TITLE

DESCRIPTION

Informace pro žáky a zákonné zástupce o způsobu hodnocení 2. pololetí šk. roku 2019/20

Vážení rodiče, milí žáci,

sdělujeme vám informace k hodnocení 2. pololetí šk. roku 2019/20 v naší škole.

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 2. pololetí 2019/20 se bude řídit příslušnou vyhláškou 211/2020 Sb. 

Vyučující všech povinných předmětů při hodnocení 2. pololetí vychází

1.  z podkladů pro hodnocení získaných do 10. 3. 2020

2.  s přihlédnutím k podkladům pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, zohlední např.

– snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů

– samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky

– četbu související se zadanými úkoly

– portfolia prací žáků a případné jejich další podklady ze samostudia

– zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku

3. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy se žák účastní vzdělávacích aktivit ve škole formou školních skupin nebo  jinou formou (od obnovení provozu do konce 2. pololetí)

4. podpůrně z hodnocení za 1. pololetí

 

MŠMT změnou vyhlášky stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na SŠ a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 - Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026

Emaily

Projekt:

Modernizace zařízení a vybavení tříd - EU