Změny v rozvrhu

pátek 6. 3. 2020

* 4.C : Vl, Čj, M, Čj, Aj

* 5.A : M, Vl, M, Čj, Čj

* 5.B : Vl, M, Čj, Pří, Aj

* 6.B : 5.h – Př

* 6.C : 4.h – Čj mluv., 6.h – Př

* 7.AB : 4.h – Čj (film)

* 7.C : 2. sk. Nj není (zač. výuky v 8.55), 5.h : Čj lit.

* 8.AB : Čj, Ch, Př, M, F, Tv

* 8.C : Př, F, Ch, M, Svpr, Tv

* 9.AB : Ch, M, Nj/Rj/Fj, Aj, D, Čj


čtvrtek 5. 3. 2020

* 4.C : Inf/Aj, Tv, M, Aj/Inf,Čj, Th

* 5.A : Čj, M, festival JSNS

* 5.B : M, Pří, festival JSNS

* 5.C : Pří, Čj, festival JSNS

* 6.A : Čj, Z, Čj, F, Ov, Tv

* 6.BC : Aj, festival JSNS

* 7.ABC : festival JSNS, od 5.h dle rozvrhu

* 8.AB :  M, Aj, D, Čj, DCj, Ov – do 13.25 h

* 8.C : dle rozvrhu

* 9.AB : M, Čj, Tv, Aj, F, oběd, Ov, Př


středa 4. 3. 2020

* 5.A : 2.h – M, 5.h – Pří

* 5.B : 4., 5. h – dopravní výchova (ve škole)

* 5.C : 2., 3. h – dopravní výchova (ve škole)

* 8.AB : Tv, Čj, M, M, Ov, Th

* 9.AB : M, N/Rj, Čj, D, F, Th


úterý 3. 3. 2020

* 5.A : 4., 5. h – dopravní výchova (ve škole)

* 5.C : 1.h – M, 2.h – Pří, 3., 4. h – Čj, 5.h – M

* 6.A : 3., 4. h – prevence

* 7.A : 1.h – D, 2.h – Tv, 3.h – M, další hodiny podle rozvrhu

* 7.B : 1., 2. h – prevence, 3.h – M, 4.h – Př, 5.h – DCj, odpoledne 2 h F – celá tř. do 15.25

* 7.C : 1.h – Př, 2.h – Čj, 3.h – M, další hodiny podle rozvrhu

* 8.AB : Inf, Svpr, Ch, F, 2h Vv/Hv, odpoledne Aj, D

* 8.C : 5., 6. h – prevence

* 9.AB : Čj gram., Z, M, Aj, Ch, Inf, odpoledne 2 h Svpr – do 16.10


pondělí 2. 3. 2020

* 7.C : 5. h – celá třída Př, konec výuky 12.40

* 8.A : DCj, M (2. a 3. sk. spoj.), Z, Čj ml. (spoj. s 8.B), Př, Aj (spoj. )

* 8.B : DCj, M (2. a 3. sk. spoj.), Aj (spoj. ), Čj ml., Př, Z

* 9.A : Tv (spoj.), Př, Čj ml., M (1. a 2. sk. spoj.), Vv(spoj.)/Hv

* 9.B : Tv (spoj.), Př, Čj, M (1. a 2. sk. spoj.), Vv(spoj.)/Hv

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 - Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026