

31. 10. 2022 Na návštěvě u mě doma

Naše škola obsadila první dvě místa ve výtvarné soutěži. Žákyně Marie Kottová (7. A) a Andrea Albrechtová (6. C) se skvěle umístily v soutěži nazvané Na návštěvě u mě doma, pořádané Organizací pro pomoc uprchlíkům. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Marcela Šedivá

Návštěva divadla GONG

1.B vyrazila opět do divadla. Tentokrát jsme navštívili divadlo Gong. Shlédli jsme pohádku Kubula a Kuba Kubikula. Vůbec nám nevadilo, že celá pohádka se odehrává v zimě a už máme jaro. Dětem se velmi líbilo, že v pohádce se zpívá. Herci podaly výborné výkony a děti byly opravdu zaujaté.

Za 1. B

Mgr. Věra Srbová

Návštěva divadla GONG

1.B vyrazila opět do divadla. Tentokrát jsme navštívili divadlo Gong. Shlédli jsme pohádku Kubula a Kuba Kubikula. Vůbec nám nevadilo, že celá pohádka se odehrává v zimě a už máme jaro. Dětem se velmi líbilo, že v pohádce se zpívá. Herci podaly výborné výkony a děti byly opravdu zaujaté.

Za 1. B

Mgr. Věra Srbová

Prvňáčci v Zemědělském muzeu

Prvňáci se opět vydali na výlet. Tentokrát jsme navštívili Zemědělské muzeum. Děti měly opravdu velkou radost, protože mohly po muzeu běhat volně a zkoušet všechny interaktivní prvky. Velmi je bavilo, v části rybníkářství, lovit ryby, zkoumat mikroskopem šupiny, nebo si nasednout do rybářské loďky. V části věnované lesu se děti seznámily se zvuky a stopami lesních zvířat a ve virtuální hře zkoušely vypouštět dravce na lovenou zvěř. Děti si odnesly mnoho zážitků a ani 3 hodiny jim nestačily k podrobnému prozkoumání všech aktivit, které Zemědělské muzeum nabízí. Moc se tedy těšíme, až se tam opět vrátíme.

Za 1.B a 1.C

Mgr. Věra Srbová

Návštěva Muzea Policie ČR

Na konci dubna děti z 1.B a 1.C navštívily policejní muzeum, kde je čekalo divadelní představení zaměřené na dopravní výchovu. Děti si zopakovaly dopravní značky, bezpečné chování při přecházení silnice a jiných dopravních situacích.

Podívaly se i na současnou výstavu policejního muzea, kde mohly vidět historické zbraně, uniformy i vybavení policistů. Nejvíce děti zaujaly novodobé policejní motocykly a výstava k výcviku policejních psů.

Za 1.B a 1.C

Mgr. Věra Srbová

Výuka španělštiny

Ve středu 8. 3. a čtvrtek 9. 3. navštívily školu v rámci tzv. „stínování“ učitelky ze Španělska. Sledovaly pracovní postupy a metody práce na naší škole, dále je hodně zajímala i integrace ukrajinských dětí.

A protože byly všechny 3 Španělky, řekly jsme si s kolegyněmi, že takovou příležitost musíme využít, a zapojily jsme je i do výuky španělštiny. Žáci tedy měli jedinečnou příležitost vyzkoušet si svoje znalosti přímo s rodilými mluvčími. Ve skupinkách dostali za úkol zjistit co možná nejvíce informací o stážistkách a představit je ostatním.

Jelikož byly paní učitelky opravdu milé a snažily se pomáhat, žáky jsme ke komunikaci ani nemuseli pobízet. Otázek vymysleli opravdu hodně, a tak jsme se dozvěděli skoro všechno včetně nejoblíbenějšího čísla, barvy, jmen dětí nebo počtu domácích mazlíčků 😊

Kolegyně ze Španělska s námi pracovaly i v hodinách angličtiny – naučili jsme se, co to je paella, nebo kde leží Murcia. Na oplátku jsme jim prozradili zajímavosti o Česku, třeba o našem věhlasném dabingu.

Všichni jsme se shodli na tom, že jejich návštěva byla obohacujícím zážitkem.

Lyžařský výcvikový kurz 2023

Ve dnech 6. – 10. března 2023 se po třech letech uskutečnil lyžařský výcvikový kurz (LVK).

Primárně byl určen pro žáky 8. a 9. ročníku, abychom je kvůli „covidovému období“ nepřipravili o tuto oblíbenou školní akci. Zájem však nebyl příliš velký, a tak jsme oslovili rovněž žáky 7. ročníku. Kapacita se naplnila, a tak jsme v počtu 45 dětí, 3 pedagogů a paní zdravotnice v pondělí ráno odjeli do Krkonoš.

Ubytováni jsme byli v námi vyzkoušeném a oblíbeném hotelu Alfonska (Benecko). Jeho velkou předností je zejména vzdálenost od nástupní stanice čtyřsedačkové lanovky (asi 50 m). Vydatná a chutná strava byla dalším bonusem.

Děti měly možnost vzít s sebou lyže nebo snowboard. Někteří měly dokonce obojí, takže sportovní aktivitu průběžně na sjezdovce střídaly.

Na svahu jsme trénovali a zdokonalovali se celkem šest půldnů. Každý večer jsme dětem připravili naučně zábavný program – hry, soutěže, vědomostní kvíz, přednášky (bezpečnost na horách, Bílý kodex, první pomoc, historie a moderní trendy v lyžování) a hru na kytaru se zpěvem.

Jsme rádi, že se „lyžák“ povedl a že jsme všechny děti přivezli domů zdravé. A vůbec nám nevadilo, že jsme zažili všechny rozmary počasí kromě slunce.:-)

Tomáš Novotný – vedoucí LVK

Hana Maivaldová

Danuše Gajdůšková

Čtvrťáci a Karlův most

Žáci 4.A a 4.B minulý týden navštívili Muzeum Karlova mostu a po prohlídce muzea se projeli lodí po Vltavě. Po návratu do školy svoje zážitky hromadně sepsali.

