TITLE

DESCRIPTION

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/21

Zápis  se koná v termínu od 14. 4. do 24. 4. 2020.

Žádost o přijetí lze doručit:

  • do datové schránky školy (yyaw776)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu slovanka@zsnaslovance.cz
  • poštou
  • vhozením do schránky u hlavního vchodu (obálku nadepište ZÁPIS)
  • osobní podání dne 22. 4. od 14.00 do 18.00 hod. a 23. 4. od 8.00 do 12.00 hod. (nutné se objednat na tel. čísle 737 616 106 nebo e-mailem na adresu holbova@zsnaslovance.cz)

Doklady potřebné k zápisu :

  • u cizinců – pas, kartička pojištěnce
  • ostatní doklady (rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu – OP matky nebo otce) budou ověřovány v červnu, kdy předpokládáme, že se uskuteční schůzka pro rodiče

V sekci Budoucí prvňáčci, zápis najdete ke stažení

  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (uvádějte e-mail a telefonní číslo pro sdělení registračního čísla)
  • žádost o odklad  (uvádějte e-mail a telefonní číslo pro vzájemnou pružnou komunikaci) – součástí této žádosti je i potvrzení poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 - Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026

Emaily

Projekt:

Modernizace zařízení a vybavení tříd - EU