TITLE

DESCRIPTION

Informace pro rodiče – výuka na dálku, ŠvP

Vážení rodiče,

z dostupných informací, které zatím máme k mimořádné situaci v ČR, předpokládáme, že výuka ve školách začne až po několika týdnech.

V tuto chvíli platí :

* žáci dostávají zadané úkoly od jednotlivých vyučujících a jsou vám zasílány prostřednictvím třídních učitelů

* metody domácí výuky jsou v kompetenci jednotlivých vyučujících

* s jednotlivými vyučujícími můžete vy i vaše děti konzultovat zadanou práci prostřednictvím služebních e-mailů (prijmeni@zsnaslovance.cz)

* odevzdání zpracovaných úkolů je dáno požadavky jednotlivých učitelů a závisí na technických možnostech, které žáci mají  (nelze-li odeslat zpracování vyučujícímu, odevzdá je žák po návratu do školy)

* výuku on-line plošně nezavádíme (jsou žáci, kteří nemají doma k takové výuce podmínky)

* pro žáky 1. stupně vám doporučujeme pořad České televize, který je spuštěn od pondělí 16. března, jmenuje se UčíTelka, lze ho sledovat každý všední den od 9.00 do 12.00 h, vždy po 20 minutách je vyučování určeno pro jednotlivé ročníky a prokládáno např. tělocvikem, pořad lze  sledovat i prostřednictvím internetu – odkaz zde

* pro žáky 2. stupně je v České televizi ve všední dny v odpoledních hodinách vysílání Odpoledka (dokumenty, vzdělávací pořady) a pro žáky 9. roč. je připraveno opakování před přijímacími zkouškami v pořadu Škola doma (od 14.00 h – v úterý Čj, ve čtvrtek – M)

 

Školy v přírodě zatím nerušíme, uvidíme, jak se bude situace vyvíjet a jaká budou zavedena případná opatření.

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 - Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026

Emaily

Projekt:

Modernizace zařízení a vybavení tříd - EU