Neviditelná výstava

Žáci 2. B navštívili Neviditelnou výstavu a zažili různorodé aktivity ze života nevidomých lidí. V neviditelné části se žáci seznámili se světem z pohledu nevidomých lidí, prověřili si zdatnost ostatních smyslů a prožili ve tmě běžné životní situace.

Ve viditelné části byly na vyzkoušení různé pomůcky, které nevidomým lidem pomáhají.

Neviditelná výstava byla silným interaktivním zážitkem, který všem doporučujeme.

Němčina s rodilými mluvčími v 9. třídách

V pátek 24. 2. vedly rodilé mluvčí hodinu i v 9. třídách. Společně jsme vybrali praktické téma “Reisen/Cestování“. Žáci ho už probírali, a tak měli konečně možnost jej aktivně použít. S kolegyněmi jsme byly zvědavé, jak si povedou, co si pamatují, a jak se jim bude s rodilými mluvčími komunikovat. Přeci jen se učí německy už 3. rok a základní interakci v cizím jazyce by měli zvládat dobře.

A opravdu, žáci se aktivně zapojovali a používali většinu procvičované slovní zásoby. Porozumění            i samotnému mluvení hodně pomáhalo, že dané úkoly byly po celou dobu promítány na tabuli a doprovázely je návodné obrázky. Pokud byla daná aktivita nad jejich síly, dokázali zaimprovizovat a zadání si zjednodušit na svou úroveň.

Takto zhodnotili hodinu samotní žáci:

Program se studentkami se nám moc líbil. Holky byly příjemné a nemluvily tak rychle. Připravené aktivity byly zábavné a zajímavé. Rádi bychom ho měli častěji, protože je to příjemné zpestření výuky. A slovo „Urlaub“ už nikdy nezapomeneme 😊

Lyžařský výcvik 3. -5. tříd

Třetí únorový týden se žáci ze třetích, čtvrtých a pátých tříd zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu v Janských Lázních. Všichni jsme si to moc užili. Počasí nám přálo –  občas svítilo sluníčko a sníh vydržel až do našeho odjezdu. Kromě lyžování jsme si vyrobili věci na památku ve výtvarné dílně, prošli se po kolonádě v Janských Lázních a pobyt jsme zakončili večerní diskotékou.

Hana Svobodová a Jiří Mráček

Zeměpisná olympiáda

Po třech letech se opět konala zeměpisná olympiáda. Ta má svá pravidla a postupy a termíny…

Ve čtvrtek 19. ledna se uskutečnilo školní kolo. Žáci všech tří kategorií (A – 6. ročník, B – 7. ročník, C – 8. a 9. ročník) měli jednu vyučovací hodinu na část s atlasem a poté stejně dlouhou dobu na teoretickou část (bez atlasu).

Ze školního kola postoupili do okresního jen tři žáci každé kategorie s největším součtem bodů, a to:

Kat. A – Adam Tomek, Rosťa Pulkrab a Kryštof Flaškár

Kat. B – Sabča Žambůrková, Verča Fuchsová a Jáchym Buľka

Kat. C – Eda Doubek, Martin Rezner a Lukáš Bartoš

Okresní kolo proběhlo ve středu 22. 2. v ZŠ Hovorčovická. Z výsledkové listiny jsme všichni mile překvapeni – zejména v kategorii nejmladších žáků, neboť všichni tři chlapci se umístili do 5. místa! Navíc Adam Tomek se stal vítězem, čímž si vybojoval postup do kola krajského.

Všem žákům letošní zeměpisné olympiády děkujeme za účast, blahopřejeme k výsledkům a Adame – Tobě držíme pěsti v krajském finále!

D. Gajdůšková

Němčina s rodilými mluvčími v sedmém ročníku? Bylo to jako s tím gulášem!

Už jste se někdy zkoušeli naučit cizí jazyk, aniž byste ho kdy doopravdy použili? Zní to stejně podivně jako se třeba učit nazpaměť recept na guláš, ale přitom nikdy nezkusit ani nakrájet cibuli. V hodinách němčiny jsme se proto minulý týden pustili do krájení cibule a někteří z žáků rovnou zkusili i uvařit celý guláš!

Díky spolupráci se sdružením Ackermann Gemeinde a jejich česko-německou mládežnickou organizací Spirála jsme ve dvou hodinách němčiny 21. a 24. února přivítali tři rodilé mluvčí z Německa – Carlu, Alinu a Helenu. Dobrovolnice nás v sedmých třídách provedly tématy “Moje rodina” a “Můj volný čas”.

Žáci tak poprvé vše, co se od září naučili, použili v praxi. Obrazně řečeno se pustili do vaření guláše a že jim to šlo skvěle! Dokázali nejen prezentovat své vlastní připravené věty, ale odpovídali i na otázky a konverzovali ve skupinkách. Většina účastníků se shodla, že mluvit s rodilými mluvčími je důležité hlavně kvůli výslovnosti. Daniel ze 7.C to shrnuje takto: „Mohl jsem slyšet, jak se správně vyslovují nejrůznější slova.” Lukáš ze 7.A k tomu zase dodává: „Mluvit s rodilým mluvčím je důležité, abych chytnul správnou výslovnost.”

Co konkrétně žákům v hodinách s Carlou, Alinou a Helenou pomohlo? Dominika ze 7.A je ráda, že se s německými dobrovolnicemi nebála mluvit. Matyáš ze 7.C zase ocenil, že při aktivitách na tabuli byla zobrazena nápověda a tipy na slovíčka a fráze. Díky tomu se nám podařilo hned na poprvé uvařit z naší němčiny docela dobrý guláš. „Při příští příležitosti bych si s nimi chtěl ještě víc povídat,” uzavírá Honza ze 7.A své plány pro další společné hodiny s dobrovolníky z organizace Spirála.

