Kroužky

Zájmové

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2021/2022

Kroužek + vedoucí Třídy Termín Cena Poznámka Maximální počet dětí
pondělí
Míčové hry, K.Svobodová 1.-2.tř. 14.00-15.00 600 Kč cvičební úbor, obuv 15
Florbal, M. Neužil 3.tř. 14.00-15.00 600 Kč cvičební úbor, obuv 20
Florbal, M. Neužil 4.tř. 15.15-16.15 600 Kč cvičební úbor, obuv 20
Mladý zdravotník, O. Zelníková 2.-4.tř. 14.00-15.00 600 Kč 15
Kuchtík, O. Zelníková 3.-4.tř 15.15-16.45 900 Kč děti si platí suroviny 12
PC kroužek, J. Körbler 5.-9.tř. 15.15-16.15 600 Kč 15
úterý
Keramika, S. Štrofová 2.tř. 14.00-15.00 700 Kč převlečení a přezutí 15
Keramika, A. Rybáková 3.tř. 15.15-16.15 700 Kč převlečení a přezutí 20
Pohybové hry, I. Kracík 1.-2.tř. 14.00-15.00 600 Kč cvičební úbor, obuv 18
Pinec, J.Vavrečková 3.-4.tř. 14.00-15.00 600 Kč vlastní pálka a míček 10
Výroba náramků, A. Somogyiová 3.-4.tř. 14.00-15.00 600 Kč děti přispívají na materiál 10
středa
Mažoretky, J. Benetková, M. Seifová 1.-4.tř. 14.00-15.00 600 Kč cvičební (taneční) úbor 30
Angličtina hrou, K. Růžičková 1.tř. 13.00-13.45 450 Kč pracovní sešit cca 50 Kč 15
Angličtina hrou, K. Růžičková 2.tř. 14.00-15.00 600 Kč pracovní sešit cca 50 Kč 15
Kuchtík, J. Mráček 3.-4.tř 14.00-15.30 900 Kč děti si platí suroviny 12
Keramika, S. Štrofová 1.tř. 14.00-15.00 700 Kč převlečení a přezutí 15
Keramika, A. Rybáková 4.-9.tř. 15.15-16.15 700 Kč převlečení a přezutí 20
Floristika-tvoření, R. Vršková 3.-4.tř. 14.00-15.00 600 Kč děti přispívají na materiál 12
Florbal, M.Obrová 5.-6.tř. 14.00-15.00 600 Kč cvičební úbor, obuv 20
čtvrtek
Míčové hry, D. Janatová 3.-4.tř 14.00-15.00 600 Kč cvičební úbor, obuv 15
Zpívánky s flétnou, K.Svobodová 1.-2.tř. 14.00-15.00 600 Kč vlastní flétna 12
pátek
Florbal, O. Kočí 1.tř. 14.00-15.00 600 Kč cvičební úbor, obuv 20
Dovedné ruce, A. Rybáková 2.-4.tř. 14.00-15.30 900 Kč děti si nosí pomůcky 20

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 – Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

 

Datová schránka: yyaw776

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026