TITLE

DESCRIPTION

6. 1. 2020 : Zahájení výuky v kalendářním roce 2020

Od pondělí 6. 1. 2020 pokračuje výuka v plném rozsahu.

Rozvrhy zůstávají ve všech třídách v platnosti, ve 4.C se vrací zpět původní rozvrh (p. uč. Křenek přebírá zpět Čj, Pří).

Střídání v týdnu 6. – 10. 1. 2020 :

* 7.tř.: 7.C – v pondělí, 7.B – v úterý, 7.A – v pátek vaří 1. skupina

* 9.tř.: v úterý je Vzdr, „přípravka“ ve středu : 8. 1. je CvMp (CvČp je 15. 1.)

Nezapomeňte si přinést zpět přezůvky, cvičební úbory a vše ostatní, co jste si před prázdninami odnesli ze svých skříněk.

V lednu (pondělí, pátek) pokračuje plavecký výcvik žáků 2. a 3. roč.

Od pondělí 6. 1. 2020 se konají všechny zájmové kroužky (pro děti přihlášené na začátku roku, odhlášky platí od 3. 2. 2020). Budou-li děti pokračovat v kroužcích i v 2. pololetí, nevyplňuje se nová přihláška, předpokládáme pokračování všech přihlášených dětí i v 2. pololetí.

ZŠ Na Slovance

Základní škola a mateřská škola
Na Slovance
Bedřichovská 1/1960
Praha 8 - Libeň
182 00

IČO, DIČ: 60433256 a CZ60433256

Telefonní kontakty

Ředitelna: +420 286 589 718
Ústředna: +420 286 589 478
+420 286 880 953
Fax: +420 286 589 718
Školní jídelna: +420 286 589 836
Mateřská škola: +420 286 587 026