Karneval v 1.B

K masopustnímu období patří karneval, a tak jsme si jeden také udělali. Děti přišly v krásných a zajímavých maskách. Celý den se nesl v duchu karnevalových úkolů a na konec proběhla i tradiční židličková taneční soutěž.

Za 1.B  Věra Srbová

Planetárium Praha

Na konci února navštívili naši prvňáčci pražské Planetárium a shlédli pohádku Polaris I. Někdo viděl Planetárium vůbec poprvé.

Děti si vyzkoušely všechny interaktivní prvky, které zde jsou a blíže se seznámily s planetami i vesmírnými raketami. Byl to velký zážitek.

Přebor Prahy 8 v házené

Naše škola se zúčastnila okresního turnaje v házené uspořádaném DDM Prahy 8 na ZŠ Burešova. Obě družstva (starší žáci i starší žákyně) se umístila shodně a vyhrála tzv. bramborovou medaili. Získali jsme  krásné 4. místo.

Návštěva městské knihovny

V lednu navštívila 1.B a 1.C pobočku městské knihovny. Děti se dozvěděly, jak se ke knihám máme chovat, co vše se dá v knihovně půjčit a měly možnost si prohlédnout prostory knihovny i spoustu knih.

Některé děti si rovnou odnesly i novou kartičku do knihovny a ostatní se naučily, jak se knihy půjčují.

Za 1. třídy Věra Srbová

Betlémská kaple

V adventním čase navštívilo několik tříd naší školy výstavu betlémů v Betlémské kapli. Mezi nimi i 1.B a 1.C. Děti se seznámily s různými řemesly, jako je například drátkování, paličkování nebo knihtisk. Cestou z výstavy se třídy zastavily na Staroměstském náměstí a podívaly se na orloj. Všichni si to nesmírně užili.

21.12.2022 Adventní zastavení

21.12. se uskutečnilo ve školní jídelně společné předvánoční setkání celého 1.stupně s názvem „Adventní zastavení“. Cílem bylo zpříjemnit sobě navzájem čekání na Ježíška a poznat, co děti umí. Zpěv střídal tanec, hra na hudební nástroj , vtipná scénka i závěrečná společně zazpívaná koleda. Setkání mělo úspěch u dětí i dospělých, a tak si ho příští rok zopakujeme.

Vánoční dílny

K tradičnímu prosincovému projektu Vánoční dílny pro žáky 5. – 9. ročníků jsme se vrátili po 3 letech a žáci si letos mohli vybírat z nabízených 18 dílen.

Některé dílny probíhaly ve škole a byly to, jak dílny úspěšné v předchozích letech, např. Grafická dílna, kde žáci vyráběli novoročenky, Vánoční pečení, Háčkování a pletení, Příběh vánoční hvězdičky, kde se tvořilo leporelo, tak i dílny nové, a to Deskové hry a vánoční dračí doupě a také dílna Adventní písně, v které žáci s vyučujícími připravili předvánoční vystoupení na společné setkání v poslední školní den kalendářního roku 2022. Další novinkou byla dílna Vánoce napříč stoletími – zábavně historií Vánoc. Ve škole se konalo i několik dílen, kde se vyrábělo, někteří šili Vánoční pytlík, jiní tvořili Vánoční průsvit na okno, jinde se drhalo a v dílně Stromeček na zeď se vyráběla závěsná adventní dekorace.

Další dílny probíhaly mimo školu a žáci vybírali z dílen Pražské jezulátko, Muzeum Karla Zemana a plavba lodí po Vltavě, Procházka vánoční Prahou s návštěvou muzea pražských pověstí, strašidel a alchymistů, Bruslení, Vánoce v ZOO, Bojovka na Vyšehradě a Putování vánoční (ztichlou) krajinou. Všichni účastníci projektu byli ve svých dílnách spokojeni a ten den si se spolužáky z různých tříd užili.

Radost pro Ivušku

Malá Iva je usměvavá čtyřletá holčička upoutaná na invalidní vozík. V Pestré společnosti cvičí pro Ivušku asistenční fenku Bonnie, která bude pro Ivu nejen velkou parťačkou, ale i důležitým pomocníkem v běžném životě malé slečny. Výcvik takového psa je velmi finančně náročný. Aby mohla být Ivuška alespoň o kousek blíže svému snu o úžasné „psí asistentce“, spojilo se 8 tříd z prvního stupně a uspořádalo sbírku „Radost pro Ivušku“. Děti vyráběly, prodávaly, dražily, hrály divadlo … Na závěr celé akce jsme byli všichni  nadšení. Osmi třídám se dohromady povedlo vybrat neuvěřitelných 20 200 Kč.

Velké poděkování všem zúčastněným třídám.

Skanzen Přerov nad Labem

V předvánočním čase třídy 4.A a 4.B navštívily skanzen v Přerově nad Labem. Ve skanzenu nám paní průvodkyně vyprávěla o starých vánočních zvycích i o tom, jak se dříve Vánoce slavily. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i přes velkou zimu jsme si výlet užili.

16. 12. 2022 Romeo a Julie v Divadle ABC

V pátek 16. prosince 2022 jsme se šli s Klubem mladého diváka podívat do divadla ABC, kde jsme zhlédli velice krásnou a také slavnou divadelní hru Romeo a Julie Williama Shakespeara, ovšem ve velmi netradičním moderním pojetí. Společně jsme prožívali jak dramatické a napjaté scény, tak jsme se smáli uvolněným a vtipným částem divadelní hry. V hlavních rolích hráli Zdeněk Piškula a Tereza Marečková. Velice jsem obdivovala výkony herců. Díky vynikajícímu překladu Martina Hilského i díky hudbě, která projížděla celým mým tělem, mi při představení běhal mráz po zádech. Věřím, že nás všechny tento příběh, i v jiném pojetí, než většina z nás čekala, zaujal a mohli jsme se díky němu ponořit do jiného světa.

Anna Arnerová, 9. C

6. 12. 2022 Adventní Vídeň

6. prosince se žáci šestých a sedmých tříd vydali do Vídně. Navštívili jsme nejen proslulé adventní trhy, ale prošli jsme si historické centum města a zavítali jsme i do Albertiny na výstavu J. M. Basquiata. Domů jsme se vrátili se spoustou zážitků a správně adventně naladěni.

Lenka Žemličková

1.11.2022 Halloween a výuka Aj

Začátkem listopadu překvapili své mladší spolužáky z prvního stupně žáci 6. B. a 6. C. programem plným her a aktivit v angličtině! Jak jinak, tématem byl Halloween. Šesťáci vytvořili jednotlivá stanoviště s aktivitami na procvičení angličtiny, vysvětlili třeťáčkům a čtvrťáčkům, jak postupovat a po celou dobu jim byli trpělivými průvodci. Žáci z prvního stupně pracovali s neuvěřitelným zápalem a nadšením. Šesťáky mile překvapilo, kolik toho jejich mladí kolegové už umí! Nakonec jsme si spolu všichni sedli a povídali si o tom, co nás bavilo, co méně, co jsme se naučili a vzájemně jsme se ocenili.

Kateřina Mikulková

31. 10. 2022 Na návštěvě u mě doma

Naše škola obsadila první dvě místa ve výtvarné soutěži. Žákyně Marie Kottová (7. A) a Andrea Albrechtová (6. C) se skvěle umístily v soutěži nazvané Na návštěvě u mě doma, pořádané Organizací pro pomoc uprchlíkům. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Marcela Šedivá

Neviditelná výstava

Žáci 2. B navštívili Neviditelnou výstavu a zažili různorodé aktivity ze života nevidomých lidí. V neviditelné části se žáci seznámili se světem z pohledu nevidomých lidí, prověřili si zdatnost ostatních smyslů a prožili ve tmě běžné životní situace.

Ve viditelné části byly na vyzkoušení různé pomůcky, které nevidomým lidem pomáhají.

Neviditelná výstava byla silným interaktivním zážitkem, který všem doporučujeme.

Němčina s rodilými mluvčími v 9. třídách

V pátek 24. 2. vedly rodilé mluvčí hodinu i v 9. třídách. Společně jsme vybrali praktické téma “Reisen/Cestování“. Žáci ho už probírali, a tak měli konečně možnost jej aktivně použít. S kolegyněmi jsme byly zvědavé, jak si povedou, co si pamatují, a jak se jim bude s rodilými mluvčími komunikovat. Přeci jen se učí německy už 3. rok a základní interakci v cizím jazyce by měli zvládat dobře.

A opravdu, žáci se aktivně zapojovali a používali většinu procvičované slovní zásoby. Porozumění            i samotnému mluvení hodně pomáhalo, že dané úkoly byly po celou dobu promítány na tabuli a doprovázely je návodné obrázky. Pokud byla daná aktivita nad jejich síly, dokázali zaimprovizovat a zadání si zjednodušit na svou úroveň.

Takto zhodnotili hodinu samotní žáci:

Program se studentkami se nám moc líbil. Holky byly příjemné a nemluvily tak rychle. Připravené aktivity byly zábavné a zajímavé. Rádi bychom ho měli častěji, protože je to příjemné zpestření výuky. A slovo „Urlaub“ už nikdy nezapomeneme 😊

Lyžařský výcvik 3. -5. tříd

Třetí únorový týden se žáci ze třetích, čtvrtých a pátých tříd zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu v Janských Lázních. Všichni jsme si to moc užili. Počasí nám přálo –  občas svítilo sluníčko a sníh vydržel až do našeho odjezdu. Kromě lyžování jsme si vyrobili věci na památku ve výtvarné dílně, prošli se po kolonádě v Janských Lázních a pobyt jsme zakončili večerní diskotékou.

Hana Svobodová a Jiří Mráček

Zeměpisná olympiáda

Po třech letech se opět konala zeměpisná olympiáda. Ta má svá pravidla a postupy a termíny…

Ve čtvrtek 19. ledna se uskutečnilo školní kolo. Žáci všech tří kategorií (A – 6. ročník, B – 7. ročník, C – 8. a 9. ročník) měli jednu vyučovací hodinu na část s atlasem a poté stejně dlouhou dobu na teoretickou část (bez atlasu).

Ze školního kola postoupili do okresního jen tři žáci každé kategorie s největším součtem bodů, a to:

Kat. A – Adam Tomek, Rosťa Pulkrab a Kryštof Flaškár

Kat. B – Sabča Žambůrková, Verča Fuchsová a Jáchym Buľka

Kat. C – Eda Doubek, Martin Rezner a Lukáš Bartoš

Okresní kolo proběhlo ve středu 22. 2. v ZŠ Hovorčovická. Z výsledkové listiny jsme všichni mile překvapeni – zejména v kategorii nejmladších žáků, neboť všichni tři chlapci se umístili do 5. místa! Navíc Adam Tomek se stal vítězem, čímž si vybojoval postup do kola krajského.

Všem žákům letošní zeměpisné olympiády děkujeme za účast, blahopřejeme k výsledkům a Adame – Tobě držíme pěsti v krajském finále!

D. Gajdůšková

Němčina s rodilými mluvčími v sedmém ročníku? Bylo to jako s tím gulášem!

