Kroužky

Doučovací

Žáci se na kroužek nepřihlašují na celé pololetí, chodí dle své potřeby na doplnění, dovysvětlení učiva – vždy přijdou s konkrétním požadavkem. Kroužek není pravidelnou aktivitou, nejedná se o zájmový kroužek, ale skutečně o doučování.

K příslušnému vyučujícímu se žák musí nahlásit den předem a sdělit učivo, kterému se chce na doučování věnovat.

Termíny : V pondělí odpoledne lze využívat většinou 1 x za 14 dní, ostatní termíny každý týden. Kromě vypsaných termínů u jednotlivých vyučujících jsou další termíny možné dle individuální domluvy s daným vyučujícím.

 

Vyučující Předmět, ročník Termín
B. Brožová Aj 4. -7. roč., Nj 7. -9. roč. St 14.00 -15.00
P. Dvořák M 6.-9. roč., F 6. -9. roč. Út 7.00-7.45
H. Gerlachová Aj 3. -9. roč., Rj 7. -9. roč. St 7.10 -7.40
J. Charvátová M 5. -9. roč. Čt 7.00 -7.45
M. Jechová Čj 5. -9. roč. dle domluvy ráno
A. Lukešová Čj 5. -8. roč., Fj 7. -9. roč. dle domluvy 7.10 -7.40
T. Lyubka Aj 3. -9. roč. Čt 14.00 -15.00
K. Svatková M 5. roč Po 7.10 -7.40
K. Svatková M 6. roč Út 15.30 -16.00
M. Šedivá Čj 5. -9. roč. Čt 14.00 -15.00
I. Škrdlant M 5. -9. roč. dle domluvy ráno
L. Žemličková Ch 8. ,9. roč. St 7.00 -7.45

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 - Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026

Emaily

Projekt: