Kroužky

Zájmové

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2020/2021

Kroužek + vedoucí Třídy Termín Cena Poznámka Maximální počet dětí
pondělí
Mažoretky, J. Benetková, M. Seifová 5.-9.tř. 14.00-15.00 300 Kč cvičební (taneční) úbor, obuv/sudý týden 15
Florbal, M. Neužil 3.tř. 14.00-15.00 600 Kč cvičební úbor, obuv 20
Florbal, M. Neužil 4.tř. 15.15-16.15 600 Kč cvičební úbor, obuv 20
úterý
Keramika, S. Štrofová 2.tř. 14.00-15.00 700 Kč převlečení a přezutí 15
Keramika, A. Rybáková 3.-4.tř. 15.15-16.15 700 Kč převlečení a přezutí 20
Pohybové hry, A. Lhotáková, I. Kracík 1.-2.tř. 14.00-15.00 600 Kč cvičební úbor, obuv 30
Pohybové hry, A. Lhotáková, I. Kracík 3.-4.tř. 15.15-16.15 600 Kč cvičební úbor, obuv 30
Aerobic, K.Lhotová 1.-2.tř. 14.00-15.00 600 Kč cvičební úbor, obuv 17
Aerobic, K.Lhotová 3-4.tř. 15.15-16.15 600 Kč cvičební úbor, obuv 17
Angličtina hrou, K. Růžičková 1.tř. 14.00-15.00 600 Kč 15
Výroba náramků, A. Somogyiová 3.-4.tř. 14.00-15.00 600 Kč děti přispívají na materiál 12
středa
Praha, jak ji zatím neznáme, A. Šebestová 5.-6.tř. 14.00-17.00 900 Kč sudý týden 15
Keramika, S. Štrofová 1.tř. 14.00-15.00 700 Kč převlečení a přezutí 15
Keramika, A. Rybáková 5.-9.tř. 15.15-16.15 700 Kč převlečení a přezutí 20
Funny dance, M. Seifová 5-9.tř. 14.00-15.00 600 Kč cvičební úbor, obuv 20
Floristika: tvoření, R. Vršková 3.-4.tř. 14.00-15.00 600 Kč děti přispívají na materiál 12
Pinec, J.Vavrečková 1.-2.tř. 14.00-15.00 600 Kč vlastní pálka a míček 10
Pinec, J.Vavrečková 3.-4.tř. 15.15-16.15 600 Kč vlastní pálka a míček 10
Angličtina hrou, K. Růžičková 2.tř. 12.45-13.45 600 Kč 15
Angličtina hrou, K. Růžičková 1.-2.tř. 14.00-15.00 600 Kč 15
Kuchtík, O. Zelníková 3.-4.tř 14.00-15.30 900 Kč děti si platí suroviny 12
Florbal, M.Obrová 5.-6.tř. 14.00-15.00 600 Kč cvičební úbor, obuv 20
Florbal, M.Obrová 7.-9.tř. 15.15-16.15 600 Kč cvičební úbor, obuv 20
čtvrtek
Kuchtík, J. Mráček 3.-4.tř 14.00-15.30 900 Kč děti si platí suroviny 12
Volejbal, J. Charvátová 5.-6.tř. 14.00-15.00 600 Kč cvičební úbor, obuv 15
Zpívánky s flétnou, K.Svobodová 1.-2.tř. 14.00-15.00 600 Kč vlastní flétna 12
Míčové hry, K.Svobodová 1.-2.tř. 15.15-16.15 600 Kč cvičební úbor, obuv 15
pátek
Florbal, O. Kočí 1.-2.tř. 14.00-15.00 600 Kč cvičební úbor, obuv 20
Dovedné ruce, A. Rybáková 3.-4.tř. 14.00-15.30 900 Kč děti si nosí pomůcky 20
dle potřeby
Čekání na kroužky 1.-4.tř. 200 Kč pro děti nechodící do ŠD

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 – Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

 

Datová schránka: yyaw776

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026