Kroužky

Doučovací

Žáci se na kroužek nepřihlašují na celé pololetí, chodí dle své potřeby na doplnění, dovysvětlení učiva – vždy přijdou s konkrétním požadavkem. Kroužek není pravidelnou aktivitou, nejedná se o zájmový kroužek, ale skutečně o doučování.

K příslušnému vyučujícímu se žák musí nahlásit den předem a sdělit učivo, kterému se chce na doučování věnovat.

Termíny : V pondělí odpoledne lze využívat většinou 1 x za 14 dní, ostatní termíny každý týden. Kromě vypsaných termínů u jednotlivých vyučujících jsou další termíny možné dle individuální domluvy s daným vyučujícím.

 

Vyučující Předmět, ročník Termín
B. Brožová Aj 3. -5. roč.
Nj 7. -9. roč.
St 14.00 -15.00
P. Dvořák M 6.-9. roč.
F 6. -9. roč.
St 7.00-7.45
H. Gerlachová Aj 3. -9. roč.
Rj 7. -9. roč.
dle domluvy
J. Charvátová M 5. -9. roč. Čt 7.00 -7.45
T. Lyubka Aj 3. -9. roč. Čt od 14.45
K. Svatková M 7. roč Čt 15.30 -16.00
M. Šedivá Čj 5. -9. roč. Čt 14.00 -15.00, ostatní odpoledne dle domluvy
I. Škrdlant M 5. -9. roč. dle domluvy
J. Vavrečková
Aj 3. -9. roč. St odpoledne, příp. dle domluvy
L. Žemličková Ch 8. ,9. roč. Út 7.00 -7.45

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 – Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

 

Datová schránka: yyaw776

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026