Výjezdy

Školy v přírodě
Termín pro ŠvP ve šk. roce 2017/18 : 26. 5. – 10. 6. 2018
Žáci odevzdají tiskopisy

prohlášení (další informace o dítěti od zákon. zástupců)

    prosíme věnujte náležitou pozornost části týkající se zdravotních   problémů Vašich dětí

zdravotní způsobilost (od lékaře a zákon. zástupce)

potvrzení od lékaře má platnost 1 kalendářní rok, musí být platné v den odjezdu na ŠvP

máte-li již toto prohlášení pro tábory, lze ho použít, pokud obsahuje všechny údaje

ve spodní části toto prohlášení vyplňuje a podepisuje zákonný zástupce dítěte

* bezinfekčnostpři odjezdu

vyplňte údaje dítěte, v textu prohlášení doplňte místo a termín ŠvP, prohlášení podepište, datum vyplnění je den před odjezdem nebo den odjezdu

odevzdáváte společně s průkazkou zdravotní pojišťovny (stačí kopie průkazky)

 

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 5. – 9. roč.

Termín :
 Místo :
 

Výjezd dětí na podzimní prázdniny

Termín:
Místo:
akci pořádá školní družina

Garant akce :

 

Studijní vzdělávací zájezd do Velké Británie

Termín :  9. – 14. 10. 2017
Místo: Nejkrásnější univerzitní města  (Paříž – Londýn – Oxford – Cambridge)
studijní vzdělávací zájezd pro žáky 5. – 9. roč. ve spolupráci s cestovní kanceláří Školní zájezdy

Ubytování : Formule 1 (Paříž), v hostitelských rodinách (Velká Británie)

 

„Sbližovací pobyt“ – výjezd žáků 6. tříd

Termín: 8. – 10. 9., 15. – 17. 9., 6. – 8. 10. 2017
Místo:
6.A : 15. – 17. 9. 2017

6.B :  8. – 10. 9. 2017

6.C :  6. – 8. 10. 2017

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 - Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026

Emaily