TITLE

DESCRIPTION

31. 1. 2019 : Ukončení 1. pololetí šk. roku 2018/19

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 probíhá výuka dle rozvrhů, v průběhu 3. – 6. vyuč. h (v třídnických hodinách) žáci obdrží výpisy z vysvědčení.

Konec vyučování

* se nemění v 1. – 3. třídách, žáci 3. tř. mají 6. h CvČd

* ve 4. třídách končí Th v 13.15

* v 5. třídách – 5.AB končí v 13.30, 5.C končí dle rozvrhu v 12.40

* v 6. třídách – 6.AC končí v 13.25, 6.B končí v dle rozvrhu v 12.40 a 6.h je CvČd

* v 7. třídách – 7.A končí v 13.35, 7.B v 13.30 a 7.C v 11.40 a pak část třídy pokračuje vařením

* v 8. a 9. třídách není odpolední vyučování – 8. tř. mají 1. – 5. vyuč. hodinu dle rozvrhu a Th končí v 13.35, 9. třídy mají 5. vyuč. hodinu Čj a Th končí v 13.35

V tento den končí kroužky pro žáky přihlášené na 1. pololetí.

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 - Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026

Emaily

Projekt:

Modernizace zařízení a vybavení tříd - EU