Už jste se někdy zkoušeli naučit cizí jazyk, aniž byste ho kdy doopravdy použili? Zní to stejně podivně jako se třeba učit nazpaměť recept na guláš, ale přitom nikdy nezkusit ani nakrájet cibuli. V hodinách němčiny jsme se proto minulý týden pustili do krájení cibule a někteří z žáků rovnou zkusili i uvařit celý guláš!

Díky spolupráci se sdružením Ackermann Gemeinde a jejich česko-německou mládežnickou organizací Spirála jsme ve dvou hodinách němčiny 21. a 24. února přivítali tři rodilé mluvčí z Německa – Carlu, Alinu a Helenu. Dobrovolnice nás v sedmých třídách provedly tématy “Moje rodina” a “Můj volný čas”.

Žáci tak poprvé vše, co se od září naučili, použili v praxi. Obrazně řečeno se pustili do vaření guláše a že jim to šlo skvěle! Dokázali nejen prezentovat své vlastní připravené věty, ale odpovídali i na otázky a konverzovali ve skupinkách. Většina účastníků se shodla, že mluvit s rodilými mluvčími je důležité hlavně kvůli výslovnosti. Daniel ze 7.C to shrnuje takto: „Mohl jsem slyšet, jak se správně vyslovují nejrůznější slova.” Lukáš ze 7.A k tomu zase dodává: „Mluvit s rodilým mluvčím je důležité, abych chytnul správnou výslovnost.”

Co konkrétně žákům v hodinách s Carlou, Alinou a Helenou pomohlo? Dominika ze 7.A je ráda, že se s německými dobrovolnicemi nebála mluvit. Matyáš ze 7.C zase ocenil, že při aktivitách na tabuli byla zobrazena nápověda a tipy na slovíčka a fráze. Díky tomu se nám podařilo hned na poprvé uvařit z naší němčiny docela dobrý guláš. „Při příští příležitosti bych si s nimi chtěl ještě víc povídat,” uzavírá Honza ze 7.A své plány pro další společné hodiny s dobrovolníky z organizace Spirála.

Karneval v 1.B

K masopustnímu období patří karneval, a tak jsme si jeden také udělali. Děti přišly v krásných a zajímavých maskách. Celý den se nesl v duchu karnevalových úkolů a na konec proběhla i tradiční židličková taneční soutěž.

Za 1.B  Věra Srbová

Planetárium Praha

Na konci února navštívili naši prvňáčci pražské Planetárium a shlédli pohádku Polaris I. Někdo viděl Planetárium vůbec poprvé.

Děti si vyzkoušely všechny interaktivní prvky, které zde jsou a blíže se seznámily s planetami i vesmírnými raketami. Byl to velký zážitek.

Přebor Prahy 8 v házené

Naše škola se zúčastnila okresního turnaje v házené uspořádaném DDM Prahy 8 na ZŠ Burešova. Obě družstva (starší žáci i starší žákyně) se umístila shodně a vyhrála tzv. bramborovou medaili. Získali jsme  krásné 4. místo.

Návštěva městské knihovny

V lednu navštívila 1.B a 1.C pobočku městské knihovny. Děti se dozvěděly, jak se ke knihám máme chovat, co vše se dá v knihovně půjčit a měly možnost si prohlédnout prostory knihovny i spoustu knih.

Některé děti si rovnou odnesly i novou kartičku do knihovny a ostatní se naučily, jak se knihy půjčují.

Za 1. třídy Věra Srbová

Betlémská kaple

V adventním čase navštívilo několik tříd naší školy výstavu betlémů v Betlémské kapli. Mezi nimi i 1.B a 1.C. Děti se seznámily s různými řemesly, jako je například drátkování, paličkování nebo knihtisk. Cestou z výstavy se třídy zastavily na Staroměstském náměstí a podívaly se na orloj. Všichni si to nesmírně užili.

21.12.2022 Adventní zastavení

21.12. se uskutečnilo ve školní jídelně společné předvánoční setkání celého 1.stupně s názvem „Adventní zastavení“. Cílem bylo zpříjemnit sobě navzájem čekání na Ježíška a poznat, co děti umí. Zpěv střídal tanec, hra na hudební nástroj , vtipná scénka i závěrečná společně zazpívaná koleda. Setkání mělo úspěch u dětí i dospělých, a tak si ho příští rok zopakujeme.

Vánoční dílny

K tradičnímu prosincovému projektu Vánoční dílny pro žáky 5. – 9. ročníků jsme se vrátili po 3 letech a žáci si letos mohli vybírat z nabízených 18 dílen.

Některé dílny probíhaly ve škole a byly to, jak dílny úspěšné v předchozích letech, např. Grafická dílna, kde žáci vyráběli novoročenky, Vánoční pečení, Háčkování a pletení, Příběh vánoční hvězdičky, kde se tvořilo leporelo, tak i dílny nové, a to Deskové hry a vánoční dračí doupě a také dílna Adventní písně, v které žáci s vyučujícími připravili předvánoční vystoupení na společné setkání v poslední školní den kalendářního roku 2022. Další novinkou byla dílna Vánoce napříč stoletími – zábavně historií Vánoc. Ve škole se konalo i několik dílen, kde se vyrábělo, někteří šili Vánoční pytlík, jiní tvořili Vánoční průsvit na okno, jinde se drhalo a v dílně Stromeček na zeď se vyráběla závěsná adventní dekorace.

Další dílny probíhaly mimo školu a žáci vybírali z dílen Pražské jezulátko, Muzeum Karla Zemana a plavba lodí po Vltavě, Procházka vánoční Prahou s návštěvou muzea pražských pověstí, strašidel a alchymistů, Bruslení, Vánoce v ZOO, Bojovka na Vyšehradě a Putování vánoční (ztichlou) krajinou. Všichni účastníci projektu byli ve svých dílnách spokojeni a ten den si se spolužáky z různých tříd užili.

