Změny v rozvrhu

čtvrtek 20. 6. 2019

* 3.C : 1. h M

* 4.B : 5.h není Inf, ale hodina s TU

* 5.B : 1.h M, 2.h Čj, 5.h Tv/Vl

* 6.A : 2.h Čj  , 3.h F

* 6.B : 3.h Čj

* 7.A : 5.h Z

* 7.B : 5.h D

* 8.A : 2.h Čj (to, co bývá odpoledne)

* 8.B : 1.h Čj (to, co bývá odpoledne)


středa 19. 6. 2019

* 5.A : 4.h M

* 6.A : 1. a 2. h prevence

* 7.B : 5. a 6. h prevence

* 8.B : 5.h Ch

* 9.A : 1.h Ov, 4.h Př, 5.h M, 6.h Th + obhajoba

9.B : 3. a 4. h prevence, 5.h M, 6.h Th + Ov


úterý 18. 6. 2019

* 4.B  : 2.h  M, pak odchod na dopr. hřiště

* 4.C : není Aj, hodina bude s třídní učitelkou

* 6.A : Př, M, Čj, D, Inf, Aj – konec 13.35, pak oběd, není odpolední vyučování

* 6.B : Inf, M, D, Ov, F, Aj – konec 13.35, pak oběd, není odpolední vyučování

* 6.C : Čj, M, Ov, Inf, D, Aj – konec 13.35, pak oběd, není odpolední vyučování

* 7.A : D, F, Čj, Vzdr, Aj, Tv, oběd, 14.20 – 15.05 : 1 h Vv

* 7.B : D, Př, Čj, F, Aj, Tv, oběd, 14.20 – 15.05 : 1 h Svpr (celá třída)

* 7.C : Ov, Čj, F, Př, Aj, oběd, 13.25 – 14.10: Čj, 14.20 – 15.05 : D

* 8.A : Aj, Ov, Tv, M, F, D, oběd, 14.20 – 15.05 : 1 h Svpr

* 8.B : Aj, 1 h Svpr, Tv, M,Čj, Př, oběd, 14.20 – 15.05 : F

* 9.A : M, Čj, Ch, DCj, 2 h Vzdr, oběd, 14.20 – 15.05 : Aj, 15.05 – 16.00 : Z

* 9.B : M, Čj, Z, DCj, Př, F, oběd, 14.20 – 15.05 : Aj, 15.05 – 16.00 : Inf


čtvrtek 13. 6. 2019

* 7.B : 4. vyuč. h F (místo Čj)

* 8.B: 4. vyuč. h Čj ml. (místo Z)


pondělí 10. 6. 2019

* 8.A : 4. vyuč. h Čj ml (místo Př)

* 9.A : 3.h Ov, 4. a 5. h prevence, 6.h Ch

* 9.B : 2. a 3. h prevence, 4.h D, 5. a 6. h Vzdr


pátek 7. 6. 2019

* 1.BC, 2.BC : dle svého rozvrhu, pouze 2.B má Tv přesunutý z 3. h na 2. h

* 3.A : Čj, M a návštěva Veletrhu vědy v Letňanech, příp. Čj po návratu – do 12.40

* 3.C :  M, Čj, Aj, Msv, Čj – do 12.40

* 4.ABC : Tv, M, Čj, Vl, Aj – do 12.40

* 5.ABC : Tv, Aj, Čj ml., M, Jm – do 12.40

* 6.ABC : Čj, Aj, Tv, M, Ov, Čj – do 13.25 – 13.35

* 7.ABC : Aj, M, Tv, Čj ml, F, Vzdr/Ov – do 13.25 – 13.35

* 8.AB : Čj ml., Z, Tv, M, Ch, Hv/Vv – do 13.25 – 13.35

* 9.AB : Ch, Z, Tv, M, Čj, Hv/Vv  – do 13.25 – 13.35


čtvrtek 6. 6. 2019

* 5. – 9. roč.: 1. h – Th, 2. – 6. vyuč. h : Veletrh vědy v Letňanech (zdarma, lítačka nebo lístky na dopravu), návrat do školy – cca v 13.30


středa 5. 6. 2019

* 5. – 9. roč.: Branný den (první pomoc, evakuace, kryty, překážková dráha, …) – do 13.30

s  sebou blok, psací potřeby, sportovní oblečení


úterý 4. 6. 2019

* 1.BC, 2.BC : dle svého rozvrhu, pouze 2.C má Tv přesunutý z 5. h na 4. h

* 3.A : dle svého rozvrhu, odpoledne (13.45 – 14.30) není CvČd

* 3.C : výlet – Karlštejn

* 4.ABC : Čj, M, Aj, Čj/Čjd, Pč, odpoledne (13.45 – 14.30, 14.40 – 15.25) není CvČd

* 5.ABC : Čj lit, Aj, M, Vv – do 11.45, 5. vyuč. h (11.55 – 12.40) : CvČd

* 6.ABC : Čj, Tv, M, D, Aj, Vv – do 13.35

* 7.ABC : M, Tv, Čj lit, D, oběd, Vv, Př – do 14.30

* 8.AB : Aj, M, Tv, Čj, oběd, Př, Aj, Inf – do 15.25

* 9.AB : M, Čj, Tv, Ov, oběd, Př, Inf, Aj – do 15.25


pondělí 3. 6. 2019

* 1.BC, 2.BC : dle svého rozvrhu

* 3.A : výlet – Říp

* 3.C : dle svého rozvrhu, kromě 3.h – dle úpravy TU

* 4.ABC : Čj, M, Tv, Inf, Hv – do 12.40

* 5.ABC : Čj ml, Vl, M, Pří, Inf, Tv – do 13.35

* 6.ABC : Př, M, Z, F, Inf, Hv – do 13.35

* 7.ABC : M, Aj, Z, Nj/Fj/Rj, Čj ml, Hv – do 13.35

* 8.AB : M, Čj, Ov, Nj/Fj/Rj, F, D – do 13.35

* 9.AB : Aj, F, M, Nj/Fj, Rj, Čj ml, D – do 13.35


čtvrtek 7. 3. 2019

6.ABC : D – Achillova přilba, všichni 6 vyuč. hodin

7.B : 5. vyuč. h – Př

8.A : 2. vyuč. h – F

8.B : 2.  vyuč. h – Ch


pátek 11. 1. 2019

6.A :  4., 5. vyuč. h – prevence

6.B : 4. vyuč. h – Př

7.B : 4. vyuč. h – Př, 5., 6. vyuč. h – D

7.C : 6. vyuč. h – Př

8.A : 1., 2. vyuč. h – prevence, 3.h – Ch

8.B : 2.h – Př, 3.h – Čj

čtvrtek 10. 1. 2019

6.B : 2. vyuč. h – Př

7.B : 5. vyuč. h – Př

středa 9. 1. 2019

7.A, 9.B : není Th, končí v 12.40 h

úterý 8. 1. 2019

7.B : 1. a 2. vyuč. h : prevence

8.A : 4. vyuč. h – F, 6. vyuč. h – M

8.B : 3. a 4. vyuč. h – prevence, 6. vyuč. h – M


pátek 4. 1. 2019

8.AB, 9.AB : žáci, kteří mají Hv, končí v 11.45, z Hv bude zadána domácí práce


čtvrtek 20. 12. 2018

6.A : 5.h – Př, 6.h – Čj

8., 9. tř. bez odpoledního vyučování – částečný přesun na dopoledne :

8.A : 6.h – Čj

8.B : 6. h – Čj celá třída

9.A : 5.h – Ov

9.B : 5.h – Ch


 

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 - Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026

Emaily

Projekt: