TITLE

DESCRIPTION

24. – 28. 6. 2019 : Poslední týden školního roku 2018/19

Pondělí 24. 6. 2019

* ve všech třídách probíhají třídnické práce – v 2. – 9. třídách především vybírání učebnic, prosíme, aby žáci měli připravené učebnice k odevzdávání (vygumované, slepené)

* pro přihlášené žáky 4. – 9. tříd pořádá 7.C Deskohraní (2., 3. vyuč. hodina)

* ukončení pobytu ve třídě, odchod na oběd, příp. do ŠD : pro 1. tř. v 11.30, 2. tř. v 11.45, 3. tř. v 12.00, 4. tř. v 12.15,

                                                                                                          5. tř. v 12.30, 6. tř. v 12.40, 7. tř. v 13.00, 8. tř. v 12.50, 9. tř. v 12.50

* od 14.00 se koná klasifikační pedagogická rada (hodnocení, klasifikace a uzavření 2. pololetí školního roku 2018/19)

Úterý 25. 6. 2019

* třídnické práce probíhají v 1. – 9. třídách – dokončení výběru učebnic,  žáci, kteří odcházejí ze školy odevzdávají čipy ve školní jídelně

* pro žáky 5. – 9. roč. se koná 1. – 3. vyuč. hodinu Sportovní den

* akce mimo školu : 2.B, 3.C

* od 17.00 h : 1.C – Slavnost Slabikáře

* ukončení pobytu ve třídě, odchod na oběd, příp. do ŠD : pro 1. tř. v 11.30, 2. tř. v 11.45, 3. tř. v 12.15, 4. tř. v 12.00,

                                                                                                          5. tř. v 12.40, 6. tř.v 12.30, 7. tř.v 12.50, 8. tř.v 13.00,  , 9. tř. v 13.00

Středa 26. 6. 2019

* ve všech třídách pokračují třídnické práce – úklid tříd, květin, skříněk, odcházející děti odevzdání čipů ve školní jídelně, ..

* pro žáky 5. – 9. roč. pokračuje 1. – 3. vyuč. hodinu Sportovní den

* akce mimo školu : 4.A

* ukončení pobytu ve třídě, odchod na oběd, příp. do ŠD : pro 1. tř. v 11.30, 2. tř. v 11.15, 3. tř. v 11.45, 4. tř. v 12.00,

                                                                                                          5. tř. v 12.15, 6. tř. v 12.30, 7. tř. v 12.40, 8. tř. v 12.50, 9. tř. v 12.50

Čtvrtek 27. 6. 2019

* ve všech třídách dokončení třídnických prací – úklid tříd, skříněk,  květin, pomůcek, .. příp. procházky do okolí školy

* akce mimo školu : 2.B, 4.A

* ukončení pobytu ve třídě, odchod na oběd, příp. do ŠD : pro 1. tř. v 12.00 (oběd ŠD ve 12.10)

                                                                                                                                        2. tř. v 12.15 (oběd ŠD ve 12.25)

                                                                                                                                        3. tř. v 12.30 (oběd ŠD ve 12.40)

                                                                                                                                        4. tř. v 12.30 (oběd ŠD ve 12.55)

                                                                                                                                        5. tř. v 12.00 a jdou na oběd

                                                                                                                                        6. tř.8. tř. v 10.30,  oběd v 12.30 – 13.30

                                                                                                                                        9. tř. v 10.30 a do 12.00 rozlučkový oběd

Pátek 28. 6. 2019

* 1. vyuč. hodina (do 8.45) : rozdávání vysvědčení a ukončení šk. roku 2018/19

* asi do 9.00 : špalír pro 9. třídy a pak rozloučení 9. tříd v jídelně

* obědy : 11.00 – 13.00 h, družina v 12.00 h

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 - Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026

Emaily

Projekt:

Modernizace zařízení a vybavení tříd - EU