Radost pro Ivušku

Malá Iva je usměvavá čtyřletá holčička upoutaná na invalidní vozík. V Pestré společnosti cvičí pro Ivušku asistenční fenku Bonnie, která bude pro Ivu nejen velkou parťačkou, ale i důležitým pomocníkem v běžném životě malé slečny. Výcvik takového psa je velmi finančně náročný. Aby mohla být Ivuška alespoň o kousek blíže svému snu o úžasné „psí asistentce“, spojilo se 8 tříd z prvního stupně a uspořádalo sbírku „Radost pro Ivušku“. Děti vyráběly, prodávaly, dražily, hrály divadlo … Na závěr celé akce jsme byli všichni  nadšení. Osmi třídám se dohromady povedlo vybrat neuvěřitelných 20 200 Kč.

Velké poděkování všem zúčastněným třídám.

Skanzen Přerov nad Labem

V předvánočním čase třídy 4.A a 4.B navštívily skanzen v Přerově nad Labem. Ve skanzenu nám paní průvodkyně vyprávěla o starých vánočních zvycích i o tom, jak se dříve Vánoce slavily. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i přes velkou zimu jsme si výlet užili.

16. 12. 2022 Romeo a Julie v Divadle ABC

V pátek 16. prosince 2022 jsme se šli s Klubem mladého diváka podívat do divadla ABC, kde jsme zhlédli velice krásnou a také slavnou divadelní hru Romeo a Julie Williama Shakespeara, ovšem ve velmi netradičním moderním pojetí. Společně jsme prožívali jak dramatické a napjaté scény, tak jsme se smáli uvolněným a vtipným částem divadelní hry. V hlavních rolích hráli Zdeněk Piškula a Tereza Marečková. Velice jsem obdivovala výkony herců. Díky vynikajícímu překladu Martina Hilského i díky hudbě, která projížděla celým mým tělem, mi při představení běhal mráz po zádech. Věřím, že nás všechny tento příběh, i v jiném pojetí, než většina z nás čekala, zaujal a mohli jsme se díky němu ponořit do jiného světa.

Anna Arnerová, 9. C

6. 12. 2022 Adventní Vídeň

6. prosince se žáci šestých a sedmých tříd vydali do Vídně. Navštívili jsme nejen proslulé adventní trhy, ale prošli jsme si historické centum města a zavítali jsme i do Albertiny na výstavu J. M. Basquiata. Domů jsme se vrátili se spoustou zážitků a správně adventně naladěni.

Lenka Žemličková

1.11.2022 Halloween a výuka Aj

Začátkem listopadu překvapili své mladší spolužáky z prvního stupně žáci 6. B. a 6. C. programem plným her a aktivit v angličtině! Jak jinak, tématem byl Halloween. Šesťáci vytvořili jednotlivá stanoviště s aktivitami na procvičení angličtiny, vysvětlili třeťáčkům a čtvrťáčkům, jak postupovat a po celou dobu jim byli trpělivými průvodci. Žáci z prvního stupně pracovali s neuvěřitelným zápalem a nadšením. Šesťáky mile překvapilo, kolik toho jejich mladí kolegové už umí! Nakonec jsme si spolu všichni sedli a povídali si o tom, co nás bavilo, co méně, co jsme se naučili a vzájemně jsme se ocenili.

Kateřina Mikulková

31. 10. 2022 Na návštěvě u mě doma

Naše škola obsadila první dvě místa ve výtvarné soutěži. Žákyně Marie Kottová (7. A) a Andrea Albrechtová (6. C) se skvěle umístily v soutěži nazvané Na návštěvě u mě doma, pořádané Organizací pro pomoc uprchlíkům. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Marcela Šedivá

Karneval v 1.B

K masopustnímu období patří karneval, a tak jsme si jeden také udělali. Děti přišly v krásných a zajímavých maskách. Celý den se nesl v duchu karnevalových úkolů a na konec proběhla i tradiční židličková taneční soutěž.

Za 1.B  Věra Srbová

Planetárium Praha

Na konci února navštívili naši prvňáčci pražské Planetárium a shlédli pohádku Polaris I. Někdo viděl Planetárium vůbec poprvé.

Děti si vyzkoušely všechny interaktivní prvky, které zde jsou a blíže se seznámily s planetami i vesmírnými raketami. Byl to velký zážitek.

Přebor Prahy 8 v házené

Naše škola se zúčastnila okresního turnaje v házené uspořádaném DDM Prahy 8 na ZŠ Burešova. Obě družstva (starší žáci i starší žákyně) se umístila shodně a vyhrála tzv. bramborovou medaili. Získali jsme  krásné 4. místo.

Návštěva městské knihovny

V lednu navštívila 1.B a 1.C pobočku městské knihovny. Děti se dozvěděly, jak se ke knihám máme chovat, co vše se dá v knihovně půjčit a měly možnost si prohlédnout prostory knihovny i spoustu knih.

Některé děti si rovnou odnesly i novou kartičku do knihovny a ostatní se naučily, jak se knihy půjčují.

Za 1. třídy Věra Srbová

Betlémská kaple

V adventním čase navštívilo několik tříd naší školy výstavu betlémů v Betlémské kapli. Mezi nimi i 1.B a 1.C. Děti se seznámily s různými řemesly, jako je například drátkování, paličkování nebo knihtisk. Cestou z výstavy se třídy zastavily na Staroměstském náměstí a podívaly se na orloj. Všichni si to nesmírně užili.

21.12.2022 Adventní zastavení

21.12. se uskutečnilo ve školní jídelně společné předvánoční setkání celého 1.stupně s názvem „Adventní zastavení“. Cílem bylo zpříjemnit sobě navzájem čekání na Ježíška a poznat, co děti umí. Zpěv střídal tanec, hra na hudební nástroj , vtipná scénka i závěrečná společně zazpívaná koleda. Setkání mělo úspěch u dětí i dospělých, a tak si ho příští rok zopakujeme.

Vánoční dílny

K tradičnímu prosincovému projektu Vánoční dílny pro žáky 5. – 9. ročníků jsme se vrátili po 3 letech a žáci si letos mohli vybírat z nabízených 18 dílen.

Některé dílny probíhaly ve škole a byly to, jak dílny úspěšné v předchozích letech, např. Grafická dílna, kde žáci vyráběli novoročenky, Vánoční pečení, Háčkování a pletení, Příběh vánoční hvězdičky, kde se tvořilo leporelo, tak i dílny nové, a to Deskové hry a vánoční dračí doupě a také dílna Adventní písně, v které žáci s vyučujícími připravili předvánoční vystoupení na společné setkání v poslední školní den kalendářního roku 2022. Další novinkou byla dílna Vánoce napříč stoletími – zábavně historií Vánoc. Ve škole se konalo i několik dílen, kde se vyrábělo, někteří šili Vánoční pytlík, jiní tvořili Vánoční průsvit na okno, jinde se drhalo a v dílně Stromeček na zeď se vyráběla závěsná adventní dekorace.

Další dílny probíhaly mimo školu a žáci vybírali z dílen Pražské jezulátko, Muzeum Karla Zemana a plavba lodí po Vltavě, Procházka vánoční Prahou s návštěvou muzea pražských pověstí, strašidel a alchymistů, Bruslení, Vánoce v ZOO, Bojovka na Vyšehradě a Putování vánoční (ztichlou) krajinou. Všichni účastníci projektu byli ve svých dílnách spokojeni a ten den si se spolužáky z různých tříd užili.

Radost pro Ivušku

Malá Iva je usměvavá čtyřletá holčička upoutaná na invalidní vozík. V Pestré společnosti cvičí pro Ivušku asistenční fenku Bonnie, která bude pro Ivu nejen velkou parťačkou, ale i důležitým pomocníkem v běžném životě malé slečny. Výcvik takového psa je velmi finančně náročný. Aby mohla být Ivuška alespoň o kousek blíže svému snu o úžasné „psí asistentce“, spojilo se 8 tříd z prvního stupně a uspořádalo sbírku „Radost pro Ivušku“. Děti vyráběly, prodávaly, dražily, hrály divadlo … Na závěr celé akce jsme byli všichni  nadšení. Osmi třídám se dohromady povedlo vybrat neuvěřitelných 20 200 Kč.

Velké poděkování všem zúčastněným třídám.

Skanzen Přerov nad Labem

V předvánočním čase třídy 4.A a 4.B navštívily skanzen v Přerově nad Labem. Ve skanzenu nám paní průvodkyně vyprávěla o starých vánočních zvycích i o tom, jak se dříve Vánoce slavily. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i přes velkou zimu jsme si výlet užili.

16. 12. 2022 Romeo a Julie v Divadle ABC

V pátek 16. prosince 2022 jsme se šli s Klubem mladého diváka podívat do divadla ABC, kde jsme zhlédli velice krásnou a také slavnou divadelní hru Romeo a Julie Williama Shakespeara, ovšem ve velmi netradičním moderním pojetí. Společně jsme prožívali jak dramatické a napjaté scény, tak jsme se smáli uvolněným a vtipným částem divadelní hry. V hlavních rolích hráli Zdeněk Piškula a Tereza Marečková. Velice jsem obdivovala výkony herců. Díky vynikajícímu překladu Martina Hilského i díky hudbě, která projížděla celým mým tělem, mi při představení běhal mráz po zádech. Věřím, že nás všechny tento příběh, i v jiném pojetí, než většina z nás čekala, zaujal a mohli jsme se díky němu ponořit do jiného světa.

Anna Arnerová, 9. C

6. 12. 2022 Adventní Vídeň

6. prosince se žáci šestých a sedmých tříd vydali do Vídně. Navštívili jsme nejen proslulé adventní trhy, ale prošli jsme si historické centum města a zavítali jsme i do Albertiny na výstavu J. M. Basquiata. Domů jsme se vrátili se spoustou zážitků a správně adventně naladěni.

Lenka Žemličková

1.11.2022 Halloween a výuka Aj

Začátkem listopadu překvapili své mladší spolužáky z prvního stupně žáci 6. B. a 6. C. programem plným her a aktivit v angličtině! Jak jinak, tématem byl Halloween. Šesťáci vytvořili jednotlivá stanoviště s aktivitami na procvičení angličtiny, vysvětlili třeťáčkům a čtvrťáčkům, jak postupovat a po celou dobu jim byli trpělivými průvodci. Žáci z prvního stupně pracovali s neuvěřitelným zápalem a nadšením. Šesťáky mile překvapilo, kolik toho jejich mladí kolegové už umí! Nakonec jsme si spolu všichni sedli a povídali si o tom, co nás bavilo, co méně, co jsme se naučili a vzájemně jsme se ocenili.

Kateřina Mikulková

31. 10. 2022 Na návštěvě u mě doma

Naše škola obsadila první dvě místa ve výtvarné soutěži. Žákyně Marie Kottová (7. A) a Andrea Albrechtová (6. C) se skvěle umístily v soutěži nazvané Na návštěvě u mě doma, pořádané Organizací pro pomoc uprchlíkům. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Marcela Šedivá

Betlémská kaple

V adventním čase navštívilo několik tříd naší školy výstavu betlémů v Betlémské kapli. Mezi nimi i 1.B a 1.C. Děti se seznámily s různými řemesly, jako je například drátkování, paličkování nebo knihtisk. Cestou z výstavy se třídy zastavily na Staroměstském náměstí a podívaly se na orloj. Všichni si to nesmírně užili.

21.12.2022 Adventní zastavení

21.12. se uskutečnilo ve školní jídelně společné předvánoční setkání celého 1.stupně s názvem „Adventní zastavení“. Cílem bylo zpříjemnit sobě navzájem čekání na Ježíška a poznat, co děti umí. Zpěv střídal tanec, hra na hudební nástroj , vtipná scénka i závěrečná společně zazpívaná koleda. Setkání mělo úspěch u dětí i dospělých, a tak si ho příští rok zopakujeme.

Vánoční dílny

K tradičnímu prosincovému projektu Vánoční dílny pro žáky 5. – 9. ročníků jsme se vrátili po 3 letech a žáci si letos mohli vybírat z nabízených 18 dílen.

Některé dílny probíhaly ve škole a byly to, jak dílny úspěšné v předchozích letech, např. Grafická dílna, kde žáci vyráběli novoročenky, Vánoční pečení, Háčkování a pletení, Příběh vánoční hvězdičky, kde se tvořilo leporelo, tak i dílny nové, a to Deskové hry a vánoční dračí doupě a také dílna Adventní písně, v které žáci s vyučujícími připravili předvánoční vystoupení na společné setkání v poslední školní den kalendářního roku 2022. Další novinkou byla dílna Vánoce napříč stoletími – zábavně historií Vánoc. Ve škole se konalo i několik dílen, kde se vyrábělo, někteří šili Vánoční pytlík, jiní tvořili Vánoční průsvit na okno, jinde se drhalo a v dílně Stromeček na zeď se vyráběla závěsná adventní dekorace.

Další dílny probíhaly mimo školu a žáci vybírali z dílen Pražské jezulátko, Muzeum Karla Zemana a plavba lodí po Vltavě, Procházka vánoční Prahou s návštěvou muzea pražských pověstí, strašidel a alchymistů, Bruslení, Vánoce v ZOO, Bojovka na Vyšehradě a Putování vánoční (ztichlou) krajinou. Všichni účastníci projektu byli ve svých dílnách spokojeni a ten den si se spolužáky z různých tříd užili.

Radost pro Ivušku

Malá Iva je usměvavá čtyřletá holčička upoutaná na invalidní vozík. V Pestré společnosti cvičí pro Ivušku asistenční fenku Bonnie, která bude pro Ivu nejen velkou parťačkou, ale i důležitým pomocníkem v běžném životě malé slečny. Výcvik takového psa je velmi finančně náročný. Aby mohla být Ivuška alespoň o kousek blíže svému snu o úžasné „psí asistentce“, spojilo se 8 tříd z prvního stupně a uspořádalo sbírku „Radost pro Ivušku“. Děti vyráběly, prodávaly, dražily, hrály divadlo … Na závěr celé akce jsme byli všichni  nadšení. Osmi třídám se dohromady povedlo vybrat neuvěřitelných 20 200 Kč.

Velké poděkování všem zúčastněným třídám.

Skanzen Přerov nad Labem

V předvánočním čase třídy 4.A a 4.B navštívily skanzen v Přerově nad Labem. Ve skanzenu nám paní průvodkyně vyprávěla o starých vánočních zvycích i o tom, jak se dříve Vánoce slavily. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i přes velkou zimu jsme si výlet užili.

16. 12. 2022 Romeo a Julie v Divadle ABC

V pátek 16. prosince 2022 jsme se šli s Klubem mladého diváka podívat do divadla ABC, kde jsme zhlédli velice krásnou a také slavnou divadelní hru Romeo a Julie Williama Shakespeara, ovšem ve velmi netradičním moderním pojetí. Společně jsme prožívali jak dramatické a napjaté scény, tak jsme se smáli uvolněným a vtipným částem divadelní hry. V hlavních rolích hráli Zdeněk Piškula a Tereza Marečková. Velice jsem obdivovala výkony herců. Díky vynikajícímu překladu Martina Hilského i díky hudbě, která projížděla celým mým tělem, mi při představení běhal mráz po zádech. Věřím, že nás všechny tento příběh, i v jiném pojetí, než většina z nás čekala, zaujal a mohli jsme se díky němu ponořit do jiného světa.

Anna Arnerová, 9. C

6. 12. 2022 Adventní Vídeň

6. prosince se žáci šestých a sedmých tříd vydali do Vídně. Navštívili jsme nejen proslulé adventní trhy, ale prošli jsme si historické centum města a zavítali jsme i do Albertiny na výstavu J. M. Basquiata. Domů jsme se vrátili se spoustou zážitků a správně adventně naladěni.

Lenka Žemličková

1.11.2022 Halloween a výuka Aj

Začátkem listopadu překvapili své mladší spolužáky z prvního stupně žáci 6. B. a 6. C. programem plným her a aktivit v angličtině! Jak jinak, tématem byl Halloween. Šesťáci vytvořili jednotlivá stanoviště s aktivitami na procvičení angličtiny, vysvětlili třeťáčkům a čtvrťáčkům, jak postupovat a po celou dobu jim byli trpělivými průvodci. Žáci z prvního stupně pracovali s neuvěřitelným zápalem a nadšením. Šesťáky mile překvapilo, kolik toho jejich mladí kolegové už umí! Nakonec jsme si spolu všichni sedli a povídali si o tom, co nás bavilo, co méně, co jsme se naučili a vzájemně jsme se ocenili.

Kateřina Mikulková

31. 10. 2022 Na návštěvě u mě doma

Naše škola obsadila první dvě místa ve výtvarné soutěži. Žákyně Marie Kottová (7. A) a Andrea Albrechtová (6. C) se skvěle umístily v soutěži nazvané Na návštěvě u mě doma, pořádané Organizací pro pomoc uprchlíkům. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Marcela Šedivá

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 – Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

 

Datová schránka: yyaw